แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4951
[url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance company[/url]
  โดย pia@rainmail.win วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 9:58:33 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4952
cialis generico precio argentina buy cialis online cialis side effects bleeding cialis generic online buy generic viagra and cialis online pharmacy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 10:31:41 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4953
fildena 100 mg direction fildena fildena ct 100 reviews buy sildenafil citrate fildena india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 11:03:24 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4954
dosage for cialis 20mg buy cialis online cialis commercial theme song buy generic cialis buy cialis in canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 11:11:44 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4955
[url=http://directauto.us.com/]best auto insurance[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest auto insurance rates[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 auto insurance[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]access auto insurance[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state auto[/url]
  โดย ianbradbury12345@pochtar.men วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 1:45:58 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4956
buy cialis uk ne*t day delivery buy cialis generic when is the generic cialis coming out buy cialis generic cialis 20 mg does it work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 2:05:06 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4957
[url=https://antabuse250.com/]buy antabuse[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* buy[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url]
  โดย blake@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 3:03:41 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4958
fildena 50 mg reviews buy sildenafil citrate fildena 100 purple for sale fildena fildena 50
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 5:31:07 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4959
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url]
  โดย lelia@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 6:06:49 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4960
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance[/url]
  โดย corene@rainmail.win วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 6:29:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4961
kamagra oral jelly india ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly kaufen paypal ๏ปฟkamagra uk kamagra kopen utrecht
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 7:29:06 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4962
cialis 20 mg vs 5mg daily buy cialis cost of cialis 5 mg at walmart buy generic cialis online kroger pharmacy cialis price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 9:01:35 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4963
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url]
  โดย condocraftsmen@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 9:45:20 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4964
[url=https://cafergotmedication.com/]cafergot online[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]buy amo*icillin online no prescription[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre* r*[/url]
  โดย haney49ers@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 9:52:25 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4965
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]zitroma*[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]buy aciclovir[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo*[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil generic[/url]
  โดย leonie@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 10:11:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4966
[url=https://phenergangeneric.com/]phenergan iv[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin generic[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole price[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url]
  โดย jmitchell524@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 10:42:09 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4967
[url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan buy online[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]buy vermo*[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir online[/url]
  โดย budhun@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 10:49:45 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4968
[url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]car insurance online quote[/url] [url=https://directauto.us.com/]best auto insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url]
  โดย stuartpriscilla@regiopost.trade วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 11:13:37 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4969
[url=http://sildenafilgenericviagra.com/]buy sildenafil[/url]
  โดย tgtm99@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 1:41:13 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4970
kamagra oral jelly amazon nederland t* ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly usage ๏ปฟkamagra uk kamagra gold 100mg sildenafil citrate
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 2:00:19 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4971
[url=http://homeowners.us.com/]homeowners insurance[/url]
  โดย kendrabo*leyrobb@rainmail.win วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 5:20:19 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4972
[url=http://homeowners.us.com/]homeowners insurance quote comparison[/url]
  โดย cooperindallas@pochtar.men วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 5:28:20 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4973
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft online[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]india cialis[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid for men[/url]
  โดย aussie@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 7:13:00 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4974
how fast does fildena work fildena fildena 100 mg from india sildenafil citrate fildena 50 mg tablets buy from canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 8:05:48 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4975
[url=http://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir without a prescription[/url] [url=http://vermo*tablets.com/]mebendazole price[/url] [url=http://phenergangeneric.com/]where to buy phenergan[/url] [url=http://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil online[/url] [url=http://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url]
  โดย melinbaker@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 9:06:03 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4976
cheapest way to be iss 8d74 is acheter forum
  โดย EvseevIoil1997@mail.ru วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 9:55:49 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4977
[url=https://homeowners.us.com/]home owners insurance[/url]
  โดย had2inc@rainmail.win วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 11:06:31 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4978
[url=https://phenergangeneric.com/]generic for phenergan[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]valacyclovir online[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin pack[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo* buy[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url]
  โดย rwnoles77478@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 11:24:15 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4979
[url=https://homeowners.us.com/]homeowner insurance[/url]
  โดย keena@regiopost.trade วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 11:42:26 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4980
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin[/url]
  โดย dieselenginewasrehouse@probbo*.com วันที่ 06 ก.พ. 2562 : 11:59:35 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4981
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance[/url]
  โดย stuart@rainmail.win วันที่ 07 ก.พ. 2562 : 1:18:05 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4982
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir cost[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole tablets[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]cheap sildenafil[/url]
  โดย jerka109@probbo*.com วันที่ 07 ก.พ. 2562 : 1:29:39 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4983
[url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 40 mg[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabus[/url]
  โดย windsofchange@probbo*.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 8:01:21 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4984
[url=https://dairylandinsurance.us.com/]low cost auto insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]esurance quote[/url] [url=https://stateauto.us.com/]united auto insurance company[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance companies[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21 century insurance[/url]
  โดย deanboy64@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 8:58:52 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4985
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir medication[/url]
  โดย jessg5215@probbo*.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 11:14:58 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4986
fildena 100 cheap fildena buy fildena 100 online in usa fildena 100mg fildena 100 cheap
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 11:36:08 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4987
[url=https://homeowners.us.com/]home owners insurance[/url]
  โดย chanas@regiopost.trade วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 11:46:55 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4988
kamagra 100mg tablets for sale uk kamagra kamagra 100mg tablets side effects ๏ปฟkamagra uk kamagra 100mg oral jelly how to use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 12:52:49 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4989
[url=https://writingservice2018.com/]writing services[/url]
  โดย elinore@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 12:59:50 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4990
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance quotes[/url]
  โดย saywhatidareyou@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 1:21:56 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4991
can you ejaculate with cialis buy cialis online buy cialis in vegas buy cialis online viagra cialis and others
  โดย grthtyrjuio@gmail.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 1:28:37 PM น. IP : 31.43.68.46

ความคิดเห็นที่ 4992
[url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto insurance[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]gainsco insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]good to go insurance company[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]buy auto insurance[/url]
  โดย robreb21@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 2:59:06 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4993
is at 100 f612 were be is
  โดย KudryavcevVilorg97@mail.ru วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 4:00:32 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4994
cialis lilly prospecto cialis cialis mi*ed with alcohol generic cialis online cialis with a prescription
  โดย grthtyrjuio@gmail.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 5:29:27 PM น. IP : 31.43.68.46

ความคิดเห็นที่ 4995
[url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]car insurance in louisiana[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]best auto insurance rates[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century auto insurance[/url]
  โดย gbrenner@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 5:31:32 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4996
[url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]auto insurance quotes online california[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]best rated car insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest auto insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url]
  โดย kristine@pochtar.men วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 6:00:35 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4997
[url=http://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url] [url=http://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil 100mg tablets[/url] [url=http://vermo*tablets.com/]vermo*[/url] [url=http://phenergangeneric.com/]phenergan medication[/url] [url=http://buyvalacyclovironline.com/]buy valacyclovir[/url]
  โดย optc93@probbo*.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 6:41:18 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4998
kamagra oral jelly for sale in usa buy kamagra uk kamagra forum 2014 kamagra kamagra gold from ajanta pharma
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 8:03:25 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4999
[url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]what is auto insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]cheap auto insurance[/url]
  โดย lorraines480@rainmail.win วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 9:02:13 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 5000
[url=https://diflucan150.com/]buy diflucan online[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin 1000 mg[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 20mg[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical diet pill[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazoleoverthecounter.com[/url]
  โดย bobbi@probbo*.com วันที่ 08 ก.พ. 2562 : 9:53:35 PM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com