การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.
ร้อย.สร.สน. 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 455 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์   ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:25:55 PM น. 477 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:19:26 PM น. 398 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย ร.อ.อดิศักดิ์   อินทร์ปาน เมื่อ 05 ธ.ค. 2560 : 12:36:24 AM น. 410 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย ส.ต.ก้องเกียรติ ยงประเดิม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 10:27:15 PM น. 423 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย จ.ส.อ.สุพจน์  ยอดระบำ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 8:59:13 PM น. 407 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:36:57 PM น. 423 / 0
เทิดพระเกียรติ   โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:35:26 PM น. 413 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.พาสรรค์  รุจิโกไศย เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:31:51 PM น. 408 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.อ.ณรงค์ สันติเพชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:29:22 PM น. 471 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ท.ธเนศ ทองยอดพันธ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:27:45 PM น. 393 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ชัยอำมร อ่อนแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:26:25 PM น. 428 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.สมจิต ปานแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:24:53 PM น. 406 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:22:51 PM น. 421 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประทีป วิมล เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:14:51 PM น. 448 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.ภาคภูมิ เส้งมี เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:03:01 PM น. 414 / 0
เรารักในหลวง   โดย ส.ท.วันัย  จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 6:41:09 PM น. 438 / 0
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:12:18 PM น. 314 / 0
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:10:23 PM น. 206 / 0
ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:04:15 PM น. 199 / 0
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:58:14 PM น. 206 / 0
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:55:02 PM น. 204 / 0
พ่อหลวง คือผู้ให้   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:50:26 PM น. 200 / 0
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:48:21 PM น. 201 / 0
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:47:08 PM น. 205 / 0
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:44:45 PM น. 226 / 0
ร่วมกันต้านยาเสพติด เพื่อในหลวง   โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:34:35 PM น. 204 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 : 7:34:48 AM น. 424 / 0
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 : 7:34:02 AM น. 418 / 0
.ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:55:06 AM น. 371 / 0
.พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:45 AM น. 408 / 0
.พระพิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:31 AM น. 355 / 0
.เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:19 AM น. 395 / 0
.ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:06 AM น. 443 / 0
.ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:53:47 AM น. 379 / 0
..แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:51:03 AM น. 372 / 0
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:53:29 AM น. 371 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:53:10 AM น. 385 / 0
ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป.   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:52:45 AM น. 375 / 0
ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:51:40 AM น. 381 / 0
พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:34 AM น. 392 / 0
ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:17 AM น. 464 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:04 AM น. 494 / 0
พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:49:30 AM น. 430 / 0
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน   โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:48:42 AM น. 441 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:12:25 PM น. 387 / 0
เราจะเดินตามรอยพระราชดำรัส   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:10:48 PM น. 375 / 0
พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:09:06 PM น. 395 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเหล่าทหารหาญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:08:12 PM น. 393 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของชาวประชา   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:06:49 PM น. 372 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:05:38 PM น. 390 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ