เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้
กระทู้ทั้งหมด 14 กระทู้
การแสดงกระทู้
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา / หัวหน้า จนท.พัสดุ / หัวหน้าหน่วยงานคลัง (กรณีมีข้าราชการโอน(ย้าย)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 เม.ย. 2559 : 2:29:44 AM น. 20027 / 662 snowpatrip@mail.com
20 ต.ค. 2563 : 13:51:11 น.
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ชุดที่ 2   โดย JamesRFT เมื่อ 17 ก.พ. 2559 : 2:09:26 PM น. 134391 / 14 blakedix@yandex.com
16 พ.ค. 2561 : 9:56:09 น.
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย JamesRFT เมื่อ 17 ก.พ. 2559 : 1:55:43 PM น. 103227 / 1449 sharice@firstaidkit.services
17 ต.ค. 2563 : 19:05:48 น.
สรุปสาระสำคัญแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขคำสั่ง หรือ การยกเลิกคำสั่งของทางราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ก.พ. 2559 : 2:23:17 PM น. 262792 / 796 sogaimopk@v1agraonline.com
02 ก.ย. 2563 : 13:40:52 น.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจะแก้ไขคำสั่ง หรือ ยกเลิกคำสั่ง Update   โดย jamesRFT เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 : 6:30:24 AM น. 193892 / 11450 ennm.a.x.t.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 11:26:28 น.
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบรายได้ฯ 2551   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:45:27 PM น. 140972 / 533 q76omp@albuterolasthma.com
18 ต.ค. 2563 : 12:39:58 น.
แต่งตั้งผู้มีอำนาจร่วมลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:29:37 PM น. 67076 / 391 usaelgabriel@drugrehabfdd.org
01 มี.ค. 2563 : 22:57:38 น.
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:05:19 PM น. 131062 / 16 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:34:39 น.
คณะกรรมการรับส่งเงินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:00:45 PM น. 672386 / 6 Tefkaday@redidoma.com
11 ก.ค. 2563 : 6:40:09 น.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 9:59:19 AM น. 225432 / 439 Tefkaday@redidoma.com
17 ส.ค. 2563 : 0:43:24 น.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 10:24:35 AM น. 218000 / 10385 e.n.n.max.t.oy@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:26:59 น.
ว่าด้วยระเบียบรายได้ฯ 2551 ข้อ 11 วรรคสอง ในคำสั่งแต่งตั้งเรื่อง การมอบอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นแก่หัวหน้าสถานศึกษา ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อำนาจในการดำเนินการพัสดุทุกขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 02 ต.ค. 2558 : 11:59:28 AM น. 176221 / 0
บันทึกอนุมัติ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรครูให้มีตำแหน่งต่าง ๆ ตามระเบียบรายได้ฯ 2551 และตามหนังสือสั่งการ ว1918 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 7:05:02 PM น. 313078 / 6066 en.nma.xt.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 7:36:30 น.
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 6:43:35 PM น. 403809 / 5098 ennm.axt.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:11:09 น.
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด