แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com


สวัสดี สมาชิก อ่านกันก่อนครับก่อนที่จะศึกษา
กลับไปหน้าแรก

กิตติกรรมประกาศ

เปิดใจผู้จัดทำ

          ผู้จัดทำเว็บบร์อด  “วิชาการพระสมเด็จ”  ได้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มคนผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของศ าสตร์และศิลป์ทุกแขนงของพระสมเด็จวัดระฆังฯเป็นผู้ที่มากด้วยวิชาความรู้และประสบการ ณ์เราจึงรวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อเท็จจริงในหลักการพิจารณาที่ถูกต้องและเ ป็นจริงในทุกๆด้าน ให้ท่านที่ต้องการศึกษาและสะสมได้ศึกษาและสะสมอย่างถูกต้องทั้งในด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พระสมเด็จวัดระฆังฯเป็นพระที่สร้างมานานพอสมควรการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จึงต้องอา ศัยหลักทั้ง 3 ด้านมาเป็นตัวกำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ประวัต ิศาสตร์ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงควบคู่กับศิลปะในเชิงช่างของยุคสมัยต้องไปด้วยกั นได้แบบกลมกลืนไม่ขัดแย้งและต้องตามมาด้วยเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ธรรมชาติของกา ลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของวัตถุธาตุทุกวันนี้มีผู้ต้องการเรียนรู้และสะสมกันเป็นจำนว นมากแต่หลายๆท่านยังขาดความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาที่ถูกต้องพระสมเด็จที่เป็นพระแท ้ๆบางส่วนถูกทิ้งถูกทำลายหมดคุณค่าหมดความหมายและหมดความศรัทธาจากผู้ครอบครองเนื่อง มาจากขาดความรู้ความเข้าใจไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะถามใคร การศึกษาต่างๆก็ยังไม่ชัดเจน พระที่เก็บรักษามานานเป็นของมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือแม้แต่บิดามารดามอบให้ไว้ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาวันหนึ่งเกิดคิดอยากโชว์เพื่ออวดสายตานักสะสมจึงนำออกมาถามผู้ รู้ที่เรียกว่า

       “เซียน” กลับถูกตีเก๊....! ผิดพิมพ์ เนื้อไม่ถึง พิมพ์ไม่ใช่เป็นต้น เป็นคำพูดที่ได้ยินจากปากเซียนเป็นประจำเมื่อมีการตรวจเช็คหรือเห็นพระสมเด็จฯทำให้ค วามเลื่อมใสศรัทธาลดลงในทันที  “ทำไมปู่ ย่าให้ของเก๊...  พระบางส่วนถูกทิ้งขาดความสนใจ เห็นพระสมเด็จที่ไหนหรือองค์ไหนก็ตามก็จะถูกมองว่าเป็นพระเก๊หมดด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำ ถือเป็นเหตุที่สำคัญมากที่สุดเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะคิดเสมอว่าต้องเป็นพระเก ๊พระแท้ๆสวยๆต้องอยู่กับเซียนพระเท่านั้น แม้ของตนเองที่สะสมมาและตกทอดมาถึงยังถอดใจ

          คณะผู้จัดทำ “วิชาการพระสมเด็จ” จึงได้จัดสร้างเว็บบร์อดนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่านได้รู้จริงเห็นแจ้งในทุกขั้นตอนของการสร้างพระๆแต่ ละยุคแต่ละพิมพ์อีกทั้งยังได้ทราบรายละเอียดต่างๆของเนื้อและพิมพ์ในพระสมเด็จทั้ง 3 ยุค เปิดเผยแบบเจาะลึกอีกทั้งได้ศึกษาแม่พิมพ์ของสกุลช่างหลวงแบบไม่ปิดบังและยังได้เรีย นรู้ในเชิงวิชาการต่างๆของการเรียนรู้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสะสมที่ถูกต้อง เพื่อให้พระสมเด็จฯที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตที่ท่านได้สร้างไว้คงอยู่คู่กับเราชาวพ ุทธไปอีกนานเท่านาน ถึงลูกถึงหลานด้วยความภาคภูมิใจและเป็นที่พึ่งทางใจของเราชาวพุทธอีกทั้งทางด้านพุทธ คุณที่เราทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์ท่านหวังให้ท่านคุ้มครองป้องกันเมื่อม ีภัยมาถึง

ซึ่งต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครมาหลอกเราให้หลงทางได้และพลาดซึ่งโอกาสเสียของดีที่สะสมเส ียพระแท้ซึ่งคงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่พลาดหวังแสนจะเจ็บช้ำน้ำใจกับการถูกหลอกได้อี กต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “วิชาการพระสมเด็จ” จะเป็นคู่มืออย่างดีเพื่อชี้แนวทางสว่างให้กับท่านได้เป็นอย่างดี เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและชัดทุกรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางการสะสมและเรียนรู้ของท่านสื บไป

ขอขอบคุณผู้ร่วมจัดทำทุกฝ่ายทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านแม้กระทั้งสมาชิกทุกท่าน จนการจัดสร้างสำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

           ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากล จงปกป้องคุ้มครองทุกท่านรวมถึงสมาชิกและผู้อ่าน ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ

จากใจผู้ร่วมจัดทำ

 
โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 7:42:12 PM น. IP : 125.26.236.198 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดีครับ... สมาชิกทุกท่าน ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับเรา....

เมื่อท่านสมัครสมาชิก กับเราแล้ว ท่านจะสามารถโพสรูป พูดคุยกับเราได้อย่างเต็มที่...

การสมัครสมาชิกกับเรา ท่านจะมีสิทธิ์หลายๆอย่าง ที่เราจะนำเสนอต่อไป...

การโพสพระเข้าถาม...ให้ท่านถ่ายรูปให้ชัดที่สุด ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง....แล้วโพสรูป เข้ามาสอบถามเพื่อศึกษาเรียนรู้กับเรา สมาชิกท่านอื่นๆสามารถ เข้าติชมพระของท่านได้ แบบกันเอง และกรรมการ จะเข้าตรวจ พระของท่าน ถ้าในเบื้องต้น พระท่าน พิมพ์ทรงถูกต้อง (ตามหลักสากลที่นิยมกัน คือ แม่พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย) ให้ท่าน ส่งรูปพระของท่าน ให้เราตรวจในเชิงวิชาการ อีกครั้ง

โดยส่งมาที่..... dean_ka@hotmail.com  เมื่อตรวจแล้วเป็นพระแท้พิมพ์ทรงถูกต้อง เราจะนำเข้าห้องพระแท้ของสมาชิกต่อไป... (การโพสรูป ให้สมาชิกโพสรูป ที่ห้อง ถาม ตอบ เท่านั้น)

ห้าม.....สมาชิกโพสรูปหรือข้อความใดๆลงในห้องศึกษา โดยเด็ดขาด ให้โพสรูปที่ห้อง ถาม ตอบ เท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นเพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ของการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกทุกท่าน

"วิชาการพระสมเด็จฯ" จะเพิ่มความรู้แบบอัดแน่นไปเรื่อยๆ คอยติดตาม และศึกษากัน

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมและศึกษากับเรา ขอขอบคุณมา ที่นี้ ครับ

. ศราวุธ รัศมีเพ็ญ  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:23:15 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 2

ไม่มีที่ไหนให้ท่านได้เท่าที่นี่

ถึงเวลาแล้ว...ที่ต้องพบกับความจริง...เรียนรู้กับเรา "วิชาการพระสมเด็จฯ" มีแต่ได้กับได้...ได้คำตอบที่รวดเร็ว แบบฟันธง แต่มีคำอธิบาย ที่ถูกต้อง... แบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจากที่นี่เท่านั้น...
ปิดบัง อำพราง ล่อ ลวง หลอก เป็น...หนทางสู่ อบายภูมิ..
กรรมเก่าเราไม่รู้ กรรมใหม่เราไม่ทำ
"หยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้า ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ ฉันใด ด้วยเมตตาธรรมคนเรา ย่อมก่อเกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ ฉันนั้น"
แข็งแกร่งดุจ หินผา สงบนิ่ง
แสงสว่าง แห่งปัญญา ก่อเกิด
ศราวุธ รัศมีเพ็ญ

  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:24:27 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 3

ขอให้สมาชิกอ่านให้เข้าใจก่อนโพส...นะครับ

เพราะอาจทำให้ท่านโพสผิดห้องได้ครับให้โพสที่ห้อง

ถาม ตอบ ห้องพูดคุย และห้องพระของท่านเท่านั้น

ถ้าท่านโพสผิด ขอให้แจ้งลบด้วยครับ

ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

 


  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:25:24 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 4
 

ขอนำตัวอย่างไฟล์ภาพให้ชม

เพื่อนเป็นการศึกษาการลงภาพ เนื่องจากไม่สามารถคลิ๊กขยายภาพได้จึงขอแนะนำท่านสมาชิกชมตัวอย่างไฟล์ภาพกันเพื่อเป ็นแนวทางให้ท่านเลือกลงภาพตามความต้องการของท่าน......

ชมภาพขนาด 100 kb จะเห็นแบบเต็มองค์

  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:26:17 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 5
 
ภาพขนาด 200 kb

  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:27:06 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 6
 
ภาพขนาด 300 kb

  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:27:54 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 7
 

ชมกันแล้วก็เลือกเอานะครับว่าท่านจะเลือกแบบไหน ในการลงภาพพระของท่าน

แต่ที่สำคัญ นะครับ คือต้องชัดและเหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ...ผลดีจะอยู่กับท่านเองนะครับ......
เนื้องจากขณะนี้เราปรับขนาดให้เหลือเพียง 150 kb หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง
  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:31:14 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 8
การศึกษากับเราหลายๆท่านก็ยังสงสัยการว่าการมองภาพหรือการชี้ขาดนั้นจะเชื่อได้หรือ. ..!

เราขอบอกและชี้แจงกันเลยด้วยเทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายเดี๋ยวนี้สามารถขยายภาพได้เป็นห ลายๆเท่าการพิจารณานั้นง่ายกว่าการส่องด้วยกล้อง 10x 20xด้วยซ้ำไปเพราะเราสามารถขยายภาพและมองได้แบบทั้งองค์และมองเฉพาะจุดก็สามารถทำได้ เช่นกัน...

และการศึกษากับเราทุกภาพที่เรานำเสนอนั้นเรานำเสนอแบบชัดๆกันเลยเพราะเราอยากให้เห็น กันแบบชัดๆเหมือนได้ส่อง และภาพทุกภาพนั้นเราขอยืนยันว่าเหมือนองค์จริงทุกประการณ์ ไม่มีการแต่งภาพแต่อย่างใด ภาพเป็นแบบไหนองค์จริงก็เป็นแบบนั้น เพราะเราต้องการให้ผู้ที่ศึกษากับเราได้เห็นและจำแบบถูกต้องเราไม่ปิดบังคลุมเครือหม ดยุคสมัยกันแล้วครับกับการศึกษาแบบ

คลุมเครือ...!

หรือภาพไม่ชัด...กรรมการวิชาการพระสมเด็จ ขอให้ผู้ที่ศึกษากับเราจงมั่นใจและเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอเพราะเรานำเสนอกันแบบไม่ป ิดบังเราอยากให้ผู้ศึกษากับเราได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด...

ลองชมภาพตัวอย่างกันครับ


  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:38:38 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 9

นี่เป็นแค่ตัวอย่างอีกแบบครับจะเห็นชัดสบายกว่าส่องกล้องแน่นอนและขยายได้อีกแต่เราน ำให้ชมเป็นตัวอย่าง ของจริงกับภาพเหมือนกันครับ


  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:41:01 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 10

ภาพทุกภาพสีเหมือนองค์จริง

ขอให้สมาชิกปรับจอภาพของท่านให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อที่ท่านจะสามารถเห็นภาพที่เป ็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ควรปรับสว่างมากไปอาจทำให้สีจืดเปลี่ยนจากความจริงไปได้การปร ับให้ท่านสังเกตุจากภาพพระของท่านเองปรับจอภาพให้เหมือนสีองค์จริงมากที่สุดคือไม่สว ่างหรือเข้มมืดเกินไป การปรับให้เหมือนจริงมากที่สุดจะเป็นผลดีต่อท่านผู้ศึกษาเพราะทุกภาพที่เรานำเสนอนั้ นเหมือนองค์จริงทุกประการณ์

  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:44:22 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 11
ศึกษาเรียนรู้กับเราวิชาการพระสมเด็จ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยของการออกใบรับรองเท่านั้น เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ ประชุม ตรวจพระของกรรมการและค่าจัดส่งและอื่นๆ...
พระทุกองค์ของท่านที่เราฟันธงให้ว่าแท้...นั้นแหละถือเป็นองค์ครูให้ท่านได้ศึกษาและ เรียนรู้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและเสียเวลากับผู้หวังผลประโยชน์หลอกล่อหาทางหรอกเงิ นในกระเป๋าท่าน...
ศึกษากับเรา วิชาการพระสมเด็จ รับรองไม่มีใครมาหลอกท่านได้อีกต่อไป
วิชาการพระสมเด็จ มีความรู้ให้ท่านมากมายแบบจริงใจวิชาความรู้ที่เราศึกษามาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปีจึงมีประสพการณ์และรู้เห็นวงการ มามากต่อมากจนปัจจุบันและที่สำคัญไม่เสียเงินทองของท่าน...เงินทองของหายากควรใช้จ่า ยที่จำเป็น
พระสมเด็จวัดระฆังฯ... เป็นสิ่งที่ศึกษายากก็จริงแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะเรียนรู้หลักการพิจารณาก็ไม่ ต่างกันมากนักของพระแต่ละองค์ พระแท้ยังไงก็แท้ และสิ่งที่เหมือนกันในพระแท้ก็หนี้ไม่พ้น...คือ เนื้อ พิมพ์ การผลิต และธรรมชาติ...ค่อยๆศึกษาและจดจำ เนื้อแบบไหน พิมพ์แบบไหน ธรรมชาติดูอย่างไร...แบบไหนที่นิยม และไม่นิยม
ไม่นานรับรองท่านเก่งและรู้รอบด้าน อาจเก่งกว่าผมผู้เขียนด้วยซ้ำ...การศึกษาพระสมเด็จ จึงไม่จำเป็นต้องเสียเงินทองมากมายอะไร นับถือท่านๆต้องมองเห็นท่านต้องเมตตรา พระสมเด็จทุกองค์มีองค์เทพสถิต ประทับ อยู่ทุกองค์ ผู้ใดมีความเชื่อถือและศรัทธาท่านๆจะทำให้มองเห็นและได้ครอบครองต่อไป และสิ่งที่ท่านครอบครองนั้นแหละถือเป็นครู ที่ดีที่สุด ไม่ต้องหาองค์ครูที่ไหนที่สำคัญที่สุด ถ้ามั่นใจแล้วหรือเรา วิชาการพระสมเด็จ ฟันธงให้...ท่านจงส่องและศึกษาองค์ครูของท่านเถิด
ศราวุธ รัศมีเพ็ญ
  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 8:46:07 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 13
 

ครั้งเมื่อเป็นเด็กเยาว์วัย

สิ่งที่พบเห็นจนชินตาคือห้องพระเพราะจะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข ทุกครั้งที่ได้กราบพระและขอพร แม้ก่อนไปโรงเรียนก็ยังต้องแวะขอพรหลวงปู่ทวด และสมเด็จพ่อเจ้า ให้สอบผ่าน ความคิดแบบเด็กๆคนหนึ่ง ครั้นเมื่อสอบผ่านก็ยังแวะซื้อพวงมาลัยมะลิมาถวายท่านเป็นการตอบแทน...ความผูกพันธุ์ ทั้งจิตใจรู้สึกได้ตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะไปไหนที่ใดสิ่งที่ขาดมิได้เลยคือ พระแขวนคอที่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณมอบให้บิดาและมารดา มอบให้สมัยเป็นเด็ก และจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้นั่งดูผู้ใหญ่ส่องพระและสนทนาเรื่องพระต่างๆจนได้เรียนร ู้และศึกษาอย่างจริงจังเรื่อยๆมาการศึกษาจึงเกิดขึ้นแบบซึมซับไปเรื่อยๆช่วงแรกศึกษา และชอบมากคือ พระกรุต่างๆพระเนื้อดิน เนื้อชิน เมื่อศึกษามากๆก็ยิ่งรู้สึกชอบมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดออกตามหากันเลยที่ไหนว่ามีเป็นต ้องออกไปศึกษาหาความจริงกันเลย การศึกษาก็ยังควบคู่ไปกับพระสมเด็จ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านครูอาจารย์ค่อยสอนและให้ได้สัมผัสมาตลอด แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าพระกรุ ความคิดแบบเด็กๆ คือพระกรุยิงไม่ออกเลยเกิดความชอบและสนใจเป็นพิเศษ...จนกระทั่งปี 2522 จึงได้ถูกบังคับจากบิดาและอาจารย์ ให้สนใจสมเด็จอย่างจริงจังและเริ่มบอกสอนถึงประวัติและความเป็นมาเรื่องราวแปลกๆของ สมเด็จ...ด้วยความชอบที่ฝังลึกอยู่แล้วจึงเกิดความศรัทธามากขึ้นและเริ่มศึกษาอย่างจ ริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา...หลังเลิกเรียนก็ต้องศึกษาพระส่องพระวันหยุดก็ต้องพบปะ ครูอาจารย์ผู้พร่ำสอน...ชีวิตในวัยรุ่นก็ต้องเจออะไรต่ออะไรมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางดีและทางเสีย...ถือว่าโชคดีที่ศึกษาและชอบมีความศรัทธาในองค์พระสูงจึงรอดพ้น จากสิ่งเลวร้ายมาอย่างมากมาย....
ครั้นเมื่อศึกษาและมีประสพการมากขึ้น จึงเริ่มออกหาความรู้เพิ่มจากที่ต่างๆ.... ศึกษาแบบชอบฟังไม่ชอบพูด ถ้าไม่รวยหรือไม่มีตู้พระใหญ่ๆ อย่าพูด เพราะพูดไปไม่มีใครฟังครับ...ฟังและเห็นมามากต่อมาก จึงทราบดีว่าวงการพระเครื่องเป็นแบบไหนพระแท้ พระเก๊ พระดีพระดัง แต่งตัวพระอย่างไรให้ดัง พระจะดีจะแท้อยู่ที่ว่าเป็นพระของใคร ก็ยังใช้ได้จนปัจจุบัน.....ระบบพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ยังคงเหมือนเดิม....
การศึกษาของผมมุ่งหวังแค่ต้องการรู้ความจริงเพื่อให้รู้และเข้าใจ เพื่อศึกษาและสะสมเพิ่มเติมจากเดิมคือสมบัติที่ครูอาจารย์มอบไว้และเป็นความศรัทธามา ตั้งแต่ต้น จึงพยายามศึกษาและสะสมเพื่อต้องการความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้น...ให้ศรัทธาจริงๆ ด้วยใจ และจะเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของความศรัทธาต่อไป

จนทุกวันนี้วงการพระเครื่องก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง คือไม่ค่อยจะพูดความจริงกันสักเท่าไหร่ พระแท้ต้องในกลุ่มเขาเท่านั้น มุ่งหวังเพียงเทคนิค เล่ห์เหลี่ยม กล ต่างๆเพื่อซื้อขายกันในเชิงพาณิชย์ ปั่นหุ้น ปั่นราคา ดันให้ดัง สร้างกระแส ไม่ว่าพระเก่าหรือพระเกจิใหม่ๆ เพื่อผลประโยชน์และกำไร อันมหาศาลนั่นเอง ทุกวันนี้ผู้สะสมส่วนใหญ่ก็ยังยึดสะสมตามกระแสค่านิยมของวงการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ องค์ไหนมีกระแสข่าวว่าดังก็ต้องรีบสะสมกันไว้ส่วนหนึ่งก็หวังกำไรในอนาคต...

ด้วยเหตุนี้ผู้หวังผลประโยชน์กับความศรัทธาในพระเครื่องของเราชาวพุทธ จึงใช้เป็นช่องทางนี้ทำมาหากินจัดสร้างพระกันมากมายและสร้างกระแสต่างๆมากมายเพื่อกอ บโกยผลกำไรกันเป็นกอบเป็นกำในชาตินี้....

ซ้ำร้ายไปมากกว่านั้นพระดีๆที่องค์สมเด็จพ่อเจ้าท่านสร้างไว้ และยังมีพระกรุแท้ๆดีๆอีกมากมายสูงด้วยพุทธคุณอีกทั้ง เมตตามหานิยมในทุกๆด้าน กลับถูกผู้หวังผลประโยชน์ทางการค้าผลักดันให้เป็นพระเก๊ แบบไม่มีเหตุผล ที่ไม่มีเหตุผลก็เพราะไม่ทราบแต่ที่ทราบคือต้องเก๊เท่านั้น เก๊เพราะศึกษามาแบบเขาเล่าว่าเก๊ก็ต้องเก๊....

มนุษย์เราล้วนปัญญาชน...เทียบเท่ากันจะต่างกันก็แค่โอกาส ของแต่ละคนที่ย่อมไม่เหมือนกัน... หมดยุคหมดสมัยกันเสียที่เถอะครับกับการสวดเก๊ ตีเก๊ ไม่ถึงยุค ผิดพิมพ์ แบบไม่มีเหตุผล ไม่ใช่ว่าเก๊ไม่มี จากการศึกษามามีแน่นอน ของเก๊ ของย้อนยุคของเลียนแบบ....แต่ของแท้ก็คือของแท้ควรพูดและชี้แจงกันด้วยความจริงและเห ตุผล วงการพระเครื่องพระบูชาคงจะดี กว่านี้แน่นอน....

ผม ศราวุธ รัศมีเพ็ญ วันนี้ขอพูดความจริง จากการที่ศึกษามาตลอดแบบไม่ปิดบัง วิชาความรู้ต่างๆจะเพิ่มให้ท่านได้ศึกษากันไปเรื่อยๆ ตีแผ่วงการ พร้อมหลักการพิจารณาที่ถูกต้อง...องค์ไหน พระของใคร ไม่สำคัญความสำคัญอยู่ที่จะเก๊หรือแท้ องค์ไหนแท้ผมจะบอกแท้ องค์ไหนไม่แท้ก็จะพูดความจริงว่าไม่แท้...โดยไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นพระของใคร ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เพียงต้องการเผยแพร่และสืบทอดความรู้ที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาเพื่อสืบทอดความเป็นพระแท ้เท่านั้น....

วิชาความรู้ต่างๆที่เผยแพร่ออกไปเป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษามาจากครูอาจารย์ ทั้งสิ้น จึงเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาและสะสมต่อไป มิได้อวดตัวหรือลบหลู่เพื่อมุ่งหวังโจมตีหรือทำลายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น เป็นเพียงเจตนาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจและสะสมแบบถูกทาง และให้พระพุทธพิมพ์ขององค์สมเด็จพ่อเจ้ายังคงอยู่สืบไปสมเจตนาดังที่กล่าวมาแล้ว ในกิตติกรรมประกาศ....

ขอคุณพระศรีรัตนไตร และดวงจิตขององค์ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

จงคุ้มครองให้ผู้ที่ศึกษาและสะสมจงพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

ศราวุธ รัศมีเพ็ญ  โดย saravutrasameepen วันที่ 06 ส.ค. 2555 : 10:07:33 PM น. IP : 125.26.236.198

ความคิดเห็นที่ 14

สวัสดีครับ ขอมอบตัวเป็นสมาชิกครับ พอดีได้อ่านข้อความอาจารย์ ถูกใจมากครับ นึกแล้วเสียดายพระที่ผมเคยมี ปัจจุบันไม่ได้เก็บไว้ เช่น ตามรูปที่ให้ท่านชมนี้ ก็เพราะมีคนว่านอกพิมพ์ มาเจอเว็บท่านเลยกระจ่าง ที่จริงผมมีความคิดเห็นว่า คำว่าสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นั้น ก็ต้องมีฐาน 3 ชั้น มีครอบแก้ว เพียงแต่งต่างคนละยุคเท่านั้น (ไม่ใช่พิมพ์พิเศษ เช่น เรือแจว ไกเซอร์ เป็นต้น)  ส่วนมากเคยมีเลยไม่ได้เก็บไว้น่าเสียดายครับผม

  โดย Pong 55 วันที่ 11 ส.ค. 2555 : 11:30:36 AM น. IP : 101.51.39.102

ความคิดเห็นที่ 15

สวัสดีครับ พอดีก่อนหน้านี้รูปไม่มา เลยส่งใหม่ครับ! ขอมอบตัวเป็นสมาชิกครับ พอดีได้อ่านข้อความอาจารย์ ถูกใจมากครับ นึกแล้วเสียดายพระที่ผมเคยมี ปัจจุบันไม่ได้เก็บไว้ เช่น ตามรูปที่ให้ท่านชมนี้ ก็เพราะมีคนว่านอกพิมพ์ มาเจอเว็บท่านเลยกระจ่าง ที่จริงผมมีความคิดเห็นว่า คำว่าสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ นั้น ก็ต้องมีฐาน 3 ชั้น มีครอบแก้ว เพียงแตกต่างคนละยุคเท่านั้น (ไม่ใช่พิมพ์พิเศษ เช่น เรือแจว ไกเซอร์ เป็นต้น)  ส่วนมากเคยมีเลยไม่ได้เก็บไว้น่าเสียดายครับผม  โดย Pong 55 วันที่ 11 ส.ค. 2555 : 11:35:15 AM น. IP : 101.51.39.102

ความคิดเห็นที่ 16
....เพิ่งได้มีโอกาสพบเวปพระสมเด็จที่ให้ข้อมูลที่ละเอียด ลึก และชัดเจน และได้อ่านข้อความของอาจารย์แล้ว รู้สึกทึ่งที่มีเวปเกี่ยวกับพระสมเด็จแบบเวปนี้ด้วยหรือ (เท่าที่ได้มีโอกาสได้เข้าเวปเกี่ยวกับพระสมเด็จหลายๆเวป ไม่เหมือนเวปนี้เลยจริงๆ) จึงไม่ลังเลที่ขอสมัครเป็นสมาชิกทันที โดยหวังว่าต่อไปนี้จะมีความรู้ในพระสมเด็จมากขึ้น ลึกขึ้น และไม่เสีย self เมื่อมีใครมาสวดพระเราว่าเก๊ ไม่ถึงยุคบ้างละ ผิดพิมพ์บ้างละ ต่อไปจะขอนำภาพพระสมเด็จมาให้อาจารย์ช่วยพิจารณา ชี้ทางสว่างให้ด้วย....
  โดย อยากรู้ วันที่ 19 ต.ค. 2555 : 8:22:41 PM น. IP : 58.9.142.125

ความคิดเห็นที่ 17

ฝากตัวด้วยครับ  น้องใหม่  โดย p-choeng4 วันที่ 17 พ.ย. 2555 : 3:11:33 PM น. IP : 61.47.82.146

ความคิดเห็นที่ 18

ขอบคุณในสิ่งดีๆที่อาจารย์มอบให้ไม่คิดว่าในวงการพระเครื่องเมืองไทยยังคงไม่สิ้นคนด ีมีความเมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งราคาและพุทธคุณที่ทุ กคนต่างใฝ่ฝันอยากครอบครอง โดยไม่ปิดบังหรือหมกเม็ดซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สะสมพระสมเด็จด้วยจิตใจเคารพและศร ัทธาในองค์พระสมเด็จเป็นอย่างมากขอขอบคุณอีกครั้งครับ

  โดย meme วันที่ 01 ธ.ค. 2555 : 6:45:36 PM น. IP : 182.93.214.163

ความคิดเห็นที่ 19

สวัสดีครับ ธีระพงศ์ครับ เป็นสมาชิกใหม่ครับ พอดีผมได้ซื้อหนังสือพระสมเด็จ ๑ วิชาการพระสมเด็จ เล่ม ๑ มาแล้วเลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้มาพบและสมัครเป็นสมาชิก และผมคงต้องรบกวนทางอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อจะขอความรู้ในเรื่องการศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังจากทุกๆท่านด้วยนะครับ

  โดย theerapong วันที่ 14 ก.พ. 2556 : 5:43:18 PM น. IP : 58.8.80.125

ความคิดเห็นที่ 20

 

สว้สดีครับ  ทีมงานทุกท่าน  Smile

  โดย น้า ชาด วันที่ 25 มี.ค. 2557 : 10:42:36 PM น. IP : 27.145.148.152

แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ
คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
ต้องการรูปภาพอื่น
 
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com