การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5
กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน
แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.    
ร้อย.สร.สน. 
ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 455 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์   ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:25:55 PM น.
156 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 : 2:19:26 PM น.
122 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย ร.อ.อดิศักดิ์   อินทร์ปาน เมื่อ 05 ธ.ค. 2560 : 12:36:24 AM น.
137 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย ส.ต.ก้องเกียรติ ยงประเดิม เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 10:27:15 PM น.
141 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย จ.ส.อ.สุพจน์  ยอดระบำ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 8:59:13 PM น.
130 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:36:57 PM น.
126 / 0
เทิดพระเกียรติ
โดย กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:35:26 PM น.
131 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.พาสรรค์  รุจิโกไศย เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:31:51 PM น.
133 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย ส.อ.ณรงค์ สันติเพชร เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:29:22 PM น.
191 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย ส.ท.ธเนศ ทองยอดพันธ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:27:45 PM น.
129 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ชัยอำมร อ่อนแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:26:25 PM น.
148 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.สมจิต ปานแก้ว เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:24:53 PM น.
132 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:22:51 PM น.
142 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย จ.ส.อ.ประทีป วิมล เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:14:51 PM น.
160 / 0
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย ส.ต.ภาคภูมิ เส้งมี เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 7:03:01 PM น.
119 / 0
เรารักในหลวง
โดย ส.ท.วันัย  จะลอ เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 : 6:41:09 PM น.
165 / 0
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:12:18 PM น.
101 / 0
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:10:23 PM น.
69 / 0
ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 3:04:15 PM น.
68 / 0
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:58:14 PM น.
70 / 0
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:55:02 PM น.
69 / 0
พ่อหลวง คือผู้ให้
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:50:26 PM น.
64 / 0
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:48:21 PM น.
66 / 0
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:47:08 PM น.
69 / 0
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:44:45 PM น.
86 / 0
ร่วมกันต้านยาเสพติด เพื่อในหลวง
โดย พลฯพงษ์ศักดิ์ ศรีเกลื่อน เมื่อ 03 ธ.ค. 2560 : 2:34:35 PM น.
73 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 : 7:34:48 AM น.
270 / 0
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 30 มิ.ย. 2559 : 7:34:02 AM น.
252 / 0
.ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:55:06 AM น.
226 / 0
.พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:45 AM น.
250 / 0
.พระพิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:31 AM น.
218 / 0
.เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:19 AM น.
236 / 0
.ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:54:06 AM น.
272 / 0
.ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:53:47 AM น.
224 / 0
..แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 9:51:03 AM น.
230 / 0
พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:53:29 AM น.
237 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:53:10 AM น.
247 / 0
ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป.
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:52:45 AM น.
217 / 0
ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:51:40 AM น.
238 / 0
พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:34 AM น.
234 / 0
ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:17 AM น.
274 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:50:04 AM น.
325 / 0
พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:49:30 AM น.
272 / 0
ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
โดย กองร้อยสนับสนุน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 : 8:48:42 AM น.
278 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:12:25 PM น.
240 / 0
เราจะเดินตามรอยพระราชดำรัส
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:10:48 PM น.
234 / 0
พระองค์ทรงพระเจริญ
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:09:06 PM น.
251 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเหล่าทหารหาญ
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:08:12 PM น.
251 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของชาวประชา
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:06:49 PM น.
228 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 มิ.ย. 2559 : 6:05:38 PM น.
251 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ