แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปี 2556
กลับไปหน้าแรก

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กระทรวงการท่องเที่ยว

และการกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปี 2556

รุ่นที่ 1/ 2556 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2556 - 6 เมษายน 2556
ณ ศูนย์ส่งเสริมกีฬามวย ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า จังหวัดสุรินทร์
โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 - 8 มีนาคม 2556
ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1)สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย สนามราชมังคลาฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย(หัวหมาก) โซน W 6 ห้อง 255
โทรศัพท์ 0 - 2300 – 4297
(กุ้ง) โทรศัพท์ 08 - 4325- 8064
(โจ๊ก) โทรศัพท์ 08 - 1495 -7494
2) ศูนย์ กกท.จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-514-656

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน
บุคคลทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ WWW.WPMFMUAYTHAI.COM
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเองและ ท่านใดประสงค์จะจองที่พัก สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.กาญจนา วาสนสิทธิ
มือถือ 089-873-0094
โทรศัพท์ศูนย์ กกท. จังหวัดสุรินทร์ 044-514-656
โดย 001lampang4 วันที่ 16 ม.ค. 2556 : 10:47:51 AM น. IP : 118.172.110.118 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 100 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com