แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โครงการ งานก่อสร้างอาคารเรียนคหกรรม
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

  1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเรียนคหกรรม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่  กลุ่มบริหารทั่วไป

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,035,000.- บาท
  2. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนคหกรรม ใช้เวลาในการก่อสร้าง 60 วัน
  3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นเงิน  1,035,000.- บาท
  4. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนคหกรรม

5.1 แบบ  ปร 4ก

     6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           6.1  นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์

           6.2  นางบังอร  เลิศพรพรสุขสวัสดิ์

           6.3  นายเกษม  สูรย์ราช

 

 

 

 

 


ไฟล์แนบ : 2-1.pdf

โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 10:19:47 AM น. IP : 49.49.242.92 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com