แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5151
cialis online canada paypal cialis online yahoo buy cialis without a doctor's prescription chinese cialis sale cialis professional mayavanrosendaal.com generic cialis usa does insurance cover cialis buy cialis without a doctor's prescription 2 to 3day cialis the most ine*pensive cialis buy cialis without prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 9:44:09 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5152
http://freedatingsitesus.com/ free dating websites online dating free,dating sites free dating site. free dating websites, free local dating sites free of charge dating online free dating
  โดย vik.toriarubolkins@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 10:17:48 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5153
cialis generico farmacia espaรฑa buy generic cialis online cialis super active review buy cialis online availability of generic cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 10:20:43 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5154
[url=https://autoloans.us.com/]auto loans for e*cellent credit[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://carfinance.us.org/]auto loan refinancing[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url]
  โดย becker8603@regiopost.trade วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 10:31:56 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5155
cialis generico online miglior prezzocialis online overnight delivery cheap cialis cialis generic sold in u.s.cialis super active comprar barato Buy cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 10:52:08 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5156
cheap cialis overnight delivery costco price for cialis cialis without a doctor's prescription cialis griekenland super cialis 100mg mayavanrosendaal.com uscanadiandiscountcialis cialis once a day cialis without prescription cialis with dapo*etine 80mg cialis tablets what are they mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 12:16:10 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5157
use paypal to pay for online cialis cialis generique https://christinehulme.com normal cost of cialis cialis for sale in ontario cheap price canada brand cialis se* tablets price for cialis 20mg https://christinehulme.com cost cialis costco cialis without prescriptions 100 mg cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 12:28:20 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5158
[url=http://mortgageservices.us.com]mortgage services llc[/url] [url=http://sameday.us.com]money fast[/url] [url=http://automobileinsurance.us.com]liberty auto insurance[/url] [url=http://mortgagecompanies.us.com]best mortgage company[/url]
  โดย nanci@rainmail.win วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 2:15:48 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5159
[url=https://autorefinance.us.org/]refinance auto[/url] [url=https://autoloan.us.org/]lowest auto loan rates[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]refinance a car loan[/url]
  โดย gale@pochtar.men วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 2:19:03 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5160
[url=https://viagraforwomen.com/]women viagra[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cheap cialis 5 mg[/url]
  โดย matilde@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 2:24:12 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5161
cialis coupon for 2018 cialis generic viagra vs cialis cost comparison buy cialis generic precio cialis generico en farmacias
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 2:47:43 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5162
cialis preiswert im internet bestellenbuy cialis england cialis cheap cialis private prescription coste legale acquistare cialis online cialis cheap
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 2:53:40 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5163
fildena 150mg buy fildena fildena 50 side effects fildena fildena 50 india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 3:53:06 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5164
http://freedatingsitesus.com/ dating sites free free dating sites,dating online free free dating online. free dating site, free dating websites free dating spot [url=http://freedatingsitesus.com/]dating sites free[/url]
  โดย vik.toriarubolkins@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 5:34:37 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5165
cialis with mastercardbuy cialis in san diego cheap cialis does generic cialis work as wellnon prescription cialis reviews cialis cheap
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 6:33:00 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5166
cialis available generic in 2018 buy cialis online cialis generic on ebay buy cialis online cialis soft tabs 20mg erfahrungen
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 7:29:51 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5167
cialis super active side effects cialis generic comprar cialis 5 mg generico en espaรฑa buy generic cialis is generic cialis real
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 7:30:50 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5168
[url=https://installmentloans.us.org]installment loans online[/url]
  โดย edjechols@regiopost.trade วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 7:53:04 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5169
[url=https://autoloan2018.com/]auto loan[/url] [url=https://loansguaranteedapproval.com/]personal loans guaranteed approval[/url] [url=https://writemyessay2018.com/]community service essay[/url] [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans no credit check[/url] [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url]
  โดย seanmcn1@rainmail.win วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 8:08:49 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5170
does cialis make you last longer is there a generic cialis cialis without prescription nyc cialis no prescription lilly icos cialis cialis without prescription cialis pour femme cialis market price cialis without prescription super facialist vitamin c+ dark circles eye cream review cialis_50_mg mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 8:38:33 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5171
[url=https://installmentloans.us.org]installment loans no credit check[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgages[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant loans online[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://camsites.cricket]pussy cam[/url] [url=https://sameday.us.com]need money fast[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url]
  โดย marieboland@regiopost.trade วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 8:44:53 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5172
[url=https://autorefinance.us.org/]car financing for bad credit[/url] [url=https://autoloans.us.com/]how to buy a car with bad credit[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]auto finance[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url]
  โดย francis@pochtar.men วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 8:50:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5173
farmacia online italia cialis generico what are the side effects of cialis https://drinksomethingreal.com when is cialis most effective buy generic cialis super active cialis buy online cialis shipping to ireland reviews about cialis https://drinksomethingreal.com predam orig.cialis. cheapest cialis buy cialis 100 mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 8:54:39 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5174
adderall and cialis buy generic cialis 5mg https://christinehulme.com cialis patent e*piration date cialis every day pill prices Cheap cialis buy online buy cialis 10mg cialis 5mg daily use cost https://drinksomethingreal.com acquistare cialis contrabbando cialis by lily 100 mg cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 9:15:06 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5175
cialis best supply for uk247 overnightpharmacy buy cialis usa cheap cialis order cialis online europecialis and prostate cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 10:18:15 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5176
cialis coupon card buy cialis online cialis dosage buy cialis generic cipla generic cialis india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 10:19:55 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5177
buy cialis in new zealand rite aid pharmacy cialis cost https://drinksomethingreal.com comprar cialis original online real cialis online Buy cialis 100 mg online lookig cialis non prescription cialis 2.5mg https://christinehulme.com buy cialis aus cialis venta barata Cheap cialis buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 10:24:48 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5178
[url=https://autofinancing.us.org/]best auto refinancing loans[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans rates[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]how to refinance a car[/url]
  โดย rkell850@pochtar.men วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 12:57:39 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5179
[url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online without prescription[/url]
  โดย kendramcarmichael@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 1:10:11 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5180
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online pharmacy cialis[/url] [url=https://atara*50.com/]atara* otc[/url]
  โดย samuelycwong@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 4:24:01 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5181
cialis price vs viagra onset of action buy cialis online cialis cena apoteka buy generic cialis walmart drug prices cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 4:51:17 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5182
kamagra forum uk kamagra kamagra 100mg tablets indian ๏ปฟkamagra uk kamagra 100mg tablets for sale in us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 5:08:22 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5183
CVS Pharmacy It is not vital that a Canadian drug store online follows cvs pharmacy jacksonville all the top quality standards established by the Canadian regulatory authorities. Of the hundreds of on the internet pharmacies cvs pharmacy arnold mo operational in the country, only a few are authentic and also have the needed licenses. As pointed out prior to the license for selling medications is provided by the provincial authorities. So the first thing one ought to do is to e*amine whether the drug store is registered and also has the needed licenses. If of course, the license as well as registration number must be clearly shown on the Canadian drug store online website.
  โดย tyrishryb1@gmail.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 5:30:53 PM น. IP : 37.115.184.55

ความคิดเห็นที่ 5184
cialis prescription assistance programcanada pharmacy cialis paypal http://skylens.us/#cialis pri* cialis 20mg pharmacie belgiquecialis without prescriptions canada http://skylensnw.com cialis cost with insurancecialis lilly kaufen http://skylensnw.com/#cialis-20m order cialis from ukreal cialis in the uk californiadeliveryandlogistics.com cheapest generic super active cialisreviews about cialis http://californiadeliveryandlogistics.com/#cialis buy cialis without pescriptioncialis naturale http://skylensnw.com/#cialis-20m
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 7:10:26 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5185
[url=https://loansinstantapproval.us.com]online loans bad credit instant approval[/url] [url=https://instantonlineloans.science]easy fast payday loans[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance[/url]
  โดย jimapfel@regiopost.trade วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 7:45:40 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5186
[url=https://atara*50.com/]buy atara* online[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url]
  โดย andkazb@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 9:22:59 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5187
[url=https://prednisone10.com/]prednisone 10mg tablets[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url]
  โดย ivy@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 10:13:34 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5188
[url=https://viagraforwomen.com/]women viagra[/url]
  โดย loriandgary@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 11:48:50 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5189
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online without prescription[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara* online[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone 10[/url]
  โดย darbs20@probbo*.com วันที่ 13 ก.พ. 2562 : 11:53:41 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5190
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis online[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://prednisone10.com/]10mg prednisone[/url]
  โดย aldenpruett@probbo*.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 12:02:54 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5191
bph and cialisvitamine pour remplacer le cialis californiadeliveryandlogistics.com cialis potenzmittelboots chemist cialis cost californiadeliveryandlogistics.com cialis everyday pill reviewdelta enterprises cialis ๏ปฟhttp://skylensnw.com/#cialis cialis bayerbest generic cialis review http://westerndeliveryservice.com cialis 30 day free trial couponbuy cialis with no perscription http://skylens.us/#cialis cialis oral user reviewscialis prescription south africa http://skylens.us/#buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 1:10:20 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5192
[url=https://sameday.us.com]loan today[/url] [url=https://camsites.cricket]cam sites[/url] [url=https://installmentloans.us.org]bad credit installment loans[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage company te*as[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]home loan services[/url]
  โดย desilaloo@pochtar.men วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 1:19:56 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5193
[url=https://colchicine6.com/]buy colchicine 0.6mg[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip online[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url]
  โดย gale@probbo*.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 1:51:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5194
cialis side effects loss of vision buy generic cialis e*iste cialis generico no brasil generic cialis online generic daily cialis lowest price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 2:20:29 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5195
fildena 100 reviews fildena buy fildena 100 cheap india fildena fildena 100 mg from india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 2:28:06 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5196
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin inhaler no prescription[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]cheap viagra pills[/url]
  โดย hottieryorl@probbo*.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 3:40:10 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5197
generic cialis lowest price generic cialis generic cialis for daily use prices buy cialis generic cialis 20 mg uses
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 4:08:28 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5198
[url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://atara*50.com/]atara* antihistamine[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone10 mg[/url]
  โดย sereghik@probbo*.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 4:21:52 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5199
cialis drug side effects cialis generic online cialis generic 5 mg daily houston pharmacy buy cialis generic cialis or viagra generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 5:07:19 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5200
[url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheapest car insurance[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgages[/url] [url=https://moneylenders.us.org]long term loans for bad credit[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]webcam se*[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]no fuss payday loans[/url] [url=https://sameday.us.com]payday loans dallas t*[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]imortgage services[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]live free se* chat[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant online loans[/url]
  โดย gnuoyynot@pochtar.men วันที่ 14 ก.พ. 2562 : 9:05:15 AM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com