แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ตู้บอร์ดหลังห้อง) จำนวน 4 ห้อง
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  โครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ตู้บอร์ดหลังห้อง) จำนวน 4 ห้อง

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  หัวหน้าโครงการพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     285,000. -  บาท  (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะของงานโดยสังเขป  ปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ตู้บอร์ดหลังห้อง) จำนวน 4 ห้อง

4.  ราคากลางกำหนด ณ   วันที่  28  มกราคม  2558  เป็นเงิน  285,000. -  บาท  (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1. นางสมพร  ศรีรัตนากูล     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ     

5.2. นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์      ตำแหน่ง        ครู คศ.3            &nbs p;   กรรมการ

          5.3. นางสาวสิริญญา  นินนันท์   ตำแหน่ง     ครู                     กรรมการ


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:17:33 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com