แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5101
[url=https://viagraforwomen.com/]sildenafil women[/url]
  โดย mbspaulsen@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 8:43:27 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5102
[url=http://carfinance.us.org/]new car financing[/url]
  โดย dciii3@regiopost.trade วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 8:53:27 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5103
[url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://autoloans.us.com/]fast auto loans[/url] [url=https://carfinance.us.org/]new car financing[/url] [url=https://autoloan.us.org/]buying a car with bad credit[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]toyota 0 financing 2019[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance rates[/url]
  โดย jholland57@pochtar.men วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 9:17:24 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5104
[url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://camsites.cricket]live webcam porn[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]webcam se*[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]home refinance companies[/url] [url=https://instantonlineloans.science]payday loans online direct lender[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]mortgage online[/url] [url=https://moneylenders.us.org]payday loans in houston t*[/url] [url=https://sameday.us.com]payday loans no credit check same day[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgages[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage services[/url]
  โดย poystat@rainmail.win วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 10:39:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5105
cialis by internetcialis 5mg private prescription cheap cialis cialis super active canada buywhat do i tell my doctor to get cialis cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 10:41:43 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5106
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin inhaler[/url]
  โดย hpyathrt1@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 10:53:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5107
best generic cialis pills price buy generic cialis cialis cena srbija buy cialis generic cialis 200mg dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 11:37:43 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5108
cialis 20 mg uses generic cialis cialis 5 mg generico prezzo in farmacia buy cialis online cialis drug side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 11:38:30 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5109
cheapest generic cialis onlineacquisto cialis generico cheap cialis sams club pharmacy cialis pricebrand cialis for sale Buy cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:50:20 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5110
[url=https://genericzoloft.com/]zoloft[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin *l[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara*[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url]
  โดย gradythiems@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:52:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5111
do the side effects of cialis go away buy generic cialis when cialis generic 2017 cialis generic cialis 5 mg or 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 2:30:59 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5112
fildena 100 mg softgel sildenafil citrate fildena 100 buy sildenafil citrate fildena 150mg/100mg/50mg/25mgcheap fidena otc
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 3:13:22 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5113
[url=https://prednisone10.com/]10mg prednisone[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra in women[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url]
  โดย musuyidee@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 4:39:32 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5114
[url=http://prednisone10.com/]prednisone 10mg tablets[/url]
  โดย rodlot1@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 5:46:22 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5115
[url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online without prescription[/url]
  โดย oustleirig2@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 7:42:39 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5116
pedir-cialis-por-correo.htmcompra decialis cialis cheap cialis online consegna rapidacosto cialis originale 20 mg cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 8:33:20 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5117
cialis generic 2018 buy generic cialis best prices for cialis 5mg generic cialis cialis dose and timing
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 9:23:47 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5118
[url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]cheap car finance[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://carfinance.us.org/]auto finance[/url]
  โดย acscbs@regiopost.trade วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 9:34:49 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5119
[url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://diflucan150.com/]cost of diflucan[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite online[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid 75 mcg[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url]
  โดย kevinjbradley@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 10:19:53 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5120
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone 10mg tablets[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online without prescription[/url] [url=https://atara*50.com/]atara*[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url]
  โดย lissette@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 11:29:52 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5121
http://freedatingsitesus.com/ dating online free dating site,free dating online dating sites free. free dating online, free dating loose online dating websites free dating sites
  โดย vik.toriarubolkins@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 12:37:26 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5122
levitra vs viagra in dosage comparison generic viagra how much does viagra cost in usa viagra viagra feminino preรงo portugal
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 12:58:04 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5123
super cialis on line cialis 20 mg every day mayavanrosendaal.com get cialis in canada cialis reviews comments cialis without prescription cialis black pills cialis daily vs 36 hour cialis without prescription online effets cialis order cialis pill cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 1:03:26 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5124
[url=https://autofinancing.us.org/]auto financing[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://autoloans.us.com/]car loan comparison[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan interest rates[/url]
  โดย rhayers@rainmail.win วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 1:44:24 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5125
viagra side effects in women viagra generic black actress in viagra commercial 2015 viagra price of cialis vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 3:26:44 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5126
viagra 100mg soft gels buy viagra cialis vs viagra vs levitra comparison table buy viagra viagra taking instructions
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 4:47:58 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5127
[url=https://automobileinsurance.us.com]home and auto insurance quotes[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://camsites.cricket]cam sites[/url] [url=https://moneylenders.us.org]payday loans direct lenders[/url]
  โดย rwpenkoski1@rainmail.win วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:14:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5128
reasonably priced cialis cialis 10mg or 20mg buy cialis without prescription cheapest genuine cialis online order cialis with mastercard buy cialis without a doctor's prescription cialis discount europe vand cialis cialis without prescription cialis use you tube cialis mayavanrosendaal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:37:22 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5129
cialis mit paypal kaufenreview for cialis Buy cheap cialis comprar cialis na belgicacialis results review cialis cheap
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:45:02 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5130
cialis belgie genuine cialis online australia cialis without prescription online cialis turkei cialis prescription drugs cialis without prescription cialis para venta al mayoreo is cialis by prescription only buy cialis without a doctor's prescription cialis sublingual cheap cheapest way to buy cialis cialis without prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:49:51 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5131
[url=http://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=http://prednisone10.com/]prednisone 10mg pack[/url] [url=http://atara*50.com/]atara*[/url] [url=http://viagraforwomen.com/]pink viagra for women[/url] [url=http://onlinecialis20.com/]online cialis[/url]
  โดย biceps09@probbo*.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 7:18:17 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5132
[url=https://mortgages.us.org]mortgages[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]home refinance companies[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans for bad credit[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage servicing[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]best online loans instant approval[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]automobile insurance[/url] [url=https://freelivese*chat.webcam]live se* chat[/url] [url=https://camsites.cricket]chat video[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]mortgage online[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant online loans[/url]
  โดย gtsnd@pochtar.men วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 7:27:24 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5133
cialis 3 day delivery cialis once daily cost buy cialis without a doctor's prescription 200 mg cialis overnight shipping order cialis pill buy cialis without a doctor's prescription cialis online purchase cialis pill image buy cialis without prescription cialis preise deutschland cialis makes you bigger buy cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 7:34:37 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5134
best place to buy cialis forum 157what is normal dose of cialis Buy cheap cialis cialis 10mg online bestellenorder generic cialis online no prescription cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 10:26:22 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5135
[url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url]
  โดย hortensia@pochtar.men วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 12:36:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5136
welche nebenwirkung hat viagra viagra online safe take 150mg viagra viagra online how to get discounts on viagra
  โดย grtyjyuthrgg@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 12:51:17 PM น. IP : 31.43.75.110

ความคิดเห็นที่ 5137
cialis super active plus reviewsbest generic cialis site cialis cheap cialis usecheapest cialis super active cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 1:18:20 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5138
compare cost of cialis cialis online without prescription ame* cialis without prescription online cialis spedizione europa cialis soft mastercard cialis without a doctor's prescription cialis once a day online pharmacy cadia cialis cialis without prescription online cialis tadalafil lilly generic cialis cheapest price cialis without prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 2:51:44 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5139
how to get viagra in thailand buy generic viagra standard dose of viagra generic viagra will medi-cal pay for viagra
  โดย grtyjyuthrgg@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 4:57:12 PM น. IP : 31.43.75.110

ความคิดเห็นที่ 5140
cialis price philippines 417 cialis for daily use online mayavanrosendaal.com cialis money order cialis canadian no presciption cialis without prescription online cvs price for cialis generic cialis daily use price cialis without prescription online buy cialis london cialis in canada over the counter cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 5:14:54 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5141
kamagra gold teeth kamagra kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly price in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 5:59:28 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5142
cialis 5 mg dosage buy cialis cialis commercial song 2012 buy cialis generic cialis cost 20mg vs 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:31:10 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5143
buy cialis throug pay pal buy brand cialis no prescription buy cialis without prescription cialis originale buy cialis online overnight buy cialis without a doctor's prescription cialis for sale online cialis_rezeptfrei_nl mayavanrosendaal.com farmacia genericos comprar cialis generico online tadalafil precio cialis effet secondaire cialis without a doctor's prescription
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:34:09 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5144
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis online[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara* online[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]womens viagra[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url]
  โดย steveandkrisatina@probbo*.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 6:48:43 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5145
[url=https://mortgagecompanies.us.com]best mortgage company[/url] [url=https://sameday.us.com]same day loans[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]state auto insurance[/url]
  โดย ricardocoy@rainmail.win วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 7:32:44 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5146
generic viagra and cialis generic cialis generic cialis e*tra dosage 200 mg buy cialis online cialis 20mg dosage frequency
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 7:51:57 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5147
http://freedatingsitesus.com/ dating sites free online dating websites,dating site dating sites. dating site, free dating sites free dating site free dating sites
  โดย vik.toriarubolkins@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 8:30:58 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5148
[url=https://onlinecialis20.com/]cialis online paypal[/url]
  โดย uvenpeterson@probbo*.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 8:56:26 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5149
cialis side effects dangers or viagra generic cialis side effects cialis 5mg buy cialis cialis vs viagra for bph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 8:59:03 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5150
http://freedatingsitesus.com/ free online dating websites free dating sites,dating sites free dating site. free local dating sites, free dating sites self-governing online dating [url=http://freedatingsitesus.com/]free online dating websites[/url]
  โดย vik.toriarubolkins@gmail.com วันที่ 12 ก.พ. 2562 : 9:08:52 PM น. IP : 178.159.37.51

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com