เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 13 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ตัวอย่าง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ก.พ. 2559 : 10:24:23 AM น. 134384 / 8129 uieuduieufekje@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 12:03:48 น.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ( ปีงบประมาณ 2559) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:32:19 PM น. 104169 / 6647 ffdsdwrerww@gmail.com
26 ต.ค. 2563 : 9:26:11 น.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:26:44 PM น. 263749 / 50931 e.nnm.a.x.t.oy.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 3:10:46 น.
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี สถานศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:20:22 PM น. 194226 / 761 Essenoddenda@drizat.xyz
07 ก.ย. 2563 : 3:06:41 น.
ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (สถานศึกษา)   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:14:59 PM น. 109150 / 1214 xerovsgw34@mail.com
12 ต.ค. 2563 : 11:10:51 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:39:25 AM น. 140530 / 4489 ybiyuyrix@genericversionviagra.com
06 ก.ย. 2563 : 4:09:45 น.
การอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยละเอียด   โดย jamesRFT เมื่อ 21 ต.ค. 2558 : 4:04:47 AM น. 66929 / 7343 sharice@firstaidkit.services
18 ต.ค. 2563 : 12:30:24 น.
ขั้นตอนและแนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  จากแผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ที่ลงข้อมูลไว้แล้ว) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 9:19:32 PM น. 225293 / 15606 en.nmaxtoy@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 1:03:48 น.
แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากสภาพปัญหาและความต้องการ (ตามแบบฉบับของ อบต.พุสวรรค์ ภายใต้แนวทางของท่าน ดร.สุวรรณ)   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 9:09:02 PM น. 217660 / 426 Tefkaday@redidoma.com
12 ส.ค. 2563 : 23:31:05 น.
ช่วงระยะเวลาในการจัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาทั้งของส่วนการศึกษาและ สถานศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:39:50 PM น. 176099 / 447 Tefkaday@redidoma.com
19 ส.ค. 2563 : 23:47:35 น.
ช่งระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / การศึกษาของ อปท. เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:36:34 PM น. 312885 / 6305 e.n.nm.a.xtoy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 19:43:17 น.
ช่วงระยะเวลาการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาทั้งของส่วนการศึกษาและสถานศึกษา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:32:48 PM น. 323162 / 825 IrrasyIrresebjt@calis24.com
25 ต.ค. 2563 : 21:48:42 น.
สื่อการสอน "ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (รูปแบบของ อบต.พุสวรรค์) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 12:37:02 PM น. 403589 / 10385 IrrasyIrreseih1@calis24.com
29 ต.ค. 2563 : 3:35:07 น.
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด