แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำ
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำ

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     1,997,000 -  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะของงานโดยสังเขป  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปูพื้นหินขัด ซ่อมแซมห้องน้ำ  เปลี่ยนประตูห้องเรียนและห้องน้ำ 

4.  ราคากลางกำหนด ณ   วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  เป็นเงิน  1,997,000 -  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1. นายสมบูรณ์    สาลีพันธ์     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   ประธานกรรมการ     

5.2. นายวิวรรธน์     ศันสนียเมธา       ตำแหน่ง        ครู คศ.2            &nbs p;     กรรมการ

          5.3.  นายเกษม      สุรย์ราช             ตำแหน่ง      ครู คศ.2                  กรรมการ


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:21:20 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com