ทางเว็บ Meeboard.com ประกาศ ไม่ให้การสนับสนุน ผู้นำเว็บบอร์ดไปใช้ในทางผิดกฎหมายทุกกรณี

หากท่านพบข้อความ และภาพไม่เหมาะสม ทุกกรณี หรือสงสัยว่าจะไม่เหมาะสม

โปรดแจ้งทางผู้ดูแลระบบภาพรวมได้ที่

klang2005@gmail.com  

รายละเอียดที่ต้องแจ้ง ให้ Copy  Url หน้าที่มีการกระทำผิดส่งมาให้ผู้ดูแลระบบตรวจเช็ค

เช่น  http://meeboard.com/view.asp?user=goosiam&groupid=1&rid=1035&qid=169

เราต้องการเพียงแค่ Url หน้าที่ท่านพบว่ามีภาพ และเนื้อหาไม่เหมาะสมเท่านั้น

ใส่หัวข้ออีเมล์ว่า  แจ้งลบด่วน

 

ทางเว็บ Meeboard.com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่่ช่วยแจ้งเข้ามาเพื่อช่วยกันขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้หมดไป
เราจะได้มีเว็บบอร์ดสีขาวเพื่อสังคม และเพื่อลูกหลานของเราต่อไป