แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5201
cialis daily dose online20mg name brand cialis http://westerndeliveryandlogistics.com/#cialis buy cialis best reviewgeneric cialis no prescription canada http://skylens.us/#cialis european meds online buy cialis super activebuy cheap cialis usa visa http://skylensnw.com/#cheap-cialis ebay canada for cialis 5 mg pricecialis in lausanne http://californiadeliveryandlogistics.com/#cialis buy generic cialis with mastercardcialis in bangkok, forum californiadeliveryandlogistics.com cialis for sale dublincialis prescribing information http://westerndeliveryandlogistics.com/#cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 9:45:55 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5202
cialis professional online canadabuy cialis lloyds http://skylensnw.com order cialis online no prescription canadageneric cialis daily dose buy westerndeliveryservice.com cialis prescription south africayahoo answers cialis online http://westerndeliveryservice.com/#cheap-cialis ordercialis by checkcialis street value http://skylens.us/ were to buy brand name cialiscialis online siparis http://westerndeliveryandlogistics.com buy cialis from bootsbuy cialis in new zealand http://californiadeliveryandlogistics.com/#cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 10:37:25 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5203
[url=https://instantonlineloans.science]payday advance loan[/url] [url=https://camsites.cricket]cam sites[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://installmentloans.us.org]online payday loans california[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]webcam amateur[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgage lender[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]instant loans online[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]arizona mortgage[/url] [url=https://sameday.us.com]loan today[/url]
  โดย lennie@regiopost.trade วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 1:18:53 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5204
cialis dosage and timing cialis generic cost of generic cialis 5 mg at walmart generic cialis generic cialis super active 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 2:57:14 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5205
fildena 50 canada sildenafil citrate cheapest fildena 100 for sale fildena fildena 100 reviews is it safe
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 3:07:46 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5206
[url=https://autoloan.us.org/]auto credit[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]refinance a car[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans for bad credit[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]refinance auto loan with bad credit[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]rate genius auto refinance[/url]
  โดย kelsey@rainmail.win วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 6:03:00 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5207
cheap cialis tablets ukcialis wirkungsdauer skylensnw.com is there a generic equivalent of cialiscialis super active difference westerndeliveryandlogistics.com cialis srbija prodaja๏ปฟ10 mg cialis http://californiadeliveryandlogistics.com/#cialis-20m cialis no prescription pay with checkcialis vendita on linea dal canada http://skylensnw.com/cialis pharmacys in usa that sell cialiscanadian pharmacy brand name cialis skylens.us buying cialis in kuala lumpurcialis trial http://skylens.us/#cheap-cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 7:28:59 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5208
[url=https://sameday.us.com]same day loans[/url]
  โดย jkreis9@rainmail.win วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 7:35:55 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5209
brand viagra overnight delivery viagra generic over counter viagra alternative walmart buy viagra viagra without a doctor prescription safe
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 9:57:03 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5210
[url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir online[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg best price[/url] [url=https://prednisolone10.com/]buy prednisolone syrup for cats[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil citrate 100mg pills[/url]
  โดย hardin6@probbo*.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 10:37:37 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5211
cialis online affidabileune femme peut elle prendre du cialis skylens.us the cheapest price for cialis 20milcialis sale manila http://skylensnw.com/cialis average monthly cost of cialisbuy cialis online credit card http://westerndeliveryservice.com/#cheap-cialis cialis chinacialis on nhs prescription http://westerndeliveryservice.com/#cialis fastestshiponcialiscomprime cialis westerndeliveryandlogistics.com cialis internet pharmacycialis super active plus http://skylens.us/#buy-cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 11:39:01 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5212
viagra vs cialis dosages buy viagra viagra side effects duration buy viagra viagra natural 100 efectiva
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 11:50:05 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5213
cialis vs viagra side effects generic viagra viagra natural casera receta generic viagra levitra vs cialis vs viagra reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 12:51:00 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5214
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]order acyclovir[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5[/url]
  โดย enviroflora@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 1:31:32 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5215
[url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto loan refinance[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car financing offers[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans for e*cellent credit[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]cheap car finance[/url] [url=https://autoloan.us.org/]bank of america car loan rates[/url]
  โดย tommyjsvensson2@regiopost.trade วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 1:33:07 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5216
e*elon office service specialistbuy cialis in the united states http://skylensnw.com/cialis cialis not working first timetadalafil 20mg generic vs cialis skylens.us echeck brand cialiscialis senza ricetta a forli cesena http://westerndeliveryservice.com/#cheap compra cialis online senza ricettaless e*pensive cialis tablets http://skylens.us/#cialis purchase cheap cialis soft tabscanadianpharmsupport cialis tabs http://skylens.us/ cheap cialis trial packsbuy cialis lilly http://skylens.us/#buy-cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 2:12:29 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5217
cialis side effects long term use generic cialis cialis generico buy generic cialis online when is generic cialis coming out
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 2:55:43 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5218
generic cialis india safe buy generic cialis e*tra super cialis reviews buy generic cialis online cheap viagra cialis levitra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 2:57:11 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5219
[url=https://buysildenafil100.com/]generic sildenafil citrate[/url]
  โดย kitt52@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 3:02:42 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5220
[url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://installmentloans.us.org]direct lender installment loans[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant online loans[/url]
  โดย authamubor@pochtar.men วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 3:33:28 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5221
[url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis canada online[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir cream[/url]
  โดย thomasbloechlinger@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 8:03:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5222
[url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg best price[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url]
  โดย eddavis@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 11:52:21 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5223
[url=https://buyindocinonline.com/]indocin 25 mg[/url]
  โดย royhayward65@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 1:29:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5224
[url=https://moneylenders.us.org]installment loans direct lenders[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url]
  โดย pcjoseph@regiopost.trade วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 3:24:03 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5225
[url=https://buyaciclovironline.com/]acyclovir online[/url]
  โดย grace134@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 4:06:57 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5226
[url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil citrate 100mg tablets[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 75 mg[/url]
  โดย samlinjohnson@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 4:34:03 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5227
[url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]buy acyclovir online[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 10[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis[/url]
  โดย bjarterudi@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 4:38:05 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5228
247 overnight pharmacy buy cialis usa cialis generic cialis tadalafil 20mg reviews buy cialis online do the side effects of cialis go away
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 5:27:02 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5229
[url=https://autofinancing.us.org/]auto financing[/url] [url=https://autoloans.us.com/]new car interest rates 2019[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url]
  โดย lmprice@regiopost.trade วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 6:50:44 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5230
[url=https://lasi*40.com/]furosemide lasi*[/url] [url=https://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre*[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone prednisone[/url]
  โดย gemsib@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 7:14:15 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5231
india kamagra 100mg chewable tablets kamagra kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana buy kamagra uk kamagra uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 8:10:45 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5232
[url=https://genericzoloft.com/]sertraline[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo* 500[/url]
  โดย wistfully@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 8:15:49 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5233
[url=https://cialis5.com/]cialis 5[/url]
  โดย jdowrey@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 8:16:56 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5234
[url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]buy indocin[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]buy cafergot online[/url] [url=https://atara*50.com/]atara* tablets[/url]
  โดย lolita@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 9:46:52 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5235
[url=http://camsites.cricket]cam sites[/url] [url=http://hotwebcamgirls.trade]live webcam porn[/url] [url=http://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=http://installmentloans.us.org]installment loans[/url] [url=http://mortgages.us.org]mortgage lenders of america[/url]
  โดย dkekacs4297@pochtar.men วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 10:16:39 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5236
cialis viagra price comparison cialis generic comprar cialis generico sin receta en espaรฑa generic cialis online cialis e*tra dosage directions
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 10:25:01 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5237
[url=https://installmentloans.us.org]installment loans no credit check[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]home and auto insurance quotes[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]girls chat[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant online loans[/url] [url=https://moneylenders.us.org]bad credit loans direct lenders[/url]
  โดย bigpimpcdogg@pochtar.men วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 11:26:47 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5238
[url=https://mortgagecompanies.us.com]home refinance companies[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]mortgage pre-approval[/url] [url=https://sameday.us.com]best loans[/url] [url=https://installmentloans.us.org]ez payday loans locations[/url] [url=https://instantonlineloans.science]fast cash loans with no credit check[/url]
  โดย trebla@regiopost.trade วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 11:45:06 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5239
[url=https://buyaciclovironline.com/]generic acyclovir cream[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 50 mg[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone 20mg[/url]
  โดย cornerone10@probbo*.com วันที่ 15 ก.พ. 2562 : 11:57:07 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5240
cialis tadalafil 10mg tablets buy cialis generic how long cialis side effects last buy generic cialis online cialis generic cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 12:16:03 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5241
[url=http://autofinancing.us.org/]auto refinancing[/url]
  โดย jacobt@rainmail.win วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 12:43:19 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5242
cialis coupon rite aid buy generic cialis real generic cialis buy generic cialis online price for cialis tablets 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 1:14:41 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5243
[url=https://prednisolone10.com/]buying prednisolone online[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]generic aciclovir[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin online[/url] [url=https://cialis5.com/]5 mg cialis[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url]
  โดย nastynate2313@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 4:42:49 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5244
[url=https://cialis5.com/]cialis on line[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil citrate tablets[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir tablets[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 50 mg[/url]
  โดย hd8356@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 4:46:10 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5245
[url=https://buyindocinonline.com/]buy indocin[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil 50mg tablets[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg daily[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]generic aciclovir[/url]
  โดย alphabud@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 4:51:17 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5246
[url=https://buysildenafil100.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://cialis5.com/]cialis 5 mg daily[/url] [url=https://buyindocinonline.com/]indocin online[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url]
  โดย jeffjones54@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 6:32:29 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5247
[url=https://buyviagrasoft.com/]chewable viagra soft tabs[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=https://tetracycline500.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url]
  โดย nibling@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 6:51:19 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5248
[url=https://cialis5.com/]buy cialis with paypal[/url]
  โดย tonisilverfitness@probbo*.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 7:43:52 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5249
[url=https://sameday.us.com]money till payday[/url]
  โดย lik2havfn2@regiopost.trade วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 9:42:04 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5250
fildena 50 review fildena fildena 100 mg fast acting reviews fildena fildena 100 mg online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ก.พ. 2562 : 11:59:34 AM น. IP : 151.106.10.22

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com