แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5401
[url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url]
  โดย emmdean@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:37:14 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5402
[url=https://buycelebre*online.com/]purchase celebre* online[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg best price[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]buy generic zithroma*[/url]
  โดย memv@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:44:07 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5403
cheap cialis uk suppliers buy cialis genericos de viagra y cialis buy generic cialis online taking e*tra cialis 5 mg doses
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:56:16 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5404
is probe a672 is logo design
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:11:18 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5405
[url=https://cialis20forsale.com/]generic cialis 20mg[/url]
  โดย keneckalewis23@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:25:11 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5406
[url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* buy[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://buyavodart.com/]generic avodart online[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200mg[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url]
  โดย rosio@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 10:10:11 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5407
[url=https://cialis20forsale.com/]cialis online paypal[/url]
  โดย sbrianrye@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 11:59:04 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5408
[url=https://celebre*200.com/]cost of celebre*[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500 mg[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]tenormin[/url] [url=https://zoloft50.com/]sertraline zoloft[/url]
  โดย henjen@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 12:55:42 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5409
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir without a prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft 50mg[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://prednisolone20.com/]where can i buy prednisolone in the uk[/url]
  โดย tmeskill@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 1:05:36 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5410
8d7f viagra reacciones secundarias http://viagrarrtt.com/ - wow viagra dosage viagra cheap online can canadians viagra
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 1:18:53 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5411
[url=https://cashadvance.us.org]payday advance loans[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
  โดย jettmanbo@pochtar.men วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 1:20:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5412
[url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cheap cialis sale online[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* z pack[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre*[/url]
  โดย lucky@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 2:02:07 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5413
is costs nz a672 true is at cheap prices
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 3:33:39 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5414
[url=https://cashadvance.us.org]cash advance[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]bad credit loan direct lenders[/url] [url=https://paydayloan.us.org]payday loan[/url]
  โดย rjeanbean@regiopost.trade วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 4:08:45 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5415
[url=https://cialis20forsale.com/]order cialis online[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* generic[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]generic for zithroma*[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]purchase celebre* online[/url]
  โดย jch6254@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 4:20:23 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5416
[url=https://zoloft50.com/]order zoloft online[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil without prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]prescription for valtre*[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir without prescription[/url]
  โดย grymrrll@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 4:25:29 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5417
[url=https://cialis20forsale.com/]cheap cialis canada[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre*[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* generic cost[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย nmayer@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 8:00:41 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5418
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]buy zithroma* no prescription[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url] [url=https://celebre*generic.com/]generic celebre*[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl sr[/url]
  โดย soulwind@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 8:30:31 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5419
who has bought cialis online buy cialis no prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://ity.im/2lFiv https://www.inventables.com/users/aycockmcbride9795 http ://oblosvita.com/user/LentzKristoffersen5/
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 8:56:46 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5420
cheapest cialis cialis without doctor prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://www.householdtipsandtricks.org/inde*.php?qa=user&qa_1=jacobsonphilipsen 1 http://scienceanswers.org/inde*.php?qa=user&qa_1=lentzcates6 http://0rz.tw/c reate?url=https%3A%2F%2Fskylensnw.com%2F
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 9:07:20 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5421
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url]
  โดย marnlee7@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 10:45:43 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5422
is apres manger a672 be prof is online
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 11:34:32 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5423
[url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url]
  โดย dmpete58@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 12:37:33 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5424
[url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://tadalafil5.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=https://proscargeneric.com/]generic proscar[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url]
  โดย michealy623@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 3:10:26 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5425
[url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cost of daily cialis[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]cheap celebre* online[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* generic[/url]
  โดย maynardme@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 4:47:35 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5426
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* online no prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]methyl prednisolone[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft prescription[/url]
  โดย jmackmga@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 5:35:09 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5427
[url=http://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit[/url] [url=http://paydayloan.us.org]no fa*ing payday loan[/url] [url=http://cashadvance.us.org]cash advance loan[/url]
  โดย ggurrola@regiopost.trade วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 5:40:03 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5428
[url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin order[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]buy female viagra online[/url]
  โดย jimonetwo@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 5:49:13 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5429
[url=https://prednisolone20.com/]prednisolone sodium phosphate[/url]
  โดย ikumak@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 6:34:32 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5430
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone acetate[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url]
  โดย rickriehl@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 7:14:40 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5431
cialis non prescription needed buy cialis no prescription http://www.mayavanrosendaal.com https://wanelo.co/krusesandoval4 https://clasificados.laradiomovil.com/author /lentzcates0/ http://menaheria.com/author/bjerregaardmcclure2/
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 7:37:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5432
[url=https://paydayloan.us.org]online loans direct deposit[/url] [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans no credit[/url] [url=https://cashadvance.us.org]instant loans online[/url]
  โดย pilar@rainmail.win วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 8:46:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5433
cialis daily use generic buy cialis generic walmart price for cialis 20 mg buy cialis online cialis dosage 30 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 10:24:30 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5434
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis online paypal[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]buy celebre*[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre*[/url]
  โดย stephania@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 10:24:37 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5435
[url=https://zoloft50.com/]order sertraline online[/url] [url=https://prednisolone20.com/]methylprednisolone[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]buy valtre* online without a prescription[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url]
  โดย borisborjesson@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 10:26:58 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5436
[url=https://zoloft50.com/]buy zoloft online[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil viagra[/url] [url=https://prednisolone20.com/]generic prednisolone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]generic acyclovir[/url]
  โดย enriquecuevas829@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 10:46:53 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5437
[url=http://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย rachidjamai@probbo*.com วันที่ 21 ก.พ. 2562 : 11:54:53 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5438
[url=https://zoloft50.com/]zoloft 200 mg[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil 50mg tablets[/url] [url=https://prednisolone20.com/]generic prednisolone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]prescription for valtre*[/url]
  โดย egrow@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 12:09:29 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5439
[url=http://valtre*withoutprescription.com/]buy valtre* no r*[/url] [url=http://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=http://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=http://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir no prescription[/url] [url=http://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil without prescription[/url]
  โดย avcisson@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 12:38:05 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5440
preรงo do cialis generico no brasil generic cialis best prices on generic cialis 40mg cialis generic cialis generic 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 2:20:31 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5441
generic cialis super active tadalafil cialis generic cialis generico in farmacia italia generic cialis 5mg cialis daily side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 2:21:48 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5442
[url=https://buycelebre*online.com/]purchase celebre*[/url]
  โดย michell@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 2:45:07 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5443
[url=http://cashadvance.us.org]money lender no credit check[/url] [url=http://paydayloan.us.org]no fa* payday loans[/url] [url=http://paydayloansonline.us.org]no credit check payday loans instant approval[/url]
  โดย jonathankashare@pochtar.men วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:00:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5444
[url=http://paydayloan.us.org]no fa* payday loan[/url] [url=http://paydayloansonline.us.org]no credit check payday loans[/url] [url=http://cashadvance.us.org]advance cash payday loan[/url]
  โดย marquita@rainmail.win วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:12:18 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5445
long do cialis side effects last buy cialis cialis soft tabs side effects buy cialis low cost generic cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:43:22 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5446
[url=http://cialis20forsale.com/]cialis tadalafil 20mg[/url] [url=http://buycelebre*online.com/]buy celebre* cheap[/url] [url=http://valtre*cost.com/]cost of valtre*[/url] [url=http://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย sbashlor@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:43:30 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5447
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]buy amo*icillin[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 25 mg[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* 60 mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]generic ventolin[/url]
  โดย kevinjbradley@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 4:57:55 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5448
[url=https://prednisolone20.com/]methylprednisolone[/url]
  โดย kiffybaby07@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 5:46:42 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5449
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone 20 mg[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy sertraline online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without a prescription[/url]
  โดย lamoss@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 6:06:43 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5450
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]valacyclovir no prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* without a prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url]
  โดย mae@probbo*.com วันที่ 22 ก.พ. 2562 : 6:50:35 AM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com