เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 12 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ประจำปี  2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 20 มี.ค. 2559 : 9:06:37 PM น. 193162 / 1231 IrrasyIrreseyan@calis24.com
28 ต.ค. 2563 : 15:15:20 น.
ใบส่งรายชื่อนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลพุสวรรค์  ปี ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 11:30:45 AM น. 107654 / 697 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:30:21 น.
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ความสามัคคีระดับอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 ม.ค. 2559 : 5:25:36 AM น. 138540 / 6169 ennmax.t.oy@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 22:35:30 น.
ตัวอย่างโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาความสามัคคีระดับอำเภอ (ปี งบม.2558)   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 2:02:07 PM น. 65365 / 43 3sjm@s1dc4i98.com
18 ส.ค. 2563 : 20:49:19 น.
ตารางตรวจสอบบัญชีรายชื่อการขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( รูปแบบส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 12:36:10 PM น. 130306 / 588 IrrasyIrresemk1@calis24.com
27 ต.ค. 2563 : 13:14:24 น.
สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการท้องถิ่น การเบิกจ่ายและการจัดงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 8:55:00 AM น. 671530 / 421 briancix@mail.com
21 ต.ค. 2562 : 20:49:07 น.
ตารางบัญชีรายชื่อนักกีฬาประเภทสากล / ประเภทพื้นบ้าน และขนาดชุดกีฬา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 7:02:29 PM น. 223736 / 4895 IrrasyIrrese0au@calis24.com
27 ต.ค. 2563 : 20:46:11 น.
รวบรวมบรรดา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบกพร่องในการปฏิบัติราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:36:34 PM น. 216066 / -2 xiaozhengm
30 ม.ค. 2559 : 8:58:05 น.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:25:38 PM น. 172464 / 6390 ennma.xt.oy@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 14:47:42 น.
ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:18:25 PM น. 309571 / 19 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:20:31 น.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ.2555 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:06:44 PM น. 318793 / 441 en.n.ma.x.toy@gmail.com
26 ต.ค. 2563 : 3:20:20 น.
แนวทางปฏิบัติ โครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์ภายในอำเภอ.   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 4:48:44 AM น. 399282 / 14 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:29:58 น.
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด