การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.
ร้อย.บก. 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 467 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศูนย์รวมใจของแผ่นดินพวกเราชาวไทย   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:12:03 PM น. 235 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:11:16 PM น. 260 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:10:53 PM น. 237 / 0
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่๑๐ เรารักในหลวง ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินนี้ เรารักประเทศไทย   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:10:25 PM น. 251 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดย ร.ต.มนิตร  ศรีวะบุตร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:09:40 PM น. 232 / 0
ในหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาไทยตลาดกาลเทอญ...   โดย ร.อ.กะรัต  บัวแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:08:54 PM น. 241 / 0
ต้นแบบกตัญญู ประจักษ์อยู่ทุกสมัย พลังของแผ่นดินไทย พลังใจไทยประชา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯครรชิต  พิศุทธ์สินธฺุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:08:08 PM น. 206 / 0
ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ   โดย พลฯพิทวัส  ศรีสัจจัง เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:07:14 PM น. 229 / 0
ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน   โดย พลฯทรงวุฒิ  พูนสวัสดิ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:06:30 PM น. 244 / 0
ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ   โดย พลฯทรงวุฒิ  พูนสวัสดิ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:05:50 PM น. 211 / 0
คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย   โดย พลฯอนุชิต  สุขโร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:05:05 PM น. 239 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย พลฯฤทธิชัย  มากจุ้ย เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:03:18 PM น. 249 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป   โดย พลฯภูวนัตถ์  พานทรัพย์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:02:46 PM น. 480 / 0
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกิตติคุณ คำพิลานนท์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:01:59 PM น. 401 / 0
ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ   โดย พลฯสุรสิทธิ์ หวังสป เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:00:53 PM น. 411 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป   โดย พลฯฟูรกร  โต๊ะกา เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 3:00:03 PM น. 424 / 0
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ   โดย พลฯเกรียงไกร  หาญจิตร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:59:27 PM น. 408 / 0
ในยามที่คนไทยทุกข์เดือดร้อน ราชวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยคิดจะทิ้งพสกนิกรเลยแม้แต่นิดเดียว ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯทรงศักดิ์  ทองอ่อน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:58:53 PM น. 423 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ขอทรงพระเจริญ   โดย พลฯโสภณวิชญ์  ยิ่งยวด เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:58:18 PM น. 413 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่คู่ชาติไทยมายาวนาน ขอให้พวกเราจงช่วยกันรักษาไว้คู่ไทยเอย   โดย พลฯมรกต  จันทร์แจ่ม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:57:27 PM น. 408 / 0
เอกราชชาติไทย ที่ยั่งยืนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนของท่าน   โดย พลฯอภิชาติ  ราชนิยม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:56:46 PM น. 471 / 0
ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของไทยทั้งชาติ   โดย พลฯเรวัต  บางแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:56:05 PM น. 393 / 0
ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์   โดย พลฯเอกชัย  จันทร์เลื่อน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:55:30 PM น. 428 / 0
คนไทยยังรักกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สาย เพราะชาติเรายังเป็นชาติได้ไม่เคยหวั่น แค่วันนี้ลูกหลานได้มีสุขยิ้มให้กันวีระชนที่พลีนั้นคงหลับสบาย   โดย พลฯก้องเกียรติ  สมัครธรรม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:54:10 PM น. 406 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา   โดย พลฯสุริยา  มูลหมัน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:53:27 PM น. 421 / 0
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน   โดย พลฯครรชิต  พิศุทธ์สินธฺุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:52:41 PM น. 448 / 0
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้   โดย จ.ส.อ.พลกฤษณ์  ปิยะกาญจน์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:50:15 PM น. 414 / 0
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่พสกนิกรชาวไทย   โดย จ.ส.อ.พรชัย  สืบพันธุ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:48:27 PM น. 438 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ  นมจันทร์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:46:12 PM น. 311 / 0
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่กันได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:44:36 PM น. 202 / 0
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์   โดย จ.ส.อ.พลกฤษณ์  ปิยะกาญจน์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:42:17 PM น. 196 / 0
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวง   โดย ส.อ.ณัฐกร   คงทอง เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:41:17 PM น. 202 / 0
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม”   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:40:27 PM น. 201 / 0
ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.อ.สุดรักษ์ อินทวงศ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:39:38 PM น. 197 / 0
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน   โดย ร.ต.มนิตร  ศรีวะบุตร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:39:03 PM น. 199 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย ร.อ.กะรัต  บัวแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 2:33:32 PM น. 202 / 0
ถึง ร.10 ระยิบแสงแห่งเกียรติศักดิ์ ดำรงรักษ์แบบบทงามสดใส มหาวชิราลงกรณดั่งพรชัย นำชาติไทยก้าวหน้าสง่างาม   โดย ส.ท.วีรพล. รัตนานุภาพ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 8:38:15 AM น. 222 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา   โดย ส.ท.ภราดร  หกหนู เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:29:52 AM น. 205 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ   โดย ส.ท.พลังกูล คำแหง เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:28:10 AM น. 260 / 0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำความศรัทธา นำความรู้รักสามัคคีให้ปรากฏแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   โดย ส.อ.สุทธิเกียรติ  ทองด้วง เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:27:18 AM น. 272 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจคนไทยทั้งชาติ   โดย ส.อ.ฮาริส  พรชัย เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:26:00 AM น. 226 / 0
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ   โดย ส.อ.ฮาริส  พรชัย เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:25:20 AM น. 245 / 0
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง   โดย ส.อ.ณัฐกร   คงทอง เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:24:17 AM น. 213 / 0
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง   โดย ส.อ.ณัฐกร   คงทอง เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:23:39 AM น. 245 / 0
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย   โดย จ.ส.อ.พรชัย  สืบพันธุ์ เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:22:42 AM น. 280 / 0
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:21:56 AM น. 228 / 0
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:21:24 AM น. 222 / 0
พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา   โดย จ.ส.อ.สุดรักษ์ อินทวงศ์ เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:19:52 AM น. 213 / 0
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ  นมจันทร์ เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:17:37 AM น. 215 / 0
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ   โดย จ.ส.อ.จันทร์ประทีป พุกงาม เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 9:16:06 AM น. 233 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ