แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5451
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://zoloft50.com/]online zoloft[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone prednisone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url]
  โดย yuzokanamori@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 9:15:50 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5452
[url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre* without prescription[/url]
  โดย johnrshepard@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 9:25:05 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5453
[url=https://paydayloan.us.org]fa*less payday loans[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url] [url=https://cashadvance.us.org]payday[/url]
  โดย maartenchristenhusz@pochtar.men วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 9:59:38 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5454
[url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url]
  โดย kollii@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 10:18:22 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5455
cialis super active generic buy generic cialis online price of viagra and cialis in indian rupees buy generic cialis cialis tadalafil 20mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 10:53:55 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5456
[url=https://cashadvance.us.org]online lenders[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online no credit check[/url] [url=https://paydayloan.us.org]discover loans[/url]
  โดย rosario@pochtar.men วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 11:53:59 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5457
[url=https://cialis20forsale.com/]cheap online cialis[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zythroma*[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]celebre* tablets[/url] [url=https://valtre*cost.com/]paypal buy valtre* online canada[/url]
  โดย franciscomarshall30@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 12:59:02 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5458
[url=https://buycelebre*online.com/]purchase celebre* online[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis for sale[/url]
  โดย penny@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 1:41:42 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5459
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone without prescription.net[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium over the counter[/url]
  โดย svproud@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 1:48:36 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5460
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* no prescription[/url]
  โดย jayleeawilliams@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 1:49:07 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5461
[url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* pills[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url]
  โดย chuckschalz@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 2:37:56 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5462
[url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy zoloft online[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy acyclovir no prescription[/url]
  โดย danette@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 3:00:09 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5463
[url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url] [url=https://cashadvance.us.org]advance cash payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online no credit check[/url]
  โดย belkis@regiopost.trade วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:35:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5464
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20mg[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra generic soft tab[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 40mg[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]buy zithroma*[/url]
  โดย gradythiems@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:49:43 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5465
[url=https://genericzithroma*.com/]generic zithroma* azithromycin[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre* online[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* pill[/url]
  โดย sclarkjack@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 7:04:22 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5466
[url=http://buycelebre*online.com/]celebre* 200mg price[/url] [url=http://genericzithroma*.com/]antibiotics zithroma*[/url] [url=http://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg best price[/url] [url=http://valtre*cost.com/]valtre* over the counter[/url]
  โดย niab777@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 7:35:19 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5467
[url=https://bestpricecialis.com/]cheap cialis sale online[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 1[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://valtre*500.com/]generic valtre* cost[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin indomethacin[/url]
  โดย semenafonin@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 8:05:48 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5468
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil india[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft online[/url] [url=https://prednisolone20.com/]buy prednisolone syrup for cats[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without a prescription[/url]
  โดย rohltony@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 8:16:56 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5469
[url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
  โดย raisa@rainmail.win วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 8:33:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5470
[url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre*[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithromay[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* pills[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url]
  โดย gunadhara@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 10:01:35 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5471
free senior dating sites online dating mean free dating websites free dating sites best hookup apps android list of free dating sites in usa online dating free dating chat philippines free dating site in united state
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 12:19:46 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5472
[url=http://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without prescription[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url] [url=http://zoloft50.com/]buy zoloft on line no prescription[/url] [url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir without a prescription[/url] [url=http://prednisolone20.com/]buy prendisalone on line uk[/url]
  โดย janene@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 1:18:16 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5473
[url=https://zoloft50.com/]buy zoloft[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]valacyclovir no prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]buying prednisoline tablets[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* prescription[/url]
  โดย sherri@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 1:27:03 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5474
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft online order[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]methylprednisolone[/url]
  โดย adriene@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 3:53:24 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5475
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url]
  โดย ihab68@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 4:48:57 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5476
[url=https://nolvade*d.com/]nolvade*[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair generic[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* strep throat[/url]
  โดย mitchdaustin@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 6:50:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5477
prices for cialis 5mg buy cialis cialis super active generico buy generic cialis cialis 5mg price in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 6:54:38 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5478
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* order[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone acetate[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil 50[/url]
  โดย cote@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 8:03:32 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5479
[url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir without prescription[/url] [url=http://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without a prescription[/url] [url=http://zoloft50.com/]zoloft sertraline[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil citrate 100mg pills[/url] [url=http://prednisolone20.com/]prednisolone[/url]
  โดย tobrien@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 9:10:44 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5480
free local dating sites gratis nederlandse dating app new free dating sites free dating sites for over 50 dating for asian men free american dating sites dating sites for free speed dating athens ga free american dating sites
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 9:15:08 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5481
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy sertraline online[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]prescription for valtre*[/url]
  โดย lcartor@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 9:48:54 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5482
[url=https://freedatingsitesus.com/]free local dating[/url] dating oesterreich best dating sites free [url=https://freedatingsitesus.com/]online dating free sites[/url] plenty more fish dating review free bbw dating [url=https://freedatingsitesus.com/]new free dating sites[/url] whatsapp hookup kenya free transgender dating
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 10:09:05 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5483
[url=http://valtre*withoutprescription.com/]generic valtre* online without prescription[/url] [url=http://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=http://prednisolone20.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy acyclovir with no prescription[/url]
  โดย cheesecakedoctor@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 11:11:45 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5484
free dating sites best free dating sites for 50+ free american dating sites top free dating sites funny dating site names online dating sites free free interracial dating sites transgender dating websites dating sites free
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 11:35:43 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5485
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* online no prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]order zoloft online without prescription[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]valacyclovir no prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone sodium phosphate[/url]
  โดย yer@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 11:54:53 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5486
best prices for generic cialis buy generic cialis online cialis 10mg dosage instructions generic cialis cialis coupon 2018
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 1:27:17 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5487
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]buy valtre* online without a prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft 50mg[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil buy[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone sod[/url]
  โดย ahhhhnaa@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 2:31:44 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5488
[url=http://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url] [url=http://paydayloan.us.org]payday loan[/url] [url=http://cashadvance.us.org]advance cash payday loan[/url]
  โดย venus@regiopost.trade วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 3:30:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5489
cialis tadalafil 20mg uk buy cialis cialis prices in usa buy generic cialis online generic viagra cialis canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 5:23:20 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5490
cialis 5 mg price walmart buy generic cialis online levitra vs viagra vs cialis reddit generic cialis when will generic cialis be available in the usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 5:24:38 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5491
free dating sites in my area free sydney dating sites good free dating sites free online dating websites eye gazing speed dating london best dating sites free free dating sites for over 50 dailymotion dating agency dating free
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 6:14:45 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5492
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valte* without a prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]over the counter acyclovir[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone acetate[/url]
  โดย juli@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 6:22:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5493
[url=https://freedatingsitesus.com/]free transgender dating[/url] e*ecutives dating site free interracial dating sites [url=https://freedatingsitesus.com/]free dating websites[/url] speed dating philadelphia area free adult dating site [url=https://freedatingsitesus.com/]free dating sites for over 50[/url] dating ultimatum top free dating sites
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 6:35:13 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5494
dating free sight asian dating girls free dating site online free dating sites dating sites for pregnant women free dating sites free dating sights free top dating apps free senior dating sites online
  โดย vik.toriaru.bol.kins@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 7:16:14 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5495
levitra versus cialis versus viagra buy cialis generic cialis 5mg price walgreens cialis cialis commercial song
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 7:48:07 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5496
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil no prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft pills[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://prednisolone20.com/]buying prednisoline tablets[/url]
  โดย chrisannhall@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 8:52:09 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5497
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy herpes medication without a prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=https://prednisolone20.com/]predisolone online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* no prescription[/url]
  โดย gouldingc@probbo*.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 9:59:13 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5498
cialis and drug testing buy generic cialis cuanto tiempo hace efecto el cialis buy cialis viagra and cialis which one is better
  โดย htyjtyuhyrtgrf@gmail.com วันที่ 23 ก.พ. 2562 : 10:19:38 PM น. IP : 31.43.91.16

ความคิดเห็นที่ 5499
[url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit check[/url] [url=https://cashadvance.us.org]payday advance[/url] [url=https://paydayloan.us.org]advance money[/url]
  โดย gccarey@pochtar.men วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 12:20:14 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5500
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* online prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil 100mg price[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy sertraline online[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone sodium phosphate[/url]
  โดย jzidar@probbo*.com วันที่ 24 ก.พ. 2562 : 12:42:06 AM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com