แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5051
is viagra legal in malaysia
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 4:20:37 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5052
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cheap cialis online[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra prescription[/url]
  โดย tchen7622@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 4:38:47 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5053
[url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://prednisone10.com/]10mg prednisone[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://atara*50.com/]atara* pills[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url]
  โดย bsbh01@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 4:48:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5054
purchase viagra online safe
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 5:34:57 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5055
[url=https://mortgageonline.us.com]mortgage with bad credit[/url]
  โดย frojuice81@regiopost.trade วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 6:13:16 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5056
[url=https://autofinancing.us.org/]0 auto financing[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]refinance auto loan[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]finance cars[/url]
  โดย sean4@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 6:33:25 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5057
campioni is ati
  โดย rannev561@canadaisonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 7:21:04 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5058
come si usa il kamagra oral jelly kamagra kamagra plus forum kamagra kamagra oral jelly in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 7:59:41 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5059
[url=https://atara*50.com/]atara* 25 mg tablets[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for woman[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis online[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone10 mg[/url]
  โดย tciulla@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 8:02:00 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5060
oldies music cialis commercial song cialis generic cialis 20 mg price cvs cialis generic online cialis soft 20mg reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 9:03:24 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5061
[url=http://onlinecialis20.com/]cyalis[/url]
  โดย catherine77@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 10:59:56 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5062
[url=https://atara*50.com/]atara* 25mg[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis super active 20mg[/url]
  โดย element26695@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 11:12:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5063
lowest price generic cialis tadalafil generic cialis online cialis 5mg brand cost cialis generic cialis 20mg dose for bph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 11:24:51 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5064
cialis medication side effects buy generic cialis cialis generico espaรฑa paypal cialis generic online cialis tadalafil 20mg tablets
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 12:38:55 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5065
[url=https://prednisone10.com/]order prednisone without prescription[/url] [url=https://atara*50.com/]atara* online[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]online cialis[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women pink pill[/url]
  โดย melloney1@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 12:42:27 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5066
google online viagra sales
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 1:29:30 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5067
[url=https://autoloans.us.com/]auto loans for bad credit[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]capital one refinance auto[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing offers[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]auto financing[/url]
  โดย sfuller2@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 1:48:16 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5068
[url=http://prednisone10.com/]prednisone 10mg[/url] [url=http://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=http://atara*50.com/]atara* 50 mg[/url] [url=http://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url] [url=http://onlinecialis20.com/]cialis price per pill[/url]
  โดย caliarcher@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 2:25:43 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5069
fildena 150mg fildena fildena 100 cheap fildena 100mg fildena citrate 50mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 2:45:10 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5070
[url=https://atara*50.com/]buy atara* online[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone 10mg tablets[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]cheap generic viagra[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cheap cialis online[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url]
  โดย dkelley@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 4:56:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5071
cialis kaufen rezeptfreilose dose cialis dail Buy cheap cialis generic cialis online mastercardcialis 20 with additives Buy cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 5:23:49 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5072
[url=https://carfinance.us.org/]car finance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance companies[/url] [url=https://autoloan.us.org/]auto loan rate[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url]
  โดย christophershoesmith@regiopost.trade วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 5:28:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5073
[url=https://albuterol90.com/]cost of albuterol inhaler[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 5mg tab[/url] [url=https://propranolol40.com/]order propranolol online[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 2.5 mg[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url]
  โดย catiaarrais@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 7:32:03 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5074
[url=https://sameday.us.com]lending tree[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]fargo mortgage login[/url] [url=https://moneylenders.us.org]money lenders[/url] [url=https://installmentloans.us.org]bad credit loan online[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]no credit check payday loans instant approval[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies for bad credit[/url] [url=https://camsites.cricket]cam sites[/url]
  โดย landlkin@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 7:54:50 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5075
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra for women[/url]
  โดย chinedeh@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 8:04:56 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5076
[url=https://onlinecialis20.com/]cialis pills[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone 10 mg[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]where to buy viagra[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin inhaler[/url]
  โดย johanne@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 8:19:42 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5077
[url=http://atara*50.com/]atara* for an*iety[/url]
  โดย dell@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 8:29:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5078
come si usa il kamagra oral jelly ๏ปฟkamagra uk kamagra kopen amsterdam winkel buy kamagra uk kamagra london reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 9:07:39 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5079
low cost daily cialiswhat to say to get prescribed cialis cheap cialis cialis for women for salecialis prescription toronto cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 9:21:08 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5080
cialis for daily use canadian pharmacycialis con paypal Buy cheap cialis achat cialis sans ordonnancebest online cialis pharmacy reviews cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 9:29:47 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5081
cheapest fildena 100 mg fildena fildena 100 mg direction fildena fildena 50 for sale
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 10:17:16 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5082
[url=http://onlinecialis20.com/]buy cialis online[/url]
  โดย packleader04@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 10:53:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5083
[url=https://autofinancing.us.org/]car finance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]0 new car financing offers[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance[/url] [url=https://carfinance.us.org/]carfinance capital[/url] [url=https://autoloans.us.com/]car loan bad credit[/url]
  โดย samira@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 11:02:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5084
cialis super active 20 mg buy generic cialis online cialis tablets 10mg generic cialis woman in cialis commercial playing tennis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 11:59:23 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5085
[url=https://atara*50.com/]atara* 25mg for sleep[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://viagraforwomen.com/]viagra super active plus[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis india[/url]
  โดย fpersen2000@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:13:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5086
[url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar hair loss[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url]
  โดย jenine@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:33:36 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5087
[url=https://viagraforwomen.com/]generic viagra 50mg[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]no prescription ventolin inhaler[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]buy cialis online without prescription[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone10 mg[/url]
  โดย latonia@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:36:13 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5088
[url=http://hotwebcamgirls.trade]hot webcam girls[/url] [url=http://camsites.cricket]web cam sluts[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.com]online loans bad credit instant approval[/url] [url=http://mortgages.us.org]mortgage payment center[/url] [url=http://freelivese*chat.webcam]free live se* chat[/url] [url=http://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies[/url] [url=http://sameday.us.com]same day payday loans[/url]
  โดย cybermac@regiopost.trade วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 12:38:39 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5089
[url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart 0.5 mg[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 40[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url]
  โดย marilyn@probbo*.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 1:28:21 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5090
[url=https://moneylenders.us.org]direct lender installment loans[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]adult webcam sites[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies for bad credit[/url] [url=https://sameday.us.com]same day loans[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]cheap car insurance[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url]
  โดย pacsengr@pochtar.men วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 1:33:46 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5091
[url=https://carfinancing.us.org/]refinancing car loan[/url]
  โดย rapazzini@pochtar.men วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 2:26:18 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5092
[url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]loan nguyen[/url] [url=https://cashadvance911.com/]e*press cash advance[/url]
  โดย neno89@rainmail.win วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 2:33:45 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5093
kamagra 100mg tablets for sale in used cars buy kamagra uk kamagra 100mg chewables ajanta ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly usa ne*t day shipping uk
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 4:07:29 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5094
anyone selling cialislowest price cialis 20mg cheap cialis trusted cialis company overseasdrug supplier cialis generic cialis cheap
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 4:51:33 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5095
[url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant loans online[/url] [url=https://camsites.cricket]se* web cam[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]midland mortgage company[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]girl webcam[/url]
  โดย hera1039@pochtar.men วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 6:39:27 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5096
buy cialis italybuy cialis 100mg online 468 cheap cialis suppliersof cialiscialis toronto cialis cheap
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 6:45:51 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 5097
cialis side effects leg pain buy generic cialis online generic cialis online best price buy cialis generic cialis tadalafil 20mg best prices
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 6:58:42 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5098
[url=https://autorefinance.us.org/]auto refinance with poor credit[/url] [url=https://autoloan.us.org/]lowest auto loan rates[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]classic car financing[/url] [url=https://autoloans.us.com/]auto loans[/url] [url=https://carfinance.us.org/]car finance rates[/url]
  โดย marlog15@regiopost.trade วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 7:14:17 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5099
[url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url] [url=https://instantonlineloans.science]payday loans no credit check[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]low cost auto insurance[/url]
  โดย jerilyn@pochtar.men วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 7:45:41 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5100
genuine branded cialis onlinecomprare cialis online yahoo Buy cheap cialis generic cialis irelandis it legal to order cialis online Buy cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 11 ก.พ. 2562 : 7:52:37 AM น. IP : 5.188.210.35

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com