แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
กลับไปหน้าแรก

 

         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

             &n bsp;            &nbs p;                      -------------------------------- -----------

             &n bsp;     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา       &nbs p;          และเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา  โดยกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561   นั้น

             &n bsp;     บัดนี้ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้

     พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวปิยะวรรณ  พิมพันธ์

มีสิทธิสอบ

   

 

               &n bsp;   โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ข้างต้นเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์               &n bsp;        ตามรายละเอียดดังนี้   

หลักเกณฑ์การสอบ

1. ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ให้นำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

3. หากมาหลังเวลาทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

4. กรณีผู้สมัครสอบนำของมีค่ามาแล้วสูญหาย องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  26 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61


โดย sakhon (ติดต่อ 075 466245) วันที่ 26 ต.ค. 2561 : 11:39:31 AM น. IP : 1.1.156.99 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com