แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5651
[url=https://advairinhalers.com/]buy advair online[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 875 mg[/url] [url=https://lasi*20.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]buy motilium[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro[/url]
  โดย nseebert@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 5:15:54 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5652
d72e is 88 keys lyrics a to get is
  โดย DioninaTretyakova97@mail.ru วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 7:14:00 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5653
[url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair buy[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url] [url=https://buyciproonline.com/]buy cipro[/url]
  โดย billhennigan@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 8:14:31 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5654
comprar is en puerto rico
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 8:49:10 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5655
[url=https://cashadvance.us.org]bad credit[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loans no fa*[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check same day[/url]
  โดย amyntrav@pochtar.men วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 8:53:27 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5656
[url=http://buyciproonline.com/]cipro buy[/url] [url=http://lasi*20.com/]lasi* for sale online[/url] [url=http://advairinhalers.com/]advair buy[/url] [url=http://motiliumtablets.com/]motilium 10mg[/url] [url=http://amo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin no prescription[/url]
  โดย orpotter@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 11:27:31 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5657
[url=https://furosemide20mg.com/]buy furosemide online[/url] [url=https://do*ycycline50.com/]do*ycycline[/url]
  โดย ester@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 2:57:35 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5658
[url=https://lasi*20.com/]lasi* without prescriptions[/url] [url=https://buyciproonline.com/]buy cipro online[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin no prescription[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair hfa inhaler[/url]
  โดย nlpayne@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 2:57:56 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5659
[url=https://furosemide20mg.com/]furosemide 20 mg[/url]
  โดย sunnysun71@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 5:08:22 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5660
what does costco charge for cialisaverage price of cialis daily Buy Cialis http://*cialis20mg.com http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb http://www.pravanet.ru/ forum/profile.php?mode=viewprofile&u=960062 http://www.glitchforums.com/member. php?action=profile&uid=8275 http://www.forum.pimarket.ru/memberlist.php?mode=vi ewprofile&u=22794 http://forum.pimarket.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22 794
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 9:21:18 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5661
cialis reviews womencialis without a doctors prescription Buy Cialis 20mg http://*cialis20mg.com http://www.raiderfans.net/forum/member.php?168129-TerenceWet http://members.f orumgratis.com/inde*.php?mforum=latiti&showuser=14203 http://vb.onverify.com/me mber.php?467440-TerencePrurb http://www.yszq.cn/home.php?mod=space&uid=327679 http://banbuoncamera.net/forum/User-TerenceLielf.html
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 9:29:52 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5662
[url=https://advairinhalers.com/]advair[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro online pharmacy[/url] [url=https://lasi*20.com/]buy lasi*[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium usa[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin online[/url]
  โดย 99shells@probbo*.com วันที่ 04 มี.ค. 2562 : 10:58:14 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5663
[url=https://furosemide20mg.com/]fureosinomide[/url]
  โดย dh7813@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 12:54:24 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5664
cialis online kopencialis pharmacy coupon Cialis 40 mg *cialis20mg.com http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb https://unmasqued.rpgin itiative.com/member.php?action=profile&uid=1758 http://korso-uma.ru/inde*.php?o ption=com_k2&view=itemlist&task=user&id=361253 http://www.raiderfans.net/forum/ member.php?168129-TerenceWet http://forum.8-bitrealms.com/member.php?action=pro file&uid=1518
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 3:50:01 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5665
[url=http://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url]
  โดย mungerabby@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 5:31:58 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5666
cialis shipped from canadacialis testimonials forum Buy Cialis 20 mg http://*cialis20mg.com http://yunshangsj.com/home.php?mod=space&uid=38036 http://m*dy.ee23.net/home. php?mod=space&uid=569437 http://www.glitchforums.com/member.php?action=profile& uid=8275 http://intourist-odessa.com.ua/phpBB-3.0.2-rus/viewtopic.php?f=7&t=1603905 http ://korso-uma.ru/inde*.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=368403 http: //www.ieat.go.th/ieatcg/webboard/detail/59637
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 6:06:39 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5667
[url=https://lasi*20.com/]lasi* 20mg[/url]
  โดย jbueme@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 7:10:52 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5668
cialis super activcheap cialis online e*press Buy Cialis 60 mg http://*cialis20mg.com http://bbs.zai*iancaishen.com/home.php?mod=space&uid=69118 http://forum.cntt2 a2.com/user-28557.html http://85.214.121.189/forum/member.php?652438-TerenceBlo gs http://www.intourist-odessa.com.ua/phpBB-3.0.2-rus/viewtopic.php?f=7&t=1603388 http://www.ieat.go.th/ieatcg/webboard/detail/164051 http://prod.refor.by/forum/ messages/forum2/topic6456/message1242918/?result=reply#message1242918
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 7:13:20 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5669
non prescription cialis canadano prescription cialis online in canada Cialis 20 mg http://*cialis20mg.com http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=960062 http://vb. onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb http://www.nptm.ru/phpBB2/profile.p hp?mode=viewprofile&u=2367639 http://www.preckel-tischlerei.de/464/464/#comment-30851 http://ad.phoeni*elite. de/inde*.php?site=gallery&picID=42&error=captcha#addcomment http://www.ieat.go. th/ieatcg/webboard/detail/76482
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 11:19:55 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5670
[url=https://advairinhalers.com/]advair hfa[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium for sale[/url] [url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro online[/url]
  โดย vbcoachbob@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 1:09:10 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5671
[url=https://buyciproonline.com/]cipro buy[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]buy motilium[/url] [url=https://advairinhalers.com/]purchase advair[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]how to buy amo*ycillin[/url] [url=https://lasi*20.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย dkelley@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 3:48:59 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5672
socialismocheap generic cialis online no prescription Cialis 20mg *cialis20mg.com http://www.forum.pimarket.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23261 http://8 5.214.121.189/forum/member.php?652438-TerenceBlogs http://www.raiderfans.net/fo rum/member.php?168129-TerenceWet http://www.ieat.go.th/ieatcg/webboard/detail/68478?captcha_code=500 http://www. kingfriends.com/chs/MessageBoard/inde*.asp http://talenthunt.mu/inde*.php/2017/ 02/16/life-on-a-branch/#comment-80680
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 6:38:35 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5673
[url=https://furosemide20mg.com/]furosemide online[/url] [url=https://do*ycycline50.com/]do*ycycline[/url]
  โดย eula@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 7:09:52 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5674
[url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 250mg[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]buy motilium online[/url] [url=https://lasi*20.com/]buy lasi* online no prescription[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair asthma[/url]
  โดย mthill1@probbo*.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 9:17:55 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5675
check this top casumo casino online , free bitcoin casino , kostenloser Casino-Bonus
  โดย liamedrri123@gmail.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 10:55:24 PM น. IP : 176.56.23.14

ความคิดเห็นที่ 5676
check this top online casinos , bitcoin casino no deposit bonus , Roulette spielen
  โดย liamedrri123@gmail.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 10:56:20 PM น. IP : 191.209.88.91

ความคิดเห็นที่ 5677
check this top online gambling casino , usa online casinos bitcoin , kostenloser Casino-Bonus
  โดย liamedrri123@gmail.com วันที่ 05 มี.ค. 2562 : 11:11:42 PM น. IP : 195.206.45.206

ความคิดเห็นที่ 5678
cialis 10mg preiscialis with depo*etine Cialis 10mg *cialis20mg.com http://vb.onverify.com/member.php?467440-TerencePrurb http://vb.onverify.com/ member.php?467440-TerencePrurb http://www.raiderfans.net/forum/member.php?16812 9-TerenceWet http://www.ys-bolt.com/pmsg1/inde*.asp?l=3&id=4 http://www.prod.refor.by/forum/ messages/forum2/topic4571/message1242941/?result=reply#message1242941 http://ww w.fristweb.com/user/hongkongtsuiwah/inde*.php?langtype=ja&pageid=ja_39
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 4:22:25 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5679
[url=https://buyciproonline.com/]ciproflo*acin 500mg antibiotics[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair[/url] [url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]buy amo*icillin[/url]
  โดย elvisboye@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 4:59:29 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5680
[url=https://do*ycycline50.com/]buy do*ycycline[/url] [url=https://furosemide20mg.com/]furosemide buy online[/url]
  โดย chappy1314@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 5:53:30 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5681
[url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url]
  โดย janjohn@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 7:16:25 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5682
cialis online bodybuildingcialis online andorra Buy Cialis 10mg *cialis20mg.com http://walbrofuelpumps.com/forum/profile.php?id=200027 http://m*dy.ee23.net/h ome.php?mod=space&uid=569437 http://members.forumgratis.com/inde*.php?mforum=Gi an&showuser=8318 https://www.ba-aigaio.tee.gr/2017/11/22/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf %84%cf%84%ce%b5-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%ba-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce %b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba/#co mment-103621 http://www.grid365.com/font-awesome-icons/#comment-23576 http://m b.mingba.cn/t.asp?id=9796&page=54605#2275313
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 7:54:16 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5683
thuoc viagra bรกn แปŸ ฤ‘รขu http://viagrabs.com/ viagra side effects racing heart viagra wolfberry herbal viagra
  โดย hytkmutytrg@gmail.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 10:31:24 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 5684
cialis without prescription usabuying cialis in israel Buy Cialis 10 mg http://*cialis20mg.com http://rockby.net/profile.php?mode=viewprofile&u=67104 https://unmasqued.rpgi nitiative.com/member.php?action=profile&uid=1758 http://www.divo.tomsk.ru/divo_ forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=571007 http://www.crysis.farcry.cz/inde*.php?site=clanwars_details&cwID=260&error=captc ha#addcomment http://www.centrum.tl.krakow.pl/guest.html http://www.ieat.go.th /ieatcg/webboard/detail/56078
  โดย verfep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 10:34:53 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5685
[url=https://motiliumtablets.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 500 mg purchase without prescription[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair for sale[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro[/url] [url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url]
  โดย cornerone10@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 10:37:17 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5686
[url=https://do*ycycline50.com/]do*ycycline[/url]
  โดย mirjakok@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 12:38:38 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5687
[url=https://advairinhalers.com/]advair buy[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro online[/url] [url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url]
  โดย juanknino@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 2:21:16 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5688
[url=https://lasi*20.com/]buy lasi*[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]generic for amo*icillin[/url] [url=https://buyciproonline.com/]buy cipro online[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair diskus 250[/url]
  โดย vstukart@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 2:27:48 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5689
[url=https://buyciproonline.com/]cipro over the counter[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]antibiotic amo*icillin[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair buy[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium online[/url] [url=https://lasi*20.com/]order lasi* without a prescription[/url]
  โดย blue94vette@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 3:50:47 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5690
[url=https://motiliumtablets.com/]buy motilium[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro for sale[/url] [url=https://lasi*20.com/]generic lasi*[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url]
  โดย mariana@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 4:23:57 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5691
discount cialis 24 hour shipment canada pharmacy 24h cialis products cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil kaufen generic cialis paypal payment cialis without prescription cialis for erection cheap cialis online usa cialis without prescription dove comprare cialis online sicuro forum cialis fara reteta buy cialis without prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 6:06:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5692
[url=https://furosemide20mg.com/]furosemide online[/url]
  โดย mairianaineosborne@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 6:19:22 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5693
Looking for online casino games?Check out top free online casino bonus offers at slotocash casino
  โดย dorcsgo190@gmail.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 6:27:27 PM น. IP : 89.23.21.111

ความคิดเห็นที่ 5694
[url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 500 mg[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro over the counter[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair inhalers[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium online[/url] [url=https://lasi*20.com/]lasi* without a prescription[/url]
  โดย chris7@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 6:54:42 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5695
[url=http://advairinhalers.com/]advair inhalers[/url]
  โดย jbschreib@probbo*.com วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 9:11:12 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5696
[url=https://paydayloansonline.us.org]online payday loans no credit check[/url] [url=https://cashadvance.us.org]cash advance loan[/url] [url=https://paydayloan.us.org]medical loans[/url]
  โดย julieta@rainmail.win วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 9:53:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5697
buying cialis on line cialis 5 mg from the pill store cialis without a doctor's prescription generic cialis deutschland buying authentic cialis cialis without a doctor's prescription mens health and fitness cialis cialis in shanghai cialis without prescription cialis 100 mlg on line italia sublingual generic cialis cialis without prescription online
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 11:16:03 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5698
online cialis prescriptions cialis online australia paypal cialis without prescription buy cialis direct cialis prescription toronto buy cialis without prescription low price generic cialis donde comprar cialis en chile cialis without a doctor's prescription cialis free sample offer cialis niederlande mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 06 มี.ค. 2562 : 11:28:27 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5699
[url=https://furosemide20mg.com/]generic furosemide[/url] [url=https://do*ycycline50.com/]buy do*ycycline online[/url]
  โดย hendrikneuman@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 4:18:08 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5700
[url=https://buyciproonline.com/]cipro prescription[/url]
  โดย mlooney326@probbo*.com วันที่ 07 มี.ค. 2562 : 5:16:29 AM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com