แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5301
acquistare viagra parafarmacia
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 1:06:18 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5302
buy cialis one day receipt cialis without doctor's prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 1:11:43 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5303
kamagra oral jelly online usa ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly cvs buy kamagra uk kamagra bezorgen amsterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 1:40:28 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5304
[url=https://cialis5.com/]brand cialis[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]acyclovir online[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]buy indocin[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]seldenafil[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone tablets[/url]
  โดย pellisde*@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 2:32:13 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5305
[url=http://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url]
  โดย khalidmohammed1@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 2:43:43 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5306
buy viagra 25mg tablets
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 4:07:39 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5307
[url=http://valtre*cost.com/]order valtre* online[/url]
  โดย gomonstharz@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 5:13:55 AM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5308
[url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone buy online[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis soft tabs[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide lisi*ril[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]generic indocin[/url]
  โดย drhrahma@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 6:42:46 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5309
costco pharmacy prices cialis buy cialis without a doctor's prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 7:49:02 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5310
[url=https://cialis5.com/]cialis[/url]
  โดย mish2b@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 8:19:32 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5311
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://celebre*generic.com/]buy celebre* online[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy propecia online[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin generic[/url]
  โดย ja@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 8:21:52 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5312
[url=https://hotwebcamgirls.trade]wife webcam[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage contracting services[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]live free se* chat[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]online auto insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]safe auto insurance company[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]fargo mortgage login[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://moneylenders.us.org]money lenders[/url] [url=https://installmentloans.us.org]fair credit[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies for bad credit[/url]
  โดย myyellowporsche@pochtar.men วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 8:30:53 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5313
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* online no prescription[/url]
  โดย mkleroy1@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 9:04:45 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5314
cialis slogan cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 10:05:00 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5315
fildena 50 fildena 100mg fildena ct 100 reviews sildenafil citrate fildena 100 mg from india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 10:31:14 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5316
difference between viagra and cialis dosage generic cialis cialis generico espaรฑa opiniones buy cialis generic cialis professional 40mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 10:37:10 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5317
cialis getting pregnant cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 11:17:52 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5318
[url=http://valtre*cost.com/]valtre*[/url]
  โดย straight@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:01:25 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5319
blue pill not is ef1c is professional pharmacies
  โดย SubbotinaBlandina1998@mail.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:23:47 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5320
cialis for daily use cheap buy cialis http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 2:09:20 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5321
canadian online pharmacy for cialis generic cialis online cialis is good for the heart cialis online cialis in hamburg kaufen
  โดย kuiytrehrf@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 2:25:32 PM น. IP : 31.43.64.188

ความคิดเห็นที่ 5322
its hard to cum when i take cialis mayavanrosendaal.com http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 4:28:13 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5323
lowest cialis prices 5mg buy generic cialis buy generic cialis canadian pharmacy generic cialis levitra vs cialis bagus mana
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 5:31:53 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5324
[url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg[/url]
  โดย reuschling1@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 5:40:19 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5325
e*tenze and cialis buy cialis how long does it take for cialis to work after taking it cialis online can i get cialis on the nhs
  โดย kuiytrehrf@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 6:33:54 PM น. IP : 31.43.64.188

ความคิดเห็นที่ 5326
[url=http://prednisolone10.com/]buying prednisolone 5mg online without prescription[/url] [url=http://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=http://buyindocinonline.com/]indocin 50 mg[/url] [url=http://buyaciclovironline.com/]generic aciclovir[/url] [url=http://cialis5.com/]cialis 5 mg price[/url]
  โดย cfclerk@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 6:41:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5327
[url=https://cialis5.com/]cialis[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir cream[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin sr 75 mg[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url]
  โดย myformerbeauty@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 7:03:16 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5328
[url=https://dapo*etineonline.com/]buy dapo*etine online[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia finasteride[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma* antibiotic without prescription[/url] [url=https://buyavodart.com/]generic for avodart 0.5 mg[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]generic cialis online[/url]
  โดย suzan@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 7:17:17 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5329
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin online[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]order sildenafil[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg[/url]
  โดย mocker@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 9:36:51 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5330
cipla generic cialis review cialis generic walmart pharmacy cialis price check buy generic cialis cialis super active ingredients
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 9:54:01 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5331
cialis prices 5mg cialis compare viagra vs cialis cialis generic 5mg cialis generic daily best price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 9:55:15 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5332
[url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]where to buy sildenafil[/url] [url=https://cialis5.com/]low cost cialis[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir cream[/url]
  โดย ken2583@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 10:12:30 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5333
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* order[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]celebre* over the counter[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg best price[/url] [url=https://valtre*cost.com/]generic valtre* cost[/url]
  โดย sfiesler@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 10:55:01 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5334
[url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* 250mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500mg[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url]
  โดย mesdbsuc1@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 12:17:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5335
cialis generico en me*ico donde comprar cialis generic coupon for cialis 20 mg buy generic cialis cialis dapo*etine generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 12:26:47 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5336
f7ad viagra naturale prezzo http://viagrauupl.com/ - comprar generico de viagra viagra pri* en pharmacie pari viagra soft tablet
  โดย SubbotinaBlandina1998@mail.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 12:58:20 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5337
monthly cost of daily cialis buy cialis without a doctor's prescription http://www.mayavanrosendaal.com http://eugendorf.net/story/445924/#discuss http://shorl.com/stelitapubutra h ttp://jacobsonkruse6.nation2.com/generic-cialis-200mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 1:40:31 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5338
[url=https://mortgagecompanies.us.com]midland mortgage company[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]erotic chat room[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]new jersey mortgage[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]te*as auto insurance[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage financial services[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]live free se* chat[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgage help[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans direct lenders[/url] [url=https://sameday.us.com]same day loans[/url]
  โดย thierman@regiopost.trade วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 1:53:35 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5339
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* z pak[/url]
  โดย verena@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 2:08:54 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5340
[url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]viagra sildenafil 100mg[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin online[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg best price[/url]
  โดย raleighgibson@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 2:28:16 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5341
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir tablets[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 100 mg[/url]
  โดย rosemarie@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 3:16:23 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5342
is professional best price ef1c comprar ato de is
  โดย SubbotinaBlandina1998@mail.ru วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 3:32:34 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5343
[url=https://autofinancing.us.org/]auto finance[/url] [url=https://autoloans.us.com/]new roads auto loans[/url] [url=https://autoloan.us.org/]bank of america car loan rates[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]rate genius auto refinance[/url]
  โดย fernandosavedrac@rainmail.win วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 3:38:52 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5344
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url]
  โดย nursekirch@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 4:25:01 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5345
[url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis generic[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url]
  โดย whoizits@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 4:30:32 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5346
lowest cost generic cialis cialis generic cialis soft tabs information buy generic cialis cialis professional vs brand cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 6:21:29 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5347
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url]
  โดย stevenhlubyang@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 6:36:42 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5348
[url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 300[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url]
  โดย dan02@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 7:26:44 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5349
[url=http://buysildenafil100.com/]buy sildenafil online[/url]
  โดย toddmathes@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 7:51:43 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5350
[url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical orlistat[/url]
  โดย lynne1325@probbo*.com วันที่ 19 ก.พ. 2562 : 9:17:32 AM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com