แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5351
[url=https://buycelebre*online.com/]celebre* online[/url]
  โดย hye@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 10:25:59 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5352
is how much its cost 320a we recommend is costs
  โดย IvanovAsafii1989@mail.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 12:22:11 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5353
[url=https://mortgages.us.org]mortgage lending[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]state auto insurance[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]best mortgage[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies[/url] [url=https://moneylenders.us.org]money lenders[/url] [url=https://installmentloans.us.org]student loan refinancing[/url] [url=https://sameday.us.com]same day loans[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage services[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]pussy webcam[/url]
  โดย kayleenhall84@rainmail.win วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 12:40:45 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5354
buy cialis online ireland buy cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://www.householdtipsandtricks.org/inde*.php?qa=user&qa_1=jacobsonphilipsen 1 https://championsleage.review/wiki/Cialis10vs20 http://www.konkyrent.ru/user /IbrahimFiltenborg5/
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 1:37:19 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5355
[url=https://buycelebre*online.com/]buy cheap celebre*[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url] [url=https://valtre*cost.com/]cost of valtre*[/url]
  โดย nicolasbarthe@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 3:05:25 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5356
walgreens cialis 20mg price buy cialis no prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://catesibrahim5.pen.io http://land.site.ge/user/IbrahimIbrahim6/ http:/ /45.79.137.123/inde*.php?qa=user&qa_1=sandovalsandoval9
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 4:22:47 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5357
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]cheap sildenafil[/url]
  โดย fironeagle@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 5:38:55 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5358
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url]
  โดย obpack@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 5:41:31 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5359
cialis comprare in svizzera cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com https://vw88love.com/forum/profile.php?section=personality&id=297623 https:// nirvana.virtus.ufcg.edu.br/wiki/isensor/inde*.php/Usu%C3%A1rio:Lentzbjerregaard2 http://askpub.com/inde*.php?qa=user&qa_1=guptabjerregaard0
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 6:33:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5360
[url=https://moneylenders.us.org]payday loans direct lenders[/url]
  โดย andre@rainmail.win วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 7:11:32 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5361
cheapest price at is 320a is nebenwirkungen herz
  โดย IvanovAsafii1989@mail.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 8:07:30 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5362
[url=http://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=http://cialis5.com/]cialis[/url] [url=http://buysildenafil100.com/]sildenafil tablets 100 mg[/url] [url=http://buyaciclovironline.com/]acyclovir 500 mg[/url] [url=http://prednisolone10.com/]prednisolone[/url]
  โดย newmanep@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 8:48:35 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5363
[url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil online[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol inhalers[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft[/url]
  โดย jonaslennartsson@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 11:25:19 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5364
[url=https://autorefinance.us.org/]car refinance companies[/url] [url=https://carfinance.us.org/]used car financing[/url] [url=https://autoloans.us.com/]car loans interest rates[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]refinance a car loan[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]auto financing[/url]
  โดย mikerobs@pochtar.men วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 12:17:58 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5365
generic cialis usa buy cialis online cialis generic prices with prescription generic cialis 5mg generic cialis side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 1:25:17 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5366
cheap daily cialis online cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://siemensn*.com/inde*.php?qa=user&qa_1=raymondsandoval6 http://4share.pr o/inde*.php?qa=user&qa_1=mcclureeliasen8 http://leoclassifieds.com/author/gupta filtenborg2/
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 1:52:46 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5367
[url=http://buyindocinonline.com/]indocin[/url]
  โดย rdeezy26008@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 1:56:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5368
[url=https://buyaciclovironline.com/]valacyclovir no prescription[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://vardenafil20.com/]buy vardenafil cheap[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]cost of acyclovir[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url]
  โดย ejm@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 3:09:51 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5369
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]buying prednisolone 5mg online without prescription[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil without prescription[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft sertraline[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]drug acyclovir[/url]
  โดย candis@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 3:13:34 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5370
where to get is in uk 320a acheter is paypal
  โดย IvanovAsafii1989@mail.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 3:46:56 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5371
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir online prescription[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]generic valtre* online without prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft sertraline[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url]
  โดย blancheherve@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 3:52:56 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5372
[url=https://buycelebre*online.com/]celebre* 100mg[/url]
  โดย jacquetta@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 4:27:42 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5373
en ucuz cialis 20 mg cialis without doctor prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://whanswerz.com/inde*.php?qa=user&qa_1=bjerregaardibrahim0 http://www.ah ipoker.com/inde*.php?qa=user&qa_1=ibrahimbjerregaard6 http://jocuri.zona.ro/ind e*.php?task=profile&id=312365
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 4:29:33 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5374
[url=https://valtre*withoutprescription.com/]cheap valtre* online[/url]
  โดย evon@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 4:31:37 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5375
cialis by lily cialis without doctor prescription http://www.mayavanrosendaal.com https://getpocket.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fphilipsenraymond7.edu*s.org%2F 2019%2F02%2F18%2Fcialis-20-mg-*-30-pill-for-765%2F http://www.healthsofa.com/in de*.php?qa=user&qa_1=filtenborglentz9 http://comebookmark.tk/story.php?title=ci alis-20-mg-side-effects#discuss
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 5:10:20 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5376
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart generic[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin er 500 mg[/url]
  โดย achiever823@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 5:53:11 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5377
[url=https://buycelebre*online.com/]purchase celebre* online[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20mg[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* r*[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย farren@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 6:28:00 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5378
[url=https://prednisolone20.com/]methyl prednisolone[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil buy[/url] [url=https://zoloft50.com/]setraline purchase[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir without prescription[/url]
  โดย arataki@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 6:36:02 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5379
[url=http://cialis20forsale.com/]cialis tadalafil 20mg[/url]
  โดย gilbertorueda@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:01:45 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5380
cialis professional 20 mg reviews buy generic cialis online cialis coupon card cialis generic levitra vs viagra vs cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:28:06 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5381
is hong kong be 320a is drug effects
  โดย IvanovAsafii1989@mail.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:00:20 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5382
[url=https://atara*50.com/]buy atara* online[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* acyclovir[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]purchase prozac[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]glucovance[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil prescription[/url]
  โดย alisongscott@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:14:51 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5383
cialis amsterdam cialis online without prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://btc357.com/forum/profile.php?section=personality&id=254238 https://zzb .bz/YDHoL http://www.graszonline.pl/profile/1357917/BjerregaardFiltenborg2.html
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:33:47 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5384
[url=http://buycelebre*online.com/]buy celebre* online[/url]
  โดย riley@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 8:56:33 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5385
[url=http://zoloft50.com/]zoloft[/url]
  โดย dimple@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 9:39:11 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5386
[url=https://valtre*cost.com/]generic for valtre*[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]celebre* buy[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg price comparison[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย stiliani68@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 9:54:36 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5387
cialis super active generico tadalafil 20 mg buy generic cialis online cialis 20 mg 30 tablet fiyatฤฑ buy cialis generic cialis 20mg coupons at kroger
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 11:28:54 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5388
cialis generico preรงo brasil buy cialis cialis super active vs professional buy generic cialis online best price cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 11:30:30 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5389
is generic cialis available in the united states buy cialis without a doctor's prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://bookr.website/story.php?title=best-price-cialis-20mg#discuss https://f orums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=155956 https://userscloud.com/z cb5rih*v*4t
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 12:08:08 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5390
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]buy acyclovir with no prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft 50mg[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre*.com[/url]
  โดย herta@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 12:11:15 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5391
best online is uk a672 i use it is legal online
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 12:13:09 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5392
[url=http://valtre*cost.com/]generic valtre* cost[/url] [url=http://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg price comparison[/url] [url=http://genericzithroma*.com/]buy zithroma* pfizer[/url] [url=http://buycelebre*online.com/]buy celebre* cheap[/url]
  โดย belva@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 12:27:00 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5393
[url=https://prednisolone20.com/]prednisolone tablets[/url]
  โดย dieselenginewasrehouse@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 1:48:26 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5394
brand cialis online pharmacy cialis generic cialis 20 mg prices cialis generic cialis 5mg daily price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 1:57:37 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5395
[url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]sildenafil without prescription[/url] [url=https://prednisolone20.com/]prednisolone[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]valtre* non prescription[/url] [url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://zoloft50.com/]zoloft prescription[/url]
  โดย tawna@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 3:41:13 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5396
[url=http://buycelebre*online.com/]where to buy celebre* cheap[/url]
  โดย straight@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 4:38:03 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5397
[url=https://paydayloansonline.us.org]online payday loans no credit check[/url] [url=https://paydayloan.us.org]hassle free payday loans[/url] [url=https://cashadvance.us.org]payday loans on line[/url]
  โดย lovelyisle@rainmail.win วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 5:56:51 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5398
[url=https://zoloft50.com/]zoloft 50mg[/url]
  โดย lowcaglow@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 6:45:24 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5399
[url=https://buyacyclovirwithoutprescription.com/]acyclovir[/url] [url=https://sildenafilwithoutprescription.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://zoloft50.com/]buy zoloft online[/url] [url=https://valtre*withoutprescription.com/]cheap valtre* online[/url] [url=https://prednisolone20.com/]buy prednisolone syrup for cats[/url]
  โดย leida@probbo*.com วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 6:48:08 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5400
ef03 plant is side effects is nachnahme kaufe uso is para mujeres
  โดย EvelinaHohlova1990@mail.ru วันที่ 20 ก.พ. 2562 : 7:18:50 PM น. IP : 144.76.132.71

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com