เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 17 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
มาตรการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมทักษะชีวิต และความพร้อมของพัฒนาการสมวัย   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 12:57:48 PM น. 131596 / 843 osvaldo@handwashgel.online
18 ต.ค. 2563 : 9:58:29 น.
ตารางสรุปผลการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย ( บ้านทานวิชาการ  59 )   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 12:01:28 AM น. 35488 / 46 azxhvPlemirritymmexy@ubiquitouses.online
21 พ.ค. 2563 : 2:28:22 น.
ตัวอย่าง ร่าง หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน Update   โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 12:59:24 PM น. 101620 / 1292 IrrasyIrreseplx@calis24.com
26 ต.ค. 2563 : 6:25:40 น.
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย และแนวทางการเขียนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ม.ค. 2559 : 8:47:03 AM น. 263249 / 6006 oicmlz@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 17:52:45 น.
โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   โดย jamesRFT เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 : 6:02:35 PM น. 193964 / 14 Tefkaday@redidoma.com
06 ส.ค. 2563 : 17:20:31 น.
ตัวอย่างแบบขอเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 : 5:44:16 PM น. 108848 / 8570 sdreeewsa@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 1:12:10 น.
ตัวอย่างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 16 พ.ย. 2558 : 5:06:42 PM น. 140137 / 7530 en.n.m.a.x.to.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:14:44 น.
ตัวอย่างบันทึก สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:35:40 AM น. 131099 / 4150 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:38:12 น.
หนังสือภายนอก  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:28:17 AM น. 672447 / 8002 e.nnmax.to.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:15:28 น.
แบบบันทึกขออนุมัติข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:18:17 AM น. 225424 / 0
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในรูปแบบ อบต.พุสวรรค์ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 10:51:19 AM น. 217919 / 16124 sdreeewsa@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 2:58:00 น.
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 10:04:24 AM น. 176161 / 5313 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:26:55 น.
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:48:51 AM น. 312954 / 20178 e.nnma.xt.oy@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 23:39:52 น.
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและผู้ปกครอง   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:31:41 AM น. 323254 / 3860 marta@kualalumpurtravel.network
19 ต.ค. 2563 : 22:22:05 น.
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:06:33 AM น. 403657 / 32276 e.n.n.m.ax.t.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 3:11:32 น.
แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม / โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย  (กิจกรรม สสส.)   โดย jamesRFT เมื่อ 16 ธ.ค. 2562 : 8:01:33 PM น. 13849 / 0
แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม / โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย (กิจกรรม สสส.)   โดย jamesRFT เมื่อ 16 ธ.ค. 2562 : 7:50:33 PM น. 8658 / 0
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด