แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com


เนื้อพื้น มวลสาร
กลับไปหน้าแรก

เนื้อพระสมเด็จฯ... จัดได้ว่าเป็นหลักการพิจารณาที่สำคัญ ที่สุด...ก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถปลอมแปลงกันได้ครับ ถึงจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามหากเนื้อใช่ ผงหรือมวลสารใช่ ก็จัดว่าเป็นพระ ของท่าน สมเด็จ(โต) แม้จะไม่ใช่พิมพ์ ที่นิยมกันก็ตาม...ส่วนพิมพ์นั้นยังจัดว่าเป็นรองครับ เพราะสมัยนี้ถอดพิมพ์กันได้ชนิด แยกได้ยากเลยที่เดียว....ฉะนั้น เราต้องศึกษา และแยกเนื้อและมวลสารให้ได้ครับ... เนื้อแบบไหน มวลสารอะไร ศึกษากันดูนะครับ เราจะอัดแน่นความรู้เกี่ยวกับเนื้อพระ และมวลสารให้ท่านผู้ศึกษาได้ทราบกันที่นี่ครับ......โปรดติดตามกันต่อไปนะครับ...

 
ศราวุธ รัศมีเพ็ญโดย saravutrasameepen (ติดต่อ อ.วุธ. 081-1787801) วันที่ 14 ธ.ค. 2553 : 2:52:58 PM น. IP : 113.53.71.5 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

ช่วงหนึ่ง มักพูดกันครับ ว่าการดูพระต้องดูที่ พิมพ์... พิมพ์พระต้องมาก่อน เนื้อจะดี สวยมากด้วยมวลสารขนาดไหนก็ตาม.....หากว่าผิดพิมพ์ ก็ใช้ไม่ได้ บางท่านตีเป็นพระเก๊กันไปเลยก็มี  เป็นเรื่อง ที่หน้าเศร้าใจยิ่งนัก... แล้วที่ว่าผิดพิมพ์นั้น ท่านทราบกันได้อย่างไรครับว่าผิด แม่พิมพ์มีตั้ง ร้อยกว่า แม่พิมพ์...เพียงแต่เป็นพิมพ์ที่ท่าน เซียนพาณิชย์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนด คุณค่าหลักความนิยม กันขึ้นมาเท่านั้น ก็ไม่ว่ากันครับ... การที่พิมพ์ไม่เป็นที่นิยม แล้วบอกเก๊คงหมด ยุคสมัยกันได้แล้ว...

การยึดพิมพ์เป็นหลักนั้น โดยทั่วไปที่ยึดกันนั้นเพราะต้องการพิมพ์ที่นิยมกัน จึงต้องยึดถือพิมพ์เป็นหลักไว้ก่อน.... ก็ถือว่าถูกต้อง ไม่ผิด อะไร   ที่พึงระวังอย่างยิ่ง ยิ่งพิมพ์ที่นิยมกันมากเท่าไหร่... ของย้อนยุค ก็ต้องมีมากขึ้นเท่านั้น หลายๆท่าน ไม่สนใจเนื้อกันมากนักแค่พิมพ์ถูกต้อง ก็ดีใจกันแล้ว...มวลสารจะเป็นอย่างไร...เอาไว้ที่หลัง....แต่มองมุมกลับกัน  เนื้อสวยงาม มวลสารมีให้เห็นมากมายครับ...แต่ พิมพ์  ไม่เป็นที่นิยมทางเชิงพาณิชย์...ก็วางกันเลยไม่จับ กันเลยก็มี
ในห้องนี้เราจะไม่พูดถึงพิมพ์ และพระยุคไหนๆ ทั้งสิ้น...แต่เราจะศึกษากันถึงเนื้อแท้ๆ เนื้อที่นำมาสร้างพระ ว่ามีกี่เนื้อ อะไรบ้าง และ มวลสารที่ ต้องพบ ในพระสมเด็จวัดระฆังฯ....ที่จัดเป็นพระที่ท่าน สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  สร้าง กันเท่านั้น..............
  โดย saravutrasameepen วันที่ 14 ธ.ค. 2553 : 4:07:02 PM น. IP : 113.53.71.5

ความคิดเห็นที่ 2

พระบรมสารีริกธาตุ

มาเริ่มศึกษา มวลสารกันก่อนครับ
มวลสารพระสมเด็จฯ สิ่งที่พบเห็นในองค์พระมีมากมายหลายชนิด จะขอเริ่มจากสิ่งที่สูงค่า คู่ควรแก่การสักการะบูชา และเทิดทูล เหนือเกล้าเหนือ กระหม่อม เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธ นอบน้อม สักการะบูชาไม่มีสื่งใดเทียบเท่า...นั้นก็คือ พระบรมสาริริกธาตุ หรือ พระธาตุ ขององค์ (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) องค์ ศาสดา ในพุทธศาสนา ของปวงชนชาวพุทธ นั่นเองครับ...
ก่อนที่จะศึกษา พระบรมสารีริกธาตุ ในพระสมเด็จฯ
ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ ภาพพระบรมสารีริกธาตุ มาให้ผู้ที่ศึกษา ชมกันก่อนครับ 


  โดย saravutrasameepen วันที่ 15 ธ.ค. 2553 : 12:27:39 AM น. IP : 113.53.71.5

ความคิดเห็นที่ 3

พระอรหันตธาตุ

สิ่งที่พบเห็นได้ในพระสมเด็จนั่นคือ พระอรหันตธาตุ

 พระอรหันตธาตุนั้น คือ พระธาตุ ขององค์สาวก ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเอง

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

"บูชาสิ่งควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด"

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เป็นปูชนียธาตุ อันเป็นมงคลที่สุดของการสักการะบูชา และเป็นมรดกล้ำค่าของโลก อันเนื่องมาจากปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานมากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์และพระบรมสารีริกธาตุเป็นปู ชนียธาตุ เพียงอย่างเดียวที่บังเกิดจากพระวรการของพระองค์ และยังเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอีกด้วย  โดย saravutrasameepen วันที่ 15 ธ.ค. 2553 : 12:59:51 AM น. IP : 113.53.71.5

ความคิดเห็นที่ 4

ชมภาพ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุกันแล้ว...

ครั้งนี้ก็มาชมภาพกันครับ ว่า พระบรมสารีริกธาตุ ที่อยู่กับพระสมเด็จฯ นั้นเป็นอย่างไร
เชิญชมกันเลยครับ

พระบรมสารีริกธาตุในเนื้อพระสมเด็จฯ

พระบรมสารีริกธาตุหยดน้ำค้าง วรรณะม่วง


  โดย saravutrasameepen วันที่ 15 ธ.ค. 2553 : 6:16:40 PM น. IP : 125.26.29.18

ความคิดเห็นที่ 5

พระบรมสารีริกธาตุในเนื้อพระสมเด็จฯ

พระบรมสารีริกธาตุหยดน้ำค้าง วรรณะน้ำเงิน


  โดย saravutrasameepen วันที่ 15 ธ.ค. 2553 : 6:40:52 PM น. IP : 125.26.29.18

ความคิดเห็นที่ 7
 

พระบรมสารีริกธาตุในเนื้อพระสมเด็จฯ

พระบรมสารีริกธาตุหยดน้ำค้าง วรรณะขาวใส  โดย saravutrasameepen วันที่ 15 ธ.ค. 2553 : 6:46:09 PM น. IP : 125.26.29.18

ความคิดเห็นที่ 8

พระบรมมสารีริกธาตุนั้นถ้าพบ ก็จะพบเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีพลังดึงดูอันวิเศษนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีของผู้ที่มี พระบรมสารีริกธาตุในครอบครอง และเป็นพลังดึงดูดที่สามารถพิสูจน์ได้ ท่านสามารถเสด็จมาเอง ด้วยพลังดึงดูดอันวิเศษ แม้จักวาลย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ก็ไม่พ้นพลังอันวิเศษนี้ไปได้ ท่านสามารถเสด็จมาร่วมกันและท่านก็สามารถ เสด็จจากไปได้เช่นกัน ฉะนันผู้ที่มีพระบรมสารีริกธาตุในครอบครอง พึงต้องปฎิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรท่านก็จะเสด็จมาโปรดเพื่มขึ้น....อย่างไรก็ตามๆตำ รากล่าวไว้ มนุษย์ตนใดมีพระบรมมสารีริกธาตุใว้ในครอบครองเพื่อสักการบูชานั้น จัดได้ว่ามนุษย์ตนนั้น เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาสูงสุด.....

ครั้งนี้เรามาชมพระอรหันตธาตุในพระสมเด็จกัน
หลายๆท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่พระอรหันตธาตุ แต่เป็นก้อนปูน ที่หลุดจากการร่อน จากการศึกษา และวิเคราะห์ ก็ทำให้ทราบได้เลยว่าเป็นพระอรหันตธาตุแน่นอนไม่ใช่ ก้อนปูนอย่างที่เข้าใจกัน....เพราะเนื้อของพระอรหันตธาตุ นั้นจะต่างกับก้อนปูน....และการพบพระอรหันตธาตุในพระสมเด็จนั้น ไม่พบมาก เหมือนพระบรมสารีริกธาตุ จะพบชนิดก้อนใหญ่ และเป็นเม็ดเล็กๆ มีไม่มากนัก   และที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่ามีทุกองค์นะครับ....ลองมาชมภาพตัวอย่างกั นครับว่าพระอรหันตธาตุในพระสมเด็จเป็นอย่างไร เชิญชมจากภาพกันครับ...


  โดย saravutrasameepen วันที่ 16 ธ.ค. 2553 : 1:40:23 AM น. IP : 125.26.29.18

ความคิดเห็นที่ 9
มวลสารสำคัญและมวลสารบังคับ
         1.ผงกฤตยาคม ได้แก่ ผงอิทธะเจ,ผงปัถมัง,ผงตรีนิสิง,ผงมหาราช,ผงพุทธคุณ
        ในการทำผงกฤตยาคมนั้นตามตำราและบันทึกโบราณล้วนได้กล่าวไว้ว่า เป็นผงที่ประกอบด้วยวัตถุมงคลแลของขลังต่างๆรวมกันได้17ชนิด คือ  ดินโป่ง7โป่ง,ดินตีนท่า7ท่า,ดินหลักเมือง7หลัก,ขี้เถ้าไส้เทียนบูชาพระประธานในพระอุ โบสถ,ขี้ไคลเสมา,ขี้ไคลประตูวัง,ขี้ไคลเสาตะลุงช้างเผือก,ดอกกาหลง,ยอดสวาท,ยอดรักซ้ อน,ราชพฤษ์(ใบหรือดอกชัยพฤษ์),พลูร่วมใจ,พูลสองหาง,กระแจะตะนาว(กระแจะที่ปรุงด้วยเค รื่องหอม),ดินสอ(ดินขาว),น้ำบ่อ7รส
        นำส่วนผสมทั้งหมดมาบดตำรวมกันและพรมน้ำมนต์แล้วปั้นเป็นก้อนแท่งดินสอ เสร้จแล้วจึงนำไปเขียนสูตรเลขยันต์แล้วลบเก็บผงที่ได้แยกไว้   ผงที่ได้แต่อย่างเกิดจากการเขียนสูตรยันต์ต่างกัน ซึ่งสามารถแยกพุทธคุณและอานุภาพได้ ดังต่อไปนี้
       ผงอิทธะเจ เกิดจากการท่องมนต์และเขียนสูตรยันต์ มูลกัจจายนะ มีอานุภาพทางด้านเมตตามหานิยม
       ผงปัถมัง เกิดจากการท่องมนต์และเขียนสูตรยันต์ พระพุทธปริต แล้วจึงเขียนเลขยันต์ต่างๆ(ยันต์รูปองค์พระ ยันต์ย่อมุม 3"4"5"7มุม)ตามลงไปด้วย มีอานุภาพด้านอยู่ยงคงกะพัน จังงังล่องหนหายตัว
      ผงมหาราช  เกิดจากการเอาผงปัถมังมาปั้นเป็นแท่งดินสอ แล้วเขียนยันต์(ตามสูตรมหาราช 108จบ) มีอานุภาพเป็นมหาอำนาจ
ศัรตูแกรงกลัว มีอำนาจในการปกครองผู้คนหมู่มาก
       ผงตรีนิสิงเห(ผงมหาเสน่ห์) และ ผงพุทะคุณ(แคล้วคลาดมหานิยม)เกิกจากการเขียนเลขยันตืตามสูตรเหมือนผงวิเศษอื่นๆๆข้างต้น มีอานุภาพและพุทธานุภาพที่คล้ายกับผงวิเศษอื่นๆๆที่กล่าวมาข้างต้น
  โดย ราเมศ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 : 3:00:35 PM น. IP : 125.25.34.95

ความคิดเห็นที่ 10
 
มวลสารหลักในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง 
 1. ปูนเปลือกหอย สุก/ดิบ
2.ปูนเพชร (ปูนที่ใช้ในการสร้างถ้วยชามกังไสของคนจีนและเครื่องเบญจรงค์ของไทย)
3.หินอ่อน (หินศิลาธิคุณ)
4.ดินหลักเมือง
5.ดินสอพอง
6.แป้งข้าวเหนียว
7.ขี้เถ้าไส้เทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถวัดระฆัง
8.ผงใบลานเผา
9.น้ำผึ้ง หรือน้ำอ้อยเคี่ยว
10.กล้วยน้ำหว้า ,กล้วยหอมจันทร์
11.ข้าวสุกที่เหลือจากการบิณฑบาต,ภัตตาหารที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตฉันเหลือ (เลือกเอาเฉพาะที่สามารถตากแดดได้แล้วนำมาบด)
12.ยางมะตูม
13.น้ำมันตังอิ๊ว
14.เกสรดอกไม้บูชาพระ (ดอกมะลิ,ดอกบัวสัตตบุรุษคือดกบัว7ชนิดได้แก่ บัวหลวง บัวขาว บัวแดง บัวขาบ บัวผัน บัวเผื่อน บัวขม นำมาตากแดด)
15.ว่านมงคล
16.เกสรดอกไม้108ชนิด
17.เศษพระซุมกอและพระลีลาเขย่ง กำแพงเพขร
18.ผงตะไบเงินตะไบทอง
19.ทรายแก้ว
 
  โดย ราเมศ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 : 3:18:03 PM น. IP : 125.25.34.95

ความคิดเห็นที่ 11
เนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง
 
หลายท่านเคยสงสัยว่าพระสมเด็จมีทั้งหมดกี่เนื้อ ตอบได้เลยมีมากมายหลายเนื้อครับ เพราะว่าในการสร้างพระสมเด็จแต่ละครั้งนั้นการผสมมวลสารต่างๆนั้นจะไม่เท่ากัน และสร้างโดยคนหลายกลุ่ม จึงทำให้พระสมเด็จที่ได้มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันและบล็อดเดียวกันก็ตาม ดังนั้น พระสมเด็จแต่ละองค์จึงมีเอกลักษณ์ฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน ซึ่งหมายความว่าพระสมเด็จแต่ละองค์จะเป็นพระสมเด็จที่มีความเป็นเอกอุ คือ มีองค์เดียวไม่มีสองครับ 
 
      พระสมเด็จวัดระฆังสามารถแยกเนื้อได้โดยพอสังเขปดังนี้
 
1.เนื้อผง  2.เนื้อกระเบื้อง  3.เนื้อดินเผา 4.เนื้อโลหะ
 
             &n bsp;            &nbs p;                      1.เนื้อผง
            สามารถแยกได้ออกเป็นหลายเนื้อหลายสี ขึ้นอยู่กับมวลสารหลักและการเก็บรักษาที่ต่างกัน
(ปล.เนื้อพระสมเด็จโดยเฉพาะเนื้อผงนั้น ต้องมีมากมายกว่านี้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับส่วนผสมจะหนักไปทางด้านใดเท่านั้น  ในที่นี้ผมจะขอนำเสนอเนื้อพระสมเด็จไว้พอเป็นสังเขปครับ)
 
1.1.เนื้อปูนเปลือกหอยสุก
1.2.เนื้อปูนเปลือกหอยดิบ
1.3.เนื้อปูนเพชร
1.4.เนื้อปูนขาว ลงรักปิดทอง
1.5.เนื้อน้ำมัน,เนื้อขนมเข่งหรือเนื้อเทียนชีย
1.6.เนื้อมวลสาร(ข้าวสุก,เศษจีวร,ทองคำเปลว)
1.7.เนื้อแป้งข้าวเหนียว
1.8.เนื้อผงใบลานเผา
1.9.เนื้อชานหมาก
1.10.เนื้อเกสรดอกไม้
1.11.เนื้อดินสอเหลือง
1.12.เนื้อหินลับมีดโกน
1.13.เนื้อแตกลาย
1.14.เนื้อว่านสบู่เลือด(ว่านมหาราช)
1.15.เนื้อกระยาสารท
1.16.เนื้อโกเด
1.17.เนื้อผสมปุนเปลือกหอยสุก/ดิบ
1.18.เนื้อกล้วยหอมจันทร์
  โดย ราเมศ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 : 4:00:53 PM น. IP : 125.25.34.95

ความคิดเห็นที่ 12
สีของเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง
 
สีของพระสมเด็จวัดระฆังส่วนมากที่พบ ได้แก่ 
         สีขาว,
        สีครีมคล้ายนมข้น,
      สีครีมอมน้ำตาล,
     สีดอกพิกุล,
      สีเทา,
       สีเขียวหินครก,
        สีเขียวก้านมะลิ,
         สีน้ำตาลเข้ม,
         สีครีมอมแดง ,
         รวมไปถึงสีประจำวันซึ่งจะพบมากในพระสมเด็จเนื้อโกเด
         และสีอื่นๆๆ
  โดย ราเมศ วันที่ 29 ธ.ค. 2553 : 4:07:53 PM น. IP : 125.25.34.95

ความคิดเห็นที่ 16
 

จะเห็นได้ว่ามวลสารพระสมเด็จนั้นมีมากมายหลายชนิดและเกือบทุกชนิดจะมีให้เห็นในเนื้อ พระสมเด็จทุกองค์ไม่มากก็น้อยบางชนิดก็อยู่ข้างในไม่สามารถเห็นได้และขึ้นอยู่กับเนื ้อพื้นของแต่ละองค์

การพิจารณาหรือการส่องนั้นไม่ใช่ว่าส่องแล้วเห็นหมดทุกอย่างนะครับต้องใช้เวลาและส่อ งแบบค่อยๆดูไปท่านก็จะค่อยๆพบมวลสารแต่ละอย่างออกมาให้ท่านได้เห็น
มวลสารนั้นมีมากมายแต่ที่จัดว่าเป็นมวลสารหลักๆที่ต้องพบเห็นก็คือ ผงสมเด็จ(หรือผงกฤตยาคม)กรวดเทา  อิฐแดง ก้อนขาว กากดำหรือผงใบลานเผา หรือบางท่านก็เรียกกันว่า จุดดำ จุดแดง จุดขาว จุดคราม ก็แล้วแต่ครับ...และที่สำคัญอีกอย่างนะครับจากประสพการณ์ที่ส่องพระมาพระสมเด็จทุกอง ค์จะต้องพบ ผงเงิน ผงทอง สะท้อนแสงออกมาให้เห็นฝังอยู่กับเนื้อพระจะสังเกตุได้ว่าเป็นจุดสีดำขุ่นๆแต่เมื่อส่ องพลิกดูจะสะท้อนเป็นสีเงินและบางจุดจะเป็นสีทองต้องส่องกับไฟหรือแดดจะเห็นชัด อย่างน้อยทุกองค์ต้องพบเห็นครับไม่มากก็น้อย...!
  โดย saravutrasameepen วันที่ 18 ก.พ. 2554 : 4:28:02 PM น. IP : 113.53.137.58

ความคิดเห็นที่ 17
 

พระอรหันตธาตุในเนื้อพระสมเด็จ  โดย saravutrasameepen วันที่ 18 ก.พ. 2554 : 4:30:12 PM น. IP : 113.53.137.58

ความคิดเห็นที่ 18

พระบรมสารีริกธาตุ

 


  โดย saravutrasameepen วันที่ 18 ก.พ. 2554 : 4:35:12 PM น. IP : 113.53.137.58

ความคิดเห็นที่ 20

พระบรมสารีริกธาตุเป็นอีกหนึ่งมวลสารที่พบในพระสมเด็จ
  โดย saravutrasameepen วันที่ 27 ก.พ. 2554 : 2:35:18 AM น. IP : 113.53.69.78

ความคิดเห็นที่ 21
 

คอยติดตามต่อไปครับยังไม่จบนะครับทุกๆห้อง...! ก็ยังไม่จบครับ

ชมภาพสวยๆพักสายตาครับ


  โดย saravutrasameepen วันที่ 27 ก.พ. 2554 : 2:37:30 AM น. IP : 113.53.69.78

ความคิดเห็นที่ 22
เป็นความรู้อย่างหาที่สุดมิได้ครับ ผมจะนำความรู้นี้ไปพัฒนาประสพการณ์ของผมครับ ขอบคุณมากจริงๆครับ
  โดย sun วันที่ 26 ก.ย. 2554 : 4:13:45 PM น. IP : 182.232.10.180

ความคิดเห็นที่ 23

 

สาธุ

  โดย น้า ชาด วันที่ 17 มี.ค. 2557 : 11:29:33 AM น. IP : 171.98.227.157

ความคิดเห็นที่ 24

ขอบคุณมากครับอาจารย์  ผมได้ความรู้เพื่อการศึกษามากเลยครับผม  อ่านแล้วมีแนวทางที่จะเดินไป  ขอขอบคุณความรู้ที่หาไม่ได้  โดยทั่วไป  ขอบคุณครับผม  

  โดย Eak วันที่ 22 ต.ค. 2557 : 3:27:23 PM น. IP : 110.77.247.200

ความคิดเห็นที่ 25

ขอบคุณมากครับ

  โดย นะโม วันที่ 10 ก.ย. 2558 : 9:28:18 AM น. IP : 171.96.176.241

แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ
คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
ต้องการรูปภาพอื่น
 
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com