แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5501
eye side effects of cialis buy generic cialis donde comprar cialis generico en chile buy generic cialis cialis retail price usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 1:34:43 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5502
[url=http://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=http://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=http://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy acyclovir without prescription[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url]
  โดย teamfarrar@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:05:13 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5503
[url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
  โดย ilse@regiopost.trade วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:23:45 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5504
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* no prescription[/url]
  โดย jamesdmcmillan@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:32:33 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5505
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil citrate tablets ip 100 mg[/url] [url=https://prednisolone20.com/]methyl prednisolone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* 500mg[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy valacyclovir without a prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url]
  โดย rwill10354@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:49:33 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5506
[url=https://prednisolone20.com/]buying prednisolone online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without a prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]valacyclovir without a prescription[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]viagra sildenafil[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url]
  โดย smcclimans@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 5:31:27 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5507
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]generic sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone prednisone[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]online prescription free zoloft[/url]
  โดย gpshaw@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 5:44:23 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5508
[url=http://zoloft50.com/]buy zoloft[/url]
  โดย andreiysimonov@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 6:12:40 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5509
cialis for pah buy cialis online lilly icos cialis 20 mg cialis is it safe to take cialis everyday
  โดย ghrthdrgrerarh@gmail.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 6:40:12 AM น. IP : 62.210.177.34

ความคิดเห็นที่ 5510
[url=https://femaleviagra1.com/]female viagra pills[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]aciclovir cream[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]150 mg wellbutrin[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย oneandonlydneal@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 8:00:35 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5511
[url=https://zoloft50.com/]cost of zoloft[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]methylprednisolone[/url]
  โดย ling@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 8:33:14 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5512
[url=https://zoloft50.com/]buy sertraline online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*.com[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil over the counter[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone sodium phosphate[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir medication prices[/url]
  โดย dawnwolfe@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 9:27:54 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5513
[url=https://buyavodart.com/]avodart[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil buy[/url]
  โดย raydennis66@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 10:50:02 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5514
[url=http://prednisolone20.com/]prednisolone[/url]
  โดย albertopanter@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 2:06:01 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5515
efeito do is ato
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 2:50:56 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5516
[url=http://prednisolone20.com/]order prednisolone[/url] [url=http://zoloft50.com/]buy zoloft online[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url] [url=http://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url]
  โดย andrewpulsifer@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:01:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5517
[url=https://cashadvance.us.org]cash advance[/url] [url=https://paydayloan.us.org]same day loans no credit[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
  โดย rjeanbean@rainmail.win วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 4:39:08 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5518
barato viagra suave
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 5:38:02 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5519
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* for sale[/url]
  โดย ealstad@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 5:56:42 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5520
7cee cialis ed bph http://ph-07314-2-0.com/ - cialis 200mg purchase 5 mg cialis side effects
  โดย AnikiiEgorov1990@mail.ru วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 6:13:03 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5521
teachers union viagra
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 7:15:37 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5522
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir online prescription[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil no prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy zoloft online[/url]
  โดย michaelbigm@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 7:50:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5523
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid steroids[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi*[/url]
  โดย aline@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 7:59:36 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5524
cialis 40 mg dosage results buy cialis online walmart pharmacy prices for cialis buy generic cialis cialis ma*imum dosage per week
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 8:37:30 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5525
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir zovira*[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* no prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy sertraline online[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url]
  โดย kibbehearn@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 10:43:05 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5526
[url=https://zoloft50.com/]zoloft 50mg[/url]
  โดย craigballegeer@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 11:28:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5527
7cee buy cialis canada k http://ph-07314-3-0.com/ we choice cialis how much
  โดย AnikiiEgorov1990@mail.ru วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 2:10:36 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5528
physician samples of cialis buy cialis lowest price on generic cialis buy generic cialis online comprar cialis generico no brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 2:25:10 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5529
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* online[/url]
  โดย joanmarymurphy@probbo*.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 2:56:09 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5530
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]india cialis[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy cheap tadalafil[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valtre* pills[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy online[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]where can i buy prednisone without prescription[/url]
  โดย shanell@probbo*.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 5:13:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5531
cost of generic cialis 5 mg tablets buy generic cialis is there a generic viagra or cialis generic cialis cialis generic side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 6:04:17 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5532
why are there 2 bathtubs in the cialis commercials buy cialis cialis coming out in generic cialis generic cialis coupon 2016 200 dollar
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 6:05:35 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5533
look here buying viagra online
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 7:18:01 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5534
ma* cialis dose 40 mg buy cialis online cialis price vs viagra reddit buy generic cialis cost for cialis 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 8:32:08 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5535
[url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check[/url] [url=https://cashadvance.us.org]loan cash[/url] [url=https://paydayloan.us.org]personal loan poor credit[/url]
  โดย dominicgoldsmith@pochtar.men วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 9:09:37 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5536
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]valte* without a prescription[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis 20 mg price[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone no prescription[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra no prescription[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url]
  โดย addharris@probbo*.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 10:31:20 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5537
[url=https://paydayloansonline.us.org]hassle free payday loans[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url] [url=https://cashadvance.us.org]payday loan companies[/url]
  โดย kaye@pochtar.men วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 12:57:45 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5538
cialis generico melhor preรงo buy cialis online generic cialis e*tra dosage 200 mg cialis generic comprar cialis generico al mejor precio
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 2:25:19 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5539
7cee where is buyer viagra http://ph-07314-2-0.com/ - cost of viagra suppositories should i up my viagra dosage
  โดย FedoseevaBeatrisa96@mail.ru วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 6:04:25 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5540
is 9900 45f0 cost is 50mg
  โดย FedoseevaBeatrisa96@mail.ru วันที่ 25 ก.พ. 2562 : 6:43:19 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5541
[url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url] [url=https://cashadvance.us.org]cash advance loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check same day[/url]
  โดย fernandosavedrac@rainmail.win วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 1:59:55 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5542
[url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra online[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valtre*[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url]
  โดย candacepost@probbo*.com วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 2:15:26 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5543
[url=http://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check[/url] [url=http://cashadvance.us.org]online payday loans no credit check[/url] [url=http://paydayloan.us.org]payday loan[/url]
  โดย susanspencer777@regiopost.trade วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 4:06:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5544
[url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis medicine[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]buy prednisone[/url] [url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url]
  โดย dale354@probbo*.com วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 10:28:48 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5545
d72e is 20 pri* discoun is atos for is ato paypal
  โดย AlfeiFomichev1995@mail.ru วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 12:01:24 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5546
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]buy valacyclovir[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone pills[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis without prescription[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]levitra buy[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]tadalafil 20[/url]
  โดย eneida@probbo*.com วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 9:28:25 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5547
no cheap is perth 9f03 is pills usa price 100mg
  โดย FedorovMaeslav1995@mail.ru วันที่ 27 ก.พ. 2562 : 10:10:13 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5548
d72e is pfizer espa http://ph-07314-3-1.com/ comment prendre le is
  โดย FedorovMaeslav1995@mail.ru วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 2:00:06 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 5549
[url=https://valtre*valacyclovir.com/]valacyclovir[/url] [url=https://cialiswithoutprescription.com/]cialis 20mg[/url] [url=https://buytadalafil20.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://buyprednisonewithoutprescription.com/]prednisone prescription[/url] [url=https://buylevitrawithoutprescription.com/]buy levitra[/url]
  โดย nadiajoulbane@probbo*.com วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 2:49:31 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5550
a515 compre ventas viagra baratas http://viagranbs.com/ - order viagra pills order now online shopping viagra india viagra pill identification
  โดย FedorovMaeslav1995@mail.ru วันที่ 28 ก.พ. 2562 : 2:59:07 AM น. IP : 95.216.100.23

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com