แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าสำน้กงาน อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนหนองหงษ์
กลับไปหน้าแรก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 1

ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………… ….

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.oo เมตร หนา o.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมปรับชั้นพื้นทาง จำนวน     190 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำตื้น,คันหินคอนกรีต ฝังท่อระบายน้ำ คสล.  มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø  o.8o x 1.oo เมตร จำนวน 1 จุด รวม 12 ท่อน ตามแบบแปลนและแผนผังที่ อบต.ควนหนองหงษ์กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.จำนวน ๑ ป้าย

          ราคากลางเป็นเงิน 1,97o,ooo.-  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             &a mp;n bsp;     1.  เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

             &a mp;n bsp;     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             &a mp;n bsp;     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             &a mp;n bsp;     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้ างครั้งนี้

             &a mp;n bsp;     5.  มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9oo,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์เชื่อถือ

             &a mp;n bsp;     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   15      เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  เวลา 11.00  น. ณ สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ ๑  ตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  15   เดือน   กรกฎาคม  

 

พ.ศ.   2559    เวลา  11.oo  น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

อนึ่ง  สำหรับผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือว่าได้รับทราบปั ญหาและอุปสรรคทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

 

             &a mp;n bsp;     กำหนดยื่นซองสอบราคา สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่

  1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ (กองคลัง) ตั้งแต่วันที่ 8         เดือนกรกฎาคม    พ.ศ. 2559  จนถึงวันที่ 27  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2559    ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึงเวลา 16.30  น. (ตามนาฬิกากลางของ อบต.)

  2. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอชะอวด ชั้น 2) ในวันที่ 28  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา   16.30 น.

    กำหนดเปิดซองสอบราคา

    ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอชะอวด ชั้น 2) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  1,500.- บาท   ได้ที่ กองคลัง            ที่ทำการองค์กา รบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ระหว่าง วันที่  8    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2559   ถึง วันที่  27    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.2559     หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง    LINK "http://www.gprocurement.go.thและเว็บไซต์ อบต.ควนหนองหงษ์ http://www.knhong.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-760244  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  8  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.  2559

 

 

             &a mp;n bsp;                  &a mp;n bsp;                (ลงชื่อ)

             &a mp;n bsp;                  &a mp;n bsp;                  &a mp;n bsp;           (นายเจริญ  ศรีภูมิราช)

                          &a mp;n bsp;                  &a mp;n bsp;        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

 

 


โดย Manus JIamdang วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 10:57:43 AM น. IP : 118.173.47.143 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1
Half-court completed,stephen curry shoes the garage 12 things and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 gets the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even the one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, such as finals last year, since the season of Christmas battles, with their strong individual fortunes turned. But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to find the rhythm. Actually, today most likely was clay - Thompson Head of the family Owen, although Owen hit a dead before him, but clay height reach or to some degree, limits the Owen's strike. In only a few times in the face of single singled out within his Arsenal, although Owen provides good performance, but also it's hard an extra chance for a knight. Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes photos. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four on the mighty, and only Erina Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to try and do better. Tag: kyrie irving shoes kevin durant jersey adidas eqt adidas terrex nike air more uptempo stephen curry jersey nike air max 270 puma fenty slides wholesale nba hats adidas crazy explosive asics gel kayano 24 john wall shoes kobe bryant shoes curry 3 shoes lebron james shoes adidas alphabounce nike zoom vaporfly elite curry 4 shoes adidas yeezy outlet kyrie irving shoes soldier 11 curry 5 shoes curry 2 air jordan 32 kd shoes hand spinner vibram fivefingers hyperdunk 2017 vans sk8 hi stephen curry shoes adidas deerupt runner kyrie irving jersey kyrie 4 adidas football cleats nike kd 11 nike huarache birkenstock curry 5 shoes kyrie 4 adidas nmd r1 primeknit adidas yeezy boost new era caps nike vapormax shoes puma fenty Nike Football Cleats yeezy boost new balance running shoes adidas yeezy boost 350 v2 zebra Adidas Apparel curry 5 kyrie 4 confetti adidas porsche design air max 90 canada goose kyrie 4 halloween fila shoes nike epic react flyknit nike lebron 14 kyrie irving basketball shoes ultra boost barbour jackets ugg 5815 kobe shoes kyrie 4 shoes kobe bryant jersey calvin klein underwear Nike Lebron James Shoes stephen curry shoes vans shoes adidas tennis hu pharrell adidas supreme yeezys kyrie irving shoes kobe 10 lebron soldier 10 adidas superstar Shoes nmd r1 adidas boost kyrie 3 nike hyperdunk lebron 14 yeezy boost 350 v2 adidas nmd xr1 kyrie 3 lebron soldier 10 pg shoes adidas nmd womens
  โดย linkluku@gmail.com วันที่ 11 มี.ค. 2562 : 11:53:14 AM น. IP : 98.143.159.170

ความคิดเห็นที่ 2
"I got utilized to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I has been too short, don't play college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play guard, then said I am not a pure point guard, until October of not too long ago, I also found which the general manager of funny to me as the league third good shooting guard. We've not yet fully play their full potential, i really set a higher typical to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. " "We've never met you are not curry shoes him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, hook hand, step back, knee, in the face regarding two double forced to......, any thought of firing mode, you can see he or she is astonishingly. We have never ever seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (micro*ging) played a higher level, the two-time MVP merit, shooting is incredible, but it is equally a level. And the other like reggie callier, Chris mullin, such while dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are many fantastic striker, but many people didn't garage so thorough, this guy is not any limit. " Timer and also dance, 6 minutes stephen curry shoes and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still overdue step. Garage again to complete a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition in the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to complete the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as between your ball and floor with an additional 10 degrees Angle. NBA players to time period takes 0. 6 seconds normally, the garage from planning action to dial the ball moves, it merely takes 0. 4 moments. Fast to make up with the deficiency of the shed height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves when the posture, and of the teammates has begun in order to pose three gestures... Tag: kyrie irving shoes kyrie 4 halloween lebron soldier 10 lebron soldier 12 nike sock racer adidas nmd womens air jordan 31 lebron 14 air max 270 michael jordan shoes nike kd 11 nike mercurial ecco Shoes kobe 10 adidas tubular mizuno shoes nike epic react lebron james shoes kyrie 4 kyrie 4 yeezy boost 350 v2 barbour jackets adidas alphabounce birkenstock shoes hand spinner jordan retro adidas superstar Shoes john wall shoes adidas eqt Lebron soldier 11 adidas yeezy outlet kobe bryant jersey adidas rose 6 kd 11 adidas nmd r1 primeknit nike kyrie 3 yeezy shoes balenciaga shoes adidas yeezy boost kd shoes nike sb dunk new balance running shoes adidas iniki vibram kyrie 4 confetti Adidas Sports kyrie shoes 3 puma fenty Nike CR7 Cleats jordan 32 kyrie 4 curry 4 Shoes adidas tennis hu pharrell Lebron James Shoes kyrie 4 halloween stephen curry basketball shoes nike air max 97 ugg 5815 nike pg 2 Nike Pegasus 35 kyrie 4 puma suede hyperdunk 2017 kevin durant shoes adidas boost adidas nmd human race kyrie irving jersey james harden vol 2 nike epic react nike air presto adidas soccer cleats lebron soldier 11 kyrie irving shoes stephen curry jersey nike hyperdunk kyrie 4 shoes curry 2 nike air more uptempo adidas nmd runner new era caps kyrie irving shoes lebron 16 adidas porsche shoes curry 5 shoes wholesale hats kyrie 4
  โดย linkluku@gmail.com วันที่ 24 มี.ค. 2562 : 10:39:45 AM น. IP : 98.143.159.170

ความคิดเห็นที่ 3
stephen curry shoes anello backpack adidas yeezy outlet adidas ultra boost shoes adidas ultra boost yeezy boost adidas clothing air jordan 32 nike soccer cleats Nike CR7 stephen curry shoes Cristiano Ronaldo CR7 adidas soccer cleats kyrie irving shoes air max 270 lebron james shoes nike air max 270 kobe bryant shoes kobe shoes air max 270 adidas yeezy boost yeezy boost lebron soldier 11 air force 1
  โดย linkluku@gmail.com วันที่ 23 พ.ค. 2562 : 12:17:50 PM น. IP : 98.143.159.170

ความคิดเห็นที่ 4
Storage, 26, is one kd shoes from the largest child, dell - garage in 2002, the dad announced over 16 years of career, finally handed over 40. 2% on threes survey card. From a quite young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot on the feet of the get better at, when dad refused for taking him to the hornets coaching, Stephen will be pursed mouth area, not because can't go to see those big-name players, the old you're, but because he also want to be with my dad, to apply his shot. At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams connected with players, only if the coach needs to outside shot collapse in the opponent's zone will always be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when We was a defense professionals, all start from there. " To go back to curry shoes the original text, once the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook probably the most important thing: pool basketball skills. Sonya, thanks to help his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in senior high school played point guard, looking towards the volleyball after into the campus of Virginia technological, and meet the storage area there's father. "If I dribble on the coast, I have to decide on to shoot or go, it's my limit. "Dell stated, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit pictures, but before becoming any striker, he already was a greater control player, people usually ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his or her mother. ". Tag: kyrie irving shoes adidas pure boost vibram fivefingers anello backpack outlet hand spinner stephen curry jersey kd shoes adidas alphabounce nike pg 2 ultra boost 4.0 kevin durant jersey lebron 15 ashes air jordan 32 curry 5 nike roshe run one nike zoom vaporfly under armour shoes nike kyrie 4 ugg 5815 Nike CR7 james harden vol 2 adidas iniki air jordan shoes adidas tennis hu pharrell asics gel kayano 24 canada goose lebron soldier 11 kyrie 2 calvin klein outlet adidas deerupt puma fenty kd shoes kobe 11 balenciaga shoes kyrie irving shoes nike free yeezy shoes puma fenty slides curry 2 kyire 3 nike air vapormax kyrie 4 adidas yeezy boost new era caps air max 270 kyrie 4 nike epic react nike lunar force 1 kyrie 1 paul george shoes rose 8 nike air more uptempo kyrie 3 puma fenty nike lebron 14 hyperdunk 2017 nike mercurial nike air presto NMD R1 Shoes nike kyrie adidas porsche shoes Nike CR7 john wall shoes asics gel kayano 23 kyrie 4 halloween kyrie irving shoes kyrie shoes 3 adidas crazy explosive ultra boost jordan retro curry 4 shoes mizuno running shoes nike huarache nike lebron shoes Lebron soldier 11 nike kd 11 nike zoom vaporfly elite yeezy supreme rose 6 birkenstock sandals lebron soldier 10 Nike Football Cleats stephen curry shoes kd 10 Adidas Casual yeezy triple white
  โดย linkluku@gmail.com วันที่ 26 พ.ค. 2562 : 2:32:38 AM น. IP : 98.143.159.170


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 100 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com