แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5551
ou acheter cialis sur internet forum http://cialisoni.com can cialis cause heart attacks cialis coupon half a cialis pill enough
  โดย uykjuytrtrgeff@gmail.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 9:14:30 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 5552
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]no prescription prednisone[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]generic valtre* online[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra non prescription[/url]
  โดย mocker@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 9:22:34 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5553
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone steroids[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy generic valtre*[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 20mg[/url]
  โดย croonerg@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 11:05:38 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5554
[url=https://cashadvance.us.org]cash loans[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check[/url] [url=https://paydayloan.us.org]usa cash[/url]
  โดย dwp0771@pochtar.men วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 12:41:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5555
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra online[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* without a prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prendesone without a prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 20mg[/url]
  โดย gracie@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 3:38:09 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5556
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy online[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil drug[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* cream[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone without prescription[/url]
  โดย ***umc@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 5:46:50 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5557
[url=http://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy[/url] [url=http://buyprednisonewithoutprescription.com/]cheapest prednisone no prescription[/url] [url=http://cialiswithoutprescription.com/]no prescription cialis[/url] [url=http://buytadalafil20.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=http://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url]
  โดย wei@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 6:47:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5558
[url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]cheapest levitra 20mg[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url]
  โดย kckelvincheung@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 7:00:47 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5559
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valacyclovir[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis online no prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]canadian levitra[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil tablets 20mg[/url]
  โดย carita@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 8:03:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5560
[url=http://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url]
  โดย influented129@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 8:25:50 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5561
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis usa[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra online[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url]
  โดย dreoff7mile@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 8:47:03 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5562
[url=https://cashadvance.us.org]online payday advance[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url]
  โดย skcb05@pochtar.men วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 9:49:15 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5563
[url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* cream[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis online without a prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url]
  โดย rogersmichaeltee@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 11:57:21 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5564
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone for sale without a prescription[/url]
  โดย dcipar@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 2:53:58 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5565
[url=https://buytadalafil20.com/]generic tadalafil 20mg[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valtre* cheap online[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]where to buy prednisone online without a script[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra no prescription[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis generic online[/url]
  โดย grymrrll@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 4:33:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5566
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra without prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil no prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]order valtre*[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]tadalafil cialis[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone without prescription[/url]
  โดย stevemn@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 5:36:49 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5567
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone without prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* for sale online[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra online[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis prescription online[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil tablets[/url]
  โดย gtwodag@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 5:42:24 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5568
[url=http://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=http://valtre*valacyclovir.com/]generic valtre*[/url] [url=http://cialiswithoutprescription.com/]cialis online prescription[/url] [url=http://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=http://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url]
  โดย bhayden367@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 7:05:46 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5569
[url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]generic valtre*[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]india cialis[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra non prescription[/url]
  โดย bolt1ty@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 11:28:07 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5570
[url=http://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone without prescription[/url] [url=http://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=http://buytadalafil20.com/]buy tadalafil online[/url] [url=http://valtre*valacyclovir.com/]valtre* buy[/url] [url=http://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra no prescription[/url]
  โดย maionishkian@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 11:31:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5571
[url=https://cashadvance.us.org]cash advance[/url]
  โดย wash2ke@regiopost.trade วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 11:33:23 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5572
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]generic valtre* online[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra no prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url]
  โดย profit320@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 11:48:28 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5573
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]cheap tadalafil 20mg[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]generic cialis no prescription[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra online purchase[/url]
  โดย slater91w@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 1:11:31 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5574
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis 2.5[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone without prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valtre* without get a prescription online[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url]
  โดย meda@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 1:48:59 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5575
[url=https://cashadvance.us.org]a payday loan[/url] [url=https://paydayloan.us.org]no fa* payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
  โดย johnvik@pochtar.men วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 2:09:09 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5576
at is details 6741 at is online 25mg
  โดย DioninaTretyakova97@mail.ru วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 2:32:49 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5577
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valtre* online[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url]
  โดย willb634@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 3:21:33 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5578
can you take cialis and *ana* buy cialis online taking viagra with daily cialis cialis price red cialis viagra 200mg
  โดย htyjkuitytgrg@gmail.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 3:36:37 PM น. IP : 31.43.93.99

ความคิดเห็นที่ 5579
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis online without a prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]no prescription prednisone[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url]
  โดย davethemad@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 4:10:08 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5580
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]buy cialis online without prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone no prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valtre* online[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย dmar9t1@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 4:38:58 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5581
[url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]no prescription prednisone[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra without prescription[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]prescription for valtre*[/url]
  โดย lkmharri@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 4:40:24 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5582
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis online prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]cheap tadalafil 20mg[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* without a prescription[/url]
  โดย se235@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 5:10:27 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5583
[url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย lauran@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 5:12:52 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5584
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]generic levitra 40 mg[/url]
  โดย kitt52@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 5:50:36 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5585
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]cilais[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra online canada[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]20mg prednisone[/url]
  โดย gretta@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 6:55:40 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5586
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]generic for valtre*[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone for sale without a prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy online[/url]
  โดย meast@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 8:34:10 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5587
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis order[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* online[/url]
  โดย beatlefan730@probbo*.com วันที่ 01 มี.ค. 2562 : 11:01:37 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5588
indian is in medical store 6741 where is is sold
  โดย DioninaTretyakova97@mail.ru วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 12:02:00 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5589
[url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin[/url]
  โดย tonia@probbo*.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 2:52:32 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5590
d72e is is ou levitr http://ph-07314-3-1.com/ is citrato india
  โดย DioninaTretyakova97@mail.ru วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 3:00:45 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5591
[url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin without a prescription[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium[/url] [url=https://buyciproonline.com/]cipro buy[/url] [url=https://lasi*20.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://advairinhalers.com/]buy advair[/url]
  โดย ericapa923@probbo*.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 3:12:10 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5592
cialis anwendung30 day cialis Cialis 60 mg http://*cialis20mg.com
  โดย fep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 4:06:41 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5593
d72e spanische apotheke is http://ph-07314-3-1.com/ is is kanada
  โดย DioninaTretyakova97@mail.ru วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 5:02:11 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5594
[url=http://motiliumtablets.com/]buy motilium online[/url]
  โดย tagundnacht16@probbo*.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 5:06:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5595
[url=https://paydayloansonline.us.org]online payday loans no credit check[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loans no fa*[/url] [url=https://cashadvance.us.org]a payday loan[/url]
  โดย egkleppe@rainmail.win วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 7:43:26 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5596
cialis non brandedcialis serios online bestellen Buy Cialis 40 mg http://*cialis20mg.com
  โดย fep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 8:24:28 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5597
[url=https://lasi*20.com/]lasi* 100mg online[/url] [url=https://advairinhalers.com/]price of advair diskus[/url] [url=https://buyciproonline.com/]buying cipro online[/url] [url=https://amo*icillinwithoutprescription.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://motiliumtablets.com/]motilium 10mg[/url]
  โดย dkelley@probbo*.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 8:55:42 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5598
cialis freecialis 40mg Cialis 40 mg http://*cialis20mg.com
  โดย fep@mantilia48.fancycarnavalmasks.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 8:59:02 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5599
[url=https://lasi*20.com/]lasi*[/url]
  โดย vonreis@probbo*.com วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 9:31:58 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5600
[url=https://paydayloansonline.us.org]online payday loans no credit check[/url] [url=https://cashadvance.us.org]loan cash[/url] [url=https://paydayloan.us.org]online loans direct[/url]
  โดย hpgm@rainmail.win วันที่ 02 มี.ค. 2562 : 10:31:18 AM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com