แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
สังคมมวยหญิง ตัวเล็กลำปาง อาทิตย์ที่ 29 มี.ค.58
กลับไปหน้าแรก

สังคมมวยหญิง ตัวเล็กลำปาง อาทิตย์ที่ 29 มี.ค.58

          สวัสดีครับ ตัวเล็ก ลำปาง มาเปิดทำการแล้วครับ พบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์ ---X-- ปิดฉากไปแล้วกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 จันทบูรณ์เกมส์  สรุปเหรียญดังนี้ มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท ไม่เกิน 42กก.เหรียญทอง-จุฬารัตน์  อภัยโส (นครพนม) เหรียญเงิน-ธิดารัตน์ เสถียรเฉย(สุราษฎร์ธานี) เหรียญทองแดง-กนกวรรณ กันทะวงค์(เชียงใหม่) สุมาลี บุญชู(นครราชสีมา) / รุ่นพินเวท ไม่เกิน 45กก.เหรียญทอง-กัลยารัตน์ ด้วงสุข(ตรัง) เหรียญเงิน-กุลณัฐ สายคุ้ม(พัทลุง) เหรียญทองแดง-อังคณา พะยิ้ม(สิงห์บุรี) ณัฐชา ศิลปะกิจ(นครราชสีมา)  / รุ่นไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 48กก.เหรียญทอง-เมวดี *ตหนู(สุราษฎร์ธานี) เหรียญเงิน-เปรมวิกา ขาวงาม(บุรีรัมย์) เหรียญทองแดง-อรยา ไชยวัง(เชียงใหม่) ขวัญฤดี งามตา(ปทุมธานี) / รุ่นฟลายเวท ไม่เกิน 51กก.เหรียญทอง-อรัญญา ใจคำลือ(ลำปาง) เหรียญเงิน-อัญมณี อินทรนก(พัทลุง) เหรียญทองแดง-บุษกร พิมเสน(บุรีรัมย์) ปัทมพร แซ่เตี่ยว(สุราษฎร์ธานี) / รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54กก.เหรียญทอง-อภัสรา โกศล(สุรินทร์) เหรียญเงิน-วรรณิษา  ปลัดกลาง(บุรีรัมย์) เหรียญทองแดง-นาตยา ศรีสร้อย (เพชรบูรณ์) ศิริกรานต์ ฤาดี(ระยอง) / รุ่นเฟเธอร์เวท ไม่เกิน 57กก.เหรียญทอง-ศิริโสภา ศิริศักดิ์(กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน-มุทิตา หร่องบุตรศรี(ขอนแก่น) เหรียญทองแดง-สุพรรษา โพธิ์อ่อง(พิจิตร) จุฑาทิพย์ อินต๊ะแก้ว(หนองบัวลำภู) / รุ่นไลท์เวท ไม่เกิน 60กก.เหรียญทอง-ณัฐชา  ชำนาญจิต บุรีรัมย์ เหรียญเงิน-เจสิตา โยธาวัน(สุพรรณบุรี) เหรียญทองแดง-แพรพลอย แซ่เอี้ย(กรุงเทพมหานคร) กานต์มณี สังกิจ(ประจวบคีรีขันธ์)  ---X--- ส่วนมวยสากลสมัครเล่น ดังนี้ รุ่นพินเวท ไม่เกิน 45กก.เหรียญทอง-จุฑามาศ จิตรพงศ์(นครศรีธรรมราช) เหรียญเงิน-ขวัญจิรา กองวัน(น่าน) เหรียญทองแดง-ศิริรัตน์ กฤษณา(นครสวรรค์) รุ่งทิวา  นะถา(อุตรดิตถ์) / รุ่นไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 48กก.เหรียญทอง-จิรัญชยา พูนสังข์(นครราชสีมา) เหรียญเงิน-จารุสิริ รองเมือง(อ่างทอง) เหรียญทองแดง-ศุภลักษณ์ สระวารี(นครศรีธรรมราช) ชฎาภรณ์ สุริยทำนา(ร้อยเอ็ด) / รุ่นฟลายเวท ไม่เกิน 51กก. เหรียญทอง-บุณยานุช ม้าชัย(อ่างทอง) เหรียญเงิน-กาญจนา สมบูรณ์(นครศรีธรรมราช) เหรียญทองแดง-ปรางค์ทิพย์ สมอินทร์(อุบลราชธานี)  กรกนก  สุขสงวน(พัทลุง) / รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54กก. เหรียญทอง-ปรีดากมน ถิ่นทับไทย(กำแพงเพชร) เหรียญเงิน-สุพัฒตรา อุ่นเรือน(ศรีสะเกษ) เหรียญทองแดง-กนกพร กาลีวัฒน์(นครราชสีมา) พวงผกา ต้นหนองสรวง(อุบลราชธานี) / รุ่นเฟเธอร์เวท - หญิงไม่เกิน 57กก.เหรียญทอง-รัตน์ชนก อุ่นตะขบ(นครราชสีมา) เหรียญเงิน-ธันย์ชนก  ศักดิ์ศรี(นครศรีธรรมราช) เหรียญทองแดง-พรนภัส คาธิพาที(ศรีสะเกษ) พิชญดา บุญเถื่อน(สระแก้ว) / รุ่นไลท์เวท ไม่เกิน 60กก.เหรียญทอง-ธิดารัตน์ เมืองวงษ์(นครราชสีมา) เหรียญเงิน-จันทิดา สุขาเขิน(นครศรีธรรมราช) เหรียญทองแดง-กานตนรี ทองผาย(อุบลราชธานี) นวรัตน์ ทองศรี(ร้อยเอ็ด) / รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 64กก.เหรียญทอง-วรัญญา กันยาเนียท(อุบลราชธานี) เหรียญเงิน-อิสรา  เหมพิทักษ์(นครศรีธรรมราช) เหรียญทองแดง-จิรภิญญา คำตุ้ย(เชียงราย) นวรัตน์ ทองศรี(ร้อยเอ็ด) / รุ่นเวลเตอร์เวท ไม่เกิน 69กก.เหรียญทอง-เรวดี โพธิ์นอก(นครราชสีมา) เหรียญเงิน-ชาดา พานิช(นครศรีธรรมราช) เหรีญทองแดง-ขนิษฐา แก้วใส(บึงกาฬ)  กิริยา แท่นทอง(นครปฐม) / รุ่นมิดเดิลเวท ไม่เกิน 75กก. เหรียญทอง-สุภาพร คำพันธ์(อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน-ศิริภัทรศร เจริญศักดิ์(ปทุมธานี) เหรียญทองแดง-ศิริลักษณ์ ศรีหาผล(บึงกาฬ) ยุวดี ทนก้อนดี(พิษณุโลก)  ---X--- นักมวยไทยสมัครเล่นยอดเยี่ยม-หญิง คือ อภัสรา  โกศล(สุรินทร์) หรือ “มิสน็อคเอาท์”น้องแป้ง ส.ส.ปกรณ์  และ นักมวยสากลสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมหญิง คือ จิรัญชยา  พูนสังข์ (นครราชสีมา) หรือฉายา “แรมโบ้โคราช” ---X--- เก็บตกจันทบูรเกมส์ อ.แชมป์ รัฐกรณ์ถาวรธรรม ดีใจมีความสุขสุดๆ ที่ จุฬามณี รร.นครพนมวิทยาคม หรือ นางสาวจุฬารัตน์ อภัยโส คว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 42 ก.ก.ได้สำเร็จ เพราะตั้งแต่ปี 2547 มวยไทยสมัครเล่น จ.นครพนม ได้เหรียญทองระดับประเทศจาก นายเรวัฒน์ พลหาราช(อ.แชมป์) และนักมวยอีกคนหนึ่ง จากนั้นมาทีมมวยไทยสมัตรเล่น จ.นครพนม ไม่เคยได้เหรียญทองระดับประเทศเลย จนมาถึงปี 2548 นี่แหละ ---X--- ศึกมวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่1 ประจำปี2558 ที่เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร เมื่อ 23 มี.ค.รอบชิงชนะเลิศสาวไทยทำผลงานได้ดังนี้ ศิรประภา กรเกิด เหรียญทอง รุ่น 48กก. รัตนาพร หารพันธ์ เหรียญทอง รุ่น 51กก.  อาทิตยา สายสิญจน์ เหรียญทอง รุ่น 54กก.  หยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ เหรียญทอง รุ่น 57 กก.หญิง และนักชกหญิงยอดเยี่ยมของรายการ คือ อาทิตยา สายสิญจน์ หรือ ลูกน้ำ ก.กลมเกลียว นั่นเอง ---X--รายการศึกรวมน้ำใจฉลองศาลาการเปรียญการกุศล+ส.ยิ่งเจริญการช่าง ณ วัดหนองชุมแสง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อ 22 มี.ค.58 โดนัท จอหงวนยิม ขึ้นชั้นไปอีกขั้นด้วยการชนะ ธิชา ศิษย์กำนันวิฑูรย์(ก.อดิศร) ---9--- ผลนักชกสาวไทยในต่างแดน ที่แดนกิมจิเกาหลีใต้ เมื่อ 21 มี.ค. เพชรบึงกาฬ ม.กรุงเทพธนบุรี และ สาวหล่อ ศ.น.ว.ม ยิม ในชกในเชิงสากลอาชีพทั้งคู่กับสาวเจ้าถิ่น ปรากฏว่ากอดคอกันเข้าที่สองจ้า  ---9--- 22 มี.ค.ที่ประเทศจีน สายฟ้า ส.สุภารัตน์ ยังแจ้งเกิดบนแผ่นดินมังกรไม่ได้จ้า ---9--- ไปกันที่แดนปลาดิบ ประเทศญี่ปุ่น ศึกมวยไทยโอเพ่น30 เมื่อ 22 มี.ค. สาวสุโขทัย ป.ปรีชายิม แพ้คะแนน ริกะ แสนชัยมวยไทย(ก่อเกียรติยิม) ในแบบมวยไทย 3 ยก ---9--- วันเดียวกัน 22 มี.ค.และที่บนเกาะญี่ปุ่นเช่นกัน แต่เป็น ศึกเอ็มไฟท์วีระศักดิ์เล็กมวยไทย+แฟร์เท็กซ์ กติกามวยไทยชก 5 ยกยกละ 2 นาที แต่ว่า ลิตเติ้ล ไทเกอร์ เก็บ น้องเปลว อ.พิทักษ์ ในยกที่2 เท่านั้น ---9--- สำหรับ ลิตเติ้ล ไทเกอร์ เก่งจริงปราบสาวไทยมาหลายรายแล้ว ดูเหมือนว่าจะหาสาวไทยไปชกด้วยยากแล้ว แต่ทาง หมวดส่วน เรืองเดช สายปัน กลับไม่เป็นเช่นนั้น ร่ำร้องมาอยากส่ง ฟ้าเชียงราย ส.สกุลทอง สู้อีกครั้ง เพราะแพ้ครั้งก่อนคาใจมากๆ ทีมงานของไทเกอร์เคยให้ความหวังไว้ว่าจะให้แก้มือ แต่รู้สึกว่ารอนานแล้ว งานนี้ไม่ได้ขอแก้มือเปล่า แต่พร้อมมีติดปลายนวมเริ่มต้น 1 แสน ถ้าทีมงานของไทเกอร์สนใจ ก้อติดต่อหมวดส่วนได้เลย ---0--- 23 มี.ค.58 ที่เวทีท่าแพ จ.เชียงใหม่ สาวตระกูลหงส์ ค่ายเลี้ยงประเสริญพากันเข้าที่สอง โดย หงส์ทอง เลี้ยงประเสริญ แพ้ เพชรลานนา เพชรต้นผึ้ง  หงส์เพชร เลี้ยงประเสริฐ แพ้ น้องปิ่น เพชรต้นผึ้ง ---X--- สายฟ้า ส.สุภารัตน์ รายการขึ้นสังเวียน 1 เม.ย.นี้ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวรึก้อย แต่ว่าตอนนี้โปรโมเตอร์ได้วางคิวเจ็บตัวให้ล่วงหน้าข้ามเดือนออกมาให้เตรียมตัวแล้ว 8 พฤษภาคม ที่เชียงใหม่ จะวัดกับคู่ปรับเก่า เทเรซ่า ว.สันใต้ ศึกนี้เร้าใจแน่ เพราะทั้งสองต่างมีดีกรีแชมป์ 118 ป.แต่ต่างสถาบัน และสายฟ้าคาใจจากไฟท์ที่ชกภูเก็ต อยากล้างตามากๆ ---X--- แถลงข่าวไปแล้ว มวยเทิดพระเกียรติ " 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ Mcc Hall เดอะมอล์บางกะปิ มีซุปดาร์ น้ำตาล ส.ก.คำรณบำรุงรักษ์  ดวงดาวน้อย ลูกคลองตัน จะป้องกันแชมป์ WPMF สภามวยไทยอาชีพโลก ในรายการนี้ด้วยจ้า เริ่มแข่งขัน 14.30น แฟนมวยอย่าพลาด ---X--- ส่วนแฟนมวยหญิงทางเหนือ 3 เมษายน 2558 ณ สารภียิมส์ หน้าโกบอลเฮาส์ วงแหวนรอบสาม เชียงใหม่ เชอร์รี่ อี.จี.เทคแม่เมาะ เจอกับ โลมา ลูกบุญมี แบบเดิมพันเริ่มต้นข้างล่ะ 5 หมื่นบาท สิงห์เหนือกับเสืออีสาน ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะ ---X--- ท่านสมศักดิ์ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง มีนโยบายคืนคนดีสู่สังคมโดยกีฬามวยไทย จึงได้ให้ นายสงกรานต์ ไชยวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุม เป็นผู้ควบคุมการฟิตซ้อม และมี ทวิล กันทะวัง หรือ ยุทธ ก.ทวินยิม เป็นผู้ฝึกสอน นักชกภายใต้สีเสื้อ “ส.ลานโพธ์” มีทั้งชายและหญิง หากสนใจอยากได้ไปชกในรายการ ติดต่อได้ที่ ผู้บัญชาการฯ สมศักดิ์ สาระหงษ์ 0819086294 หรือที่ คุณสงกรานต์ ไชยวงศ์ 0969238821 เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยหลงผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีในอนาคต ---X--- สวัสดี

ตัวเล็ก ลำปาง

Panatorn_kai@hotmail.com


โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:32:06 PM น. IP : 118.172.113.128 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

จิรัญชยา  พูนสังข์ (นครราชสีมา) หรือฉายา “แรมโบ้โคราช” นักมวยสากลสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมหญิง จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:33:04 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 2

น้องแป้ง ส.ส.ปกรณ์ หรือ มิสน็อคเอาท์ นักมวยไทยสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมหญิง จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:33:34 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 3

อ.สุรศักดิ์ ปอกเครือ และ เชอร์รี่ อี.จี.เทคแม่เมาะ(ก.ทวินยิม) เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 51 ก.ก.จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:34:15 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 4

อ.แชมป์ รัฐกรณ์ถาวรธรรม กับ จุฬามณี รร.นครพนมวิทยาคม เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 42 ก.ก.จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:34:44 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 5

รัตน์ชนก อุ่นตะขบ เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่น 57กก.จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:35:20 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 6

ดอกไม้ป่า เกียรติป้อมเพชร เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 57 ก.ก.จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:35:54 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 7

เพชรชมพู เกียรติเพชรมงคล เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 48 ก.ก.จันทบูรเกมส์  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:36:43 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 8

สาวสุโขทัย ป.ปรีชายิม & ริกะ แสนชัยมวยไทย  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:37:21 PM น. IP : 118.172.113.128

ความคิดเห็นที่ 9

มวยเทิดพระเกียรติ " 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ช่อง5 4โมงเย็น  โดย 001lampang2 วันที่ 28 มี.ค. 2558 : 10:37:59 PM น. IP : 118.172.113.128


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 100 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com