แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โครงการ  ปรับปรุงห้องฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  โครงการ  ปรับปรุงห้องฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     133,000 -  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะของงานโดยสังเขป  ปรับปรุงอาคารห้องฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

4.  ราคากลางกำหนด ณ   วันที่  25  มิถุนายน  2558  เป็นเงิน  133,000 -  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1. นายสมชาย    ศิริวิสูตร      ตำแหน่ง        ครู คศ.3            &nbs p;     ประธานกรรมการ     

          5.2. นายธงชัย      สุเมธพิพัธน์   ตำแหน่ง        ครู คศ.2            &nbs p;     กรรมการ

          5.3.  นางสาวสิริญญา นินนันท์    ตำแหน่ง      ครู                       &n bsp;กรรมการ


ไฟล์แนบ : 2-2.pdf

โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:13:53 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com