แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและจีนกลาง
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและจีนกลาง

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     665,000 -  บาท  (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะของงานโดยสังเขป  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปูพื้นหินขัด ซ่อมแซมห้องน้ำ  เปลี่ยนประตูห้องเรียนและห้องน้ำ 

4.  ราคากลางกำหนด ณ   วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  เป็นเงิน  665,000 -  บาท  (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1. นางสมพร  ศรีรัตนากูล     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ     

5.2. นางสิริพร  พานิชเจริญ              ตำแหน่ง     & nbsp;  ครู คศ.3            &nbs p;     กรรมการ

          5.3.  นางสาวสุปราณี  บุญจิตร           ตำแหน่ง      ครู คศ.2                  กรรมการ


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:18:29 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com