แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5251
[url=https://loansinstantapproval.us.com]instant loans online[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]imortgage services[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgage points calculator[/url] [url=https://installmentloans.us.org]bad credit installment loans[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://sameday.us.com]payday loan instant[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]mortgage online[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]webcam pussy[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]direct car insurance[/url]
  โดย williammauldin@rainmail.win วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 12:42:22 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5252
cialis price versus viagra forum buy cialis cialis dosage recommendations buy cialis online buy generic cialis online with mastercard
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 3:54:25 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5253
[url=https://mortgageservices.us.com]mortgage services[/url]
  โดย hang@rainmail.win วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 6:47:49 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5254
[url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย johnhenry17@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 7:26:08 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5255
[url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20 mg price[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]generic celebre* 200mg[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]generic for zithroma*[/url] [url=https://valtre*cost.com/]cost of valtre*[/url]
  โดย numbers@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 8:19:15 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5256
stendra vs viagra cialis levitra viagra generic viagra vs cialis costs buy viagra viagra commercial song good morning
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 9:10:45 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5257
cialis 10mg dosage cialis generic cialis generico espaรฑa sin receta buy generic cialis online cialis prices in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 10:55:31 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5258
[url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]antibiotic cipro[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย mizonederful@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 11:05:12 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5259
generic viagra available in us viagra generic best generic e*tra super viagra viagra generic generic viagra sell at walmart pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 11:14:18 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5260
[url=https://buyindocinonline.com/]buy indocin online[/url] [url=https://prednisolone10.com/]order prednisolone[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]acyclovir buy[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]where to buy sildenafil online[/url] [url=https://cialis5.com/]cost of cialis per pill[/url]
  โดย rosemarie@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 11:54:55 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5261
[url=https://prednisolone10.com/]cheap prednisolone[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buying acyclovir online[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]buy indocin online[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg daily[/url]
  โดย deirdre@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 12:02:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5262
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra reviews viagra cheap viagra 100mg uk viagra generic viagra 100mg preรงo ultrafarma
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 12:20:34 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5263
[url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance rates[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loans online[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car financing[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url]
  โดย arasrasoul@regiopost.trade วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 12:58:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5264
[url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url]
  โดย zavisek@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 2:19:59 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5265
levitra vs cialis buy cialis online levitra vs viagra vs cialis forum buy generic cialis cialis 5mg price comparison australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 3:25:46 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5266
cialis generic price comparison buy cialis online buy viagra cialis online uk buy cialis online is there a generic for cialis or viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 3:27:21 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5267
[url=https://cialis5.com/]cialis[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url] [url=https://prednisolone10.com/]buy prendisalone on line uk[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buy acyclovir without a precription[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 100mg tablets[/url]
  โดย geekay@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:22:14 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5268
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma*[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]celebre* celeco*ib[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]20 mg cialis[/url] [url=https://valtre*cost.com/]buy valtre* on line[/url]
  โดย thetwoblondies@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:53:41 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5269
cialis 20mg dosage reviews buy cialis online prices for cialis 5mg buy cialis generic cialis india safe
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 6:14:59 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5270
kamagra 100mg tablets uk to united states buy kamagra uk kamagra oral jelly 100mg usa kamagra kamagra 100mg tablets usa 247 pills
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 8:08:59 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5271
[url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 100[/url]
  โดย freavesjr@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 8:20:39 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5272
[url=https://valtre*cost.com/]valtre* generic[/url]
  โดย tiffanyl645@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 8:49:00 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5273
[url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* buy online[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]generic cialis for sale[/url] [url=https://valtre*cost.com/]valtre* order online[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]where to buy celebre* cheap[/url]
  โดย zetta@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 9:45:40 AM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5274
generic cialis r* pharmacy india buy cialis generic safe sites for generic cialis buy cialis cialis side effects eyes
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 1:03:49 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5275
[url=https://buyindocinonline.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 20 mg[/url] [url=https://prednisolone10.com/]buying prednisoline tablets[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir 200 mg[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis[/url]
  โดย game0n@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 1:46:53 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5276
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin 25 mg[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil citrate generic[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10 mg[/url]
  โดย sweetbellinhabza@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 2:02:56 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5277
[url=http://buyaciclovironline.com/]acyclovir 200[/url]
  โดย schmdtbjs@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 2:04:39 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5278
[url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance[/url]
  โดย esperanza@pochtar.men วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 2:14:09 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5279
fildena 50mg buy sildenafil citrate fildena 50mg buy sildenafil citrate fildena 100 mg from india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 3:14:46 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5280
[url=https://freelivese*chat.webcam]live free se* chat[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheap car insurance[/url] [url=https://camsites.cricket]free webcam se*[/url] [url=https://sameday.us.com]loans in georgia[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url]
  โดย selfimmolation@rainmail.win วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:13:15 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5281
check this top online casinos , slots bonus , kostenloses Casino
  โดย sdgsdrg@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:25:43 PM น. IP : 201.150.24.10

ความคิดเห็นที่ 5282
[url=https://autoloans.us.com/]fast auto loans[/url] [url=https://autoloan.us.org/]lowest auto loan rates[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]refinance auto loan[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]new car financing[/url] [url=https://carfinance.us.org/]new car financing rates[/url]
  โดย runohagstrom@rainmail.win วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:30:08 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5283
[url=http://buyaciclovironline.com/]buy acyclovir[/url]
  โดย jimdunlap67@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 5:54:14 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5284
[url=https://sameday.us.com]same day payday loans[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgage calculator payment[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]mortgage charlotte[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage contracting services[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]best mortgage company[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance in florida[/url] [url=https://moneylenders.us.org]high interest loans[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance quotes[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]live free se* chat[/url]
  โดย mcbrown4u@rainmail.win วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 6:25:42 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5285
acheter viagra en suisse
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 6:48:23 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5286
will marijuana affect cialis cialis online without prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 7:19:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5287
kamagra online bestellen nederland kamagra kamagra 100mg tablets kamagra kamagra 100mg tablets side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 7:34:05 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5288
[url=https://camsites.cricket]cam porn[/url] [url=https://sameday.us.com]same day payday loans[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage services llc[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant loans online[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgage lenders for bad credit[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://installmentloans.us.org]bad credit installment loans[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance available[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]home refinance companies[/url] [url=https://moneylenders.us.org]personal lending[/url]
  โดย ozdilusa@regiopost.trade วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 8:33:50 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5289
[url=http://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url] [url=http://genericzithroma*.com/]buy zithroma*[/url] [url=http://buycelebre*online.com/]celebre* over the counter[/url] [url=http://valtre*cost.com/]valtre* order online[/url]
  โดย ogidot@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 8:44:02 PM น. IP : 5.188.210.36

ความคิดเห็นที่ 5290
cialis soft tabs reviews generic cialis online walmart price for cialis 20mg generic cialis online cialis 5mg price in saudi arabia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 9:15:27 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5291
usa fildena 50mg sildenafil citrate fildena 100 mg softgel fildena fildena india pharmacies
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 9:16:09 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5292
viagra online to buy
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 10:14:13 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5293
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://cialis5.com/]discount cialis online[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buy aciclovir[/url] [url=https://prednisolone10.com/]buy predislone tablets[/url]
  โดย rutfloors@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 10:24:40 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5294
buy cheap viagra and cialis buy generic cialis online canadian pharmacy cialis prices buy generic cialis 5mg generic cialis side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 11:15:07 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5295
cialis y viagra diferencia
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 11:39:18 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5296
[url=https://valtre*cost.com/]generic valtre*[/url] [url=https://genericzithroma*.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url] [url=https://buycelebre*online.com/]how much is celebre*[/url]
  โดย jmischou@probbo*.com วันที่ 17 ก.พ. 2562 : 11:57:30 PM น. IP : 5.188.210.17

ความคิดเห็นที่ 5297
best price brand cialis mayavanrosendaal.com http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:17:14 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5298
cialis commercial black woman buy cialis generic cialis tadalafil 20 mg price in pakistan buy generic cialis online viagra vs cialis price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:18:09 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5299
[url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg daily[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indomethacin indocin[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone drug[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url]
  โดย cadc2008@probbo*.com วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:28:16 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5300
what is the average price of cialis cialis without prescription http://www.mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 18 ก.พ. 2562 : 12:28:21 AM น. IP : 5.188.210.35

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com