แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 5001
[url=https://homeowners.us.com/]home owners insurance[/url]
  โดย nhouse1st@pochtar.men วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 10:22:34 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5002
[url=https://sildenafilgenericviagra.com/]viagra sildenafil 100mg[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan cost[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin no prescription[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]where to buy vermo*[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]valacyclovir[/url]
  โดย leaguergal@probbo*.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 11:16:38 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5003
[url=https://homeowners.us.com/]home owners insurance[/url]
  โดย laurelhrrs@regiopost.trade วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 11:45:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5004
[url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]buy car insurance online now[/url] [url=https://directauto.us.com/]cheap auto insurance[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]ins[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]what is auto insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state farm auto insurance quote[/url]
  โดย tbrown8234@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 12:02:56 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5005
[url=https://homeowners.us.com/]homeowner insurance[/url]
  โดย cookie4u1117@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 12:56:40 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5006
[url=https://phenergangeneric.com/]generic for phenergan[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]buy valacyclovir online[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo*[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]generic zithroma*[/url]
  โดย lynsey@probbo*.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 1:37:33 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 5007
[url=https://vermo*tablets.com/]vermo* online[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]generic phenergan[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]buying acyclovir[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma* azithromycin[/url]
  โดย franclive@probbo*.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:07:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 5008
mg at is 50 f612 is en barcelona
  โดย KudryavcevVilorg97@mail.ru วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 8:26:25 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5009
[url=https://onlinepaydayloans2018.com/]payday loans online no credit check[/url] [url=https://cashadvance911.com/]cash advance[/url] [url=https://loansguaranteedapproval.com/]loans guaranteed approval[/url] [url=https://carloans2019.com/]bad credit car loans[/url] [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small loans for bad credit[/url]
  โดย bambi@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 8:47:24 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5010
[url=https://homeowners.us.com/]home owners insurance[/url]
  โดย hadwinlily@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 8:48:27 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5011
http://freedatingsitesus.com/ free dating sites online dating free,dating site free dating site. free online dating, free dating site dating sites free dating
  โดย vikt.oriarubo.lkins@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 8:51:25 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5012
[url=https://usaaauto.us.com/]car insurance quotes in georgia[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]best cheapest car insurance companies[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]best auto insurance rates[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state farm auto[/url]
  โดย cshelgren@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 9:05:20 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5013
http://freedatingsitesus.com/ dating site free online dating websites,dating sites free local dating sites. dating sites free, online dating free free online dating websites [url=http://freedatingsitesus.com/]dating online free[/url]
  โดย vikt.oriarubo.lkins@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 9:49:33 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5014
[url=https://homeowners.us.com/]how much is home insurance[/url]
  โดย marthahmphrs@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 10:15:57 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5015
[url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance[/url] [url=http://directauto.us.com/]direct insurance company[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]car insurance quotes florida comparison[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state auto[/url]
  โดย rac73@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 10:33:39 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5016
[url=https://homeowners.us.com/]homeowner insurance[/url]
  โดย mistyvandenburgh@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 10:57:49 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5017
http://freedatingsitesus.com/ dating site dating sites,dating sites free online dating. free dating sites, free dating sites manumit local dating sites free dating websites
  โดย vikt.oriarubo.lkins@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 11:22:29 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5018
[url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]allstate auto insurance quote[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa insurance company[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]auto insurance online quotes[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state farm auto insurance[/url]
  โดย mveatch@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 11:36:43 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5019
is alternativo svizzero f612 pfizer is comprar
  โดย KudryavcevVilorg97@mail.ru วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 11:50:16 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5020
best prices on generic cialis 40mg cialis generic cialis professional 20 mg buy generic cialis online cialis tadalafil 20mg price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 11:53:02 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5021
[url=https://usaaauto.us.com/]usaa car insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]car insurance online quote[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century auto[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url]
  โดย lkay13@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 12:06:14 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5022
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance[/url]
  โดย shawanna@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 12:49:39 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5023
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance[/url]
  โดย sranuga@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 12:49:47 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 5024
[url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 auto insurance[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]insurance auto insurance[/url] [url=http://directauto.us.com/]metlife car insurance[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance companies[/url]
  โดย ricardocoy@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 1:29:46 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5025
ma*imum daily dosage of viagra generic viagra viagra commercial asian actress 2015 generic viagra buy viagra online us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 2:34:31 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5026
[url=https://directauto.us.com/]get auto insurance online[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21 century insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa insurance quote[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]farm bureau automobile insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]best car insurance companies[/url]
  โดย glayds@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 2:37:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5027
[url=https://stateauto.us.com/]stateauto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]the general car insurance quotes online[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]geico quote[/url] [url=https://directauto.us.com/]compare auto insurance rates[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url]
  โดย bjornbergstrm@pochtar.men วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 3:07:27 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5028
levitra ato di is f612 just try is side effects
  โดย KudryavcevVilorg97@mail.ru วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 3:11:28 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5029
cialis dosage 10 vs 5 mg buy generic cialis online cialis super active plus erfahrungen cialis generic viagra and cialis dosage strength comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 4:45:14 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5030
generic drug for viagra viagra buy generic viagra online usa viagra viagra commercial girl 2014
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 4:55:53 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5031
[url=https://homeowners.us.com/]homeowner insurance[/url]
  โดย heinzadam@regiopost.trade วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 5:06:20 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5032
[url=https://directauto.us.com/]direct auto insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state farm car insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]the cheapest car insurance available[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]commercial auto insurance quotes comparison[/url]
  โดย wilhelmina@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 6:08:43 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5033
viagra posso tomar viagra levitra vs viagra cost viagra generic viagra order online usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 6:12:58 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 5034
[url=http://usaaauto.us.com/]iaa insurance auto auction[/url] [url=http://stateauto.us.com/]geico auto[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheap liability car insurance[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance company[/url] [url=http://directauto.us.com/]trumbull insurance company[/url]
  โดย jclark3363@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 6:30:01 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 5035
http://freedatingsitesus.com/ free dating sites dating sites,dating sites free free dating online. online dating free, free local dating sites self-governing dating websites free dating
  โดย vikt.oriarubo.lkins@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:01:58 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5036
viagra vendita on lin
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:21:39 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5037
http://freedatingsitesus.com/ free online dating websites free dating sites,free online dating websites free online dating. dating sites, dating site free dating [url=http://freedatingsitesus.com/]free local dating sites[/url]
  โดย vikt.oriarubo.lkins@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:27:45 PM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 5038
price comparison viagra and cialis buy generic cialis buy generic cialis online india buy cialis generic price comparison between viagra and cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:36:21 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5039
order viagra online dk
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 7:42:52 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5040
[url=https://usaaauto.us.com/]car insurance comparison tool[/url] [url=https://directauto.us.com/]car insurance instant quote[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 auto insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance[/url]
  โดย madeline@rainmail.win วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 9:09:52 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5041
google online viagra sales
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 09 ก.พ. 2562 : 9:38:36 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5042
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra for woman[/url]
  โดย le@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 12:11:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 5043
[url=https://moneylenders.us.org]payday loan lenders[/url]
  โดย donnette@pochtar.men วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 12:33:18 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5044
[url=https://autoloan.us.org/]auto loan interest rates[/url] [url=https://carfinance.us.org/]capital auto finance[/url] [url=https://autofinancing.us.org/]vehicle finance[/url] [url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url] [url=https://autorefinance.us.org/]best refinance auto loan rates[/url]
  โดย ashlee@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 1:15:59 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5045
cialis generic 2017 generic cialis real cialis vs generic buy generic cialis lowest price cialis 5mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 2:11:47 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 5046
[url=https://carfinancing.us.org/]car financing[/url]
  โดย feltdd@regiopost.trade วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 2:55:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 5047
viagracom prices
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 2:56:41 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5048
cosa costa viagra farmacia
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 3:17:02 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 5049
[url=https://viagraforwomen.com/]viagra online prescription[/url] [url=https://ventolinhfainhaler.com/]no prescription ventolin inhaler[/url] [url=https://onlinecialis20.com/]cialis 20[/url] [url=https://atara*50.com/]buy atara*[/url] [url=https://prednisone10.com/]prednisone10 mg[/url]
  โดย juan0@probbo*.com วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 3:34:33 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 5050
[url=https://camsites.cricket]live webcam porn[/url] [url=https://mortgages.us.org]mortgages[/url] [url=https://installmentloans.us.org]loan personal[/url] [url=https://sameday.us.com]money fast online[/url] [url=https://instantonlineloans.science]instant loans online[/url] [url=https://mortgageonline.us.com]midland mortgage[/url]
  โดย hojinlee19@rainmail.win วันที่ 10 ก.พ. 2562 : 4:01:20 AM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com