เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 12 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ตาม ว 1316 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 7:41:14 AM น. 192600 / 4942 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:51:06 น.
บันทึกอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 16 มี.ค. 2559 : 9:37:52 PM น. 107544 / 283 aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com
09 มี.ค. 2562 : 18:01:39 น.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 4:26:53 PM น. 137170 / 492 g56ofzc y73@advair-coupons.com
18 ต.ค. 2563 : 7:33:31 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามโพรง   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:49:07 AM น. 66405 / 935 maybelle@hamsterbreeeding.com
19 ต.ค. 2563 : 20:10:07 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:42:24 AM น. 130812 / 439 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 16:50:54 น.
คณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 9:33:26 AM น. 672453 / 483 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 15:25:15 น.
บันทึกอนุมัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาสู่การปฏิบัติ   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:07:19 PM น. 225531 / 786 marta@kualalumpurtravel.network
18 ต.ค. 2563 : 6:05:35 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาสู่การปฏิบัติ (สถานศึกษา) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:03:07 PM น. 218034 / 563 gerrila@mail.com
25 ต.ค. 2563 : 10:55:13 น.
บันทึกอนุมัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 4:52:01 PM น. 176249 / 436 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 23:26:53 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ (สถานศึกษา)   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 4:43:15 PM น. 313096 / 650 Tefkaday@redidoma.com
15 ส.ค. 2563 : 16:26:11 น.
บันทึกขออนุมัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 4:28:16 PM น. 323349 / 139 aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com
09 มี.ค. 2562 : 18:01:23 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2558 : 8:56:02 PM น. 403904 / 39 Tefkaday@redidoma.com
11 ส.ค. 2563 : 23:02:09 น.
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด