แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com


งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

  1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท
  2. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 60 วัน
  3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเงิน  200,000.- บาท
  4. บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง

5.1 แบบ  รายงานประมาณงานและราคา

     6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           6.1  นางบังอร  เลิศพรพรสุขสวัสดิ์

           6.2  นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย

           6.3  นายเกษม  สูรย์ราช

 

 

 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:29:45 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com