แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ   จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     756,000 -  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  วันที่  8  มิถุนายน  2558 

    เป็นเงิน  756,000 -  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1. นางปรียา             พรหมศักดิ์     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         ;          ประธานกรรมการ     

5.2. นางบังอร             เลิศพรสุขสวัสดิ์       ตำแหน่ง        ครู คศ.3            &nbs p;                  &n bsp;    กรรมการ

          5.3.  นางสาวสุณีย์        สิงห์ประไพ            ตำแหน่ง      ครู คศ.3                           กรรมการ


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:20:22 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com