เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 14 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียน (ปัจจุบัน)   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 3:49:04 PM น. 20128 / 547 ocspacer@mail.com
18 ต.ค. 2563 : 11:05:43 น.
บักทึกอนุมัติการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:45:36 PM น. 102831 / 6318 e.nn.m.ax.t.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 14:16:22 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:38:45 PM น. 262096 / 3645 en.n.m.axt.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:16:36 น.
ตัวยอย่างระเบียบวาระการประชุม รองรับการบริหารจัดการ ศพด Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 10:46:39 AM น. 108597 / 6964 IrrasyIrreseiey@calis24.com
26 ต.ค. 2563 : 10:03:14 น.
แบบสำรวจ ประกอบมาตรการส่งเสริม (ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เด็กปฐมวัยใน ศฑด.) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 10:01:00 AM น. 138241 / 6588 en.nma.x.toy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 12:49:57 น.
มาตรการส่งเสริม : มาตรการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 9:46:34 AM น. 65132 / 573 Tefkaday@redidoma.com
16 ส.ค. 2563 : 22:32:51 น.
ประกาศรับ*นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีการศึกษา 2559   โดย jamesRFT เมื่อ 12 ม.ค. 2559 : 9:55:07 PM น. 130192 / 394 q.wert.yasasqwert.y.as.a.s@gmail.com
09 มี.ค. 2562 : 21:46:01 น.
ใบ*การเข้าเรียน  ศพด.  ประจำปีการศึกษา 2559  ( ภาคเรียนที่ 1/2559)   โดย jamesRFT เมื่อ 12 ม.ค. 2559 : 9:48:14 PM น. 671447 / 101 pollakjeanfrancois93@gmail.com
02 ก.ค. 2561 : 0:04:51 น.
รายละเอียดการรายงานความต้องการเพื่ออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 21 ต.ค. 2558 : 12:01:34 PM น. 224802 / 2999 e.nn.m.a.x.t.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 6:47:37 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อบต.พุวรรค์)   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 12:45:49 PM น. 217719 / 613 marlee@familygames.website
18 ต.ค. 2563 : 11:16:21 น.
ข้อแนะนำเรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:45:43 AM น. 176135 / 5973 ennmax.t.oy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 3:10:23 น.
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้ครูมาปฏิบัติงานราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:31:55 AM น. 312936 / 11 ronSorp@vbdrug.com
30 พ.ย. 2560 : 13:33:56 น.
ขออนุมัติประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:17:18 AM น. 323238 / 2317 e.n.n.ma.xt.o.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:24:26 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:57:37 PM น. 403844 / 18 soliebgl@hotmail.com
08 เม.ย. 2561 : 2:31:09 น.
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด