เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 166 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ว่าด้วย คำถาม ตาม วรรคท้าย ข้อ 8 แห่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552   โดย jamesRFT เมื่อ 19 พ.ค. 2560 : 7:19:10 AM น. 194959 / 10 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:34:41 น.
ประเด็นการมีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบรายได้ฯ จาก พนักงานจ้างตามภารกิจ   โดย jamesRFT เมื่อ 18 พ.ค. 2560 : 10:17:21 PM น. 197384 / 402 briancix@mail.com
21 ต.ค. 2562 : 21:58:16 น.
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  : ความคิดเห็นส่วนตัว   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ต.ค. 2559 : 10:41:14 AM น. 33565 / 6454 ibnwbssqh@genericversionviagra.com
06 ก.ย. 2563 : 2:33:12 น.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผดด. Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2559 : 2:49:56 PM น. 200877 / 55713 wiljehadsfuudwikhg7phi@gmx.us
18 ก.ย. 2563 : 17:31:06 น.
โครงการ / กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 3:57:59 PM น. 120411 / 12917 shlyhsdforgbhnps@gmx.com
18 ก.ย. 2563 : 6:54:40 น.
มาตรการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมทักษะชีวิต และความพร้อมของพัฒนาการสมวัย   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 12:57:48 PM น. 125783 / 818 szwqxqaba@genericversionviagra.com
05 ก.ย. 2563 : 11:34:00 น.
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ( สนับสนุน ศพด.) งวดที่ 5 ( กันยายน 2559) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 11:06:09 PM น. 15315 / 586 phantom1@mail.com
18 ก.ย. 2563 : 14:39:00 น.
รายงานความต้องการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 7:18:26 AM น. 33834 / 902 vczlqrivf@viagraladyera.com
05 ก.ย. 2563 : 8:23:27 น.
ตารางสรุปผลการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย ( บ้านทานวิชาการ  59 )   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 12:01:28 AM น. 34412 / 46 azxhvPlemirritymmexy@ubiquitouses.online
21 พ.ค. 2563 : 2:28:22 น.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:28:39 PM น. 26668 / 6023 wiljehaujdsfdwhg7phi@gmx.us
18 ก.ย. 2563 : 10:37:44 น.
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70 ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:14:38 PM น. 15370 / 485 yohsgsdfeg5mail@gmail.com
18 ก.ย. 2563 : 16:03:07 น.
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( กองการศึกษาฯ อบต.บ้านทาน ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 8:26:40 PM น. 125998 / 5871 wiljehadsfuudwikhg7phi@gmx.us
18 ก.ย. 2563 : 11:48:31 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 6:48:25 PM น. 34473 / 6549 ftmulnjxz@viagraladyera.com
06 ก.ย. 2563 : 5:53:41 น.
ตัวอย่าง ร่าง หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน   โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 12:59:24 PM น. 97503 / 1265 cobrrPlemirritymmexy@gmail.com
12 ก.ย. 2563 : 20:43:32 น.
ร่าง สาระเนื้อหา ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:48:56 AM น. 97537 / 6569 unlitoe@mail.com
18 ก.ย. 2563 : 15:49:37 น.
ตัวอย่างหนังสือขอความนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   โดย jamesRFT เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 2:34:11 PM น. 250639 / 0
การประชุม คณะผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 11:18:15 PM น. 186365 / 11532 yohsgsdfeg5mail@gmail.com
18 ก.ย. 2563 : 15:09:16 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2560 - 2562 ) ล่าสุด Update   โดย jamesRFT เมื่อ 24 พ.ค. 2559 : 11:09:35 PM น. 127578 / 12943 margodbfndojyd@gmx.com
18 ก.ย. 2563 : 16:21:37 น.
ตัวอย่างหนังสือภายนอกสำรวจระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ( School information System : SIS ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 4:18:00 PM น. 102108 / 14 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 1:27:23 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 3:17:34 PM น. 129701 / 408 hulkshop222@gmail.com
05 ก.ย. 2563 : 20:27:58 น.
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 02 พ.ค. 2559 : 12:19:30 AM น. 61404 / 1119 maliseva6354i@gmail.com
23 ส.ค. 2563 : 2:46:10 น.
ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   โดย jamesRFT เมื่อ 24 เม.ย. 2559 : 10:54:39 AM น. 98353 / 659 ziipclrj@fastmailgo.xyz
18 ก.ค. 2563 : 4:54:00 น.
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด. อบต.บ้านทาน   โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 11:25:43 AM น. 650969 / 993 xqdsjPlemirritymmexy@ubiquitouses.online
23 พ.ค. 2563 : 3:18:01 น.
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ตาม ว 1316   โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 7:41:14 AM น. 187393 / 4844 ckhliuzil@genericversionviagra.com
06 ก.ย. 2563 : 9:03:10 น.
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ( School Information System : SIS )   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 9:31:37 PM น. 251272 / 2355 shoguxrgw@kimberlymed.com
06 ก.ย. 2563 : 0:25:05 น.
ตัวอย่าง หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด.   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 11:07:45 AM น. 203484 / 413 usaelgabriel@drugrehabfdd.org
01 มี.ค. 2563 : 22:53:38 น.
ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 7:28:22 AM น. 651041 / 19 ynzzrsuq@fastmailtoyougo.site
06 เม.ย. 2563 : 14:38:37 น.
ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลบ้านทาน ประจำปี ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 10 เม.ย. 2559 : 12:33:36 AM น. 203742 / 4656 stirriastalexis@gmx.com
16 ก.ย. 2563 : 22:05:15 น.
ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน หนังสือ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 3:03:27 PM น. 207309 / 1141 dunkwpdkl@gener1cv1agra.com
04 ก.ย. 2563 : 20:26:29 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:41:54 PM น. 163755 / 7202 ksruiyfdt@genericversionviagra.com
06 ก.ย. 2563 : 7:24:14 น.
รายงานความต้องการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:19:38 PM น. 295217 / 3237 b5nendolsf2bof@gmail.com
18 ก.ย. 2563 : 17:16:16 น.
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ ว 2306 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) รายหัวละ 700 บาท งวดที่ 1 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 11:46:49 AM น. 297620 / 19781 ololyvs1ej15@yahoo.com
18 ก.ย. 2563 : 17:33:21 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชืงคุณภาพ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 06 เม.ย. 2559 : 7:44:22 AM น. 187747 / 6641 wiljehaujdsfdwhg7phi@gmx.us
18 ก.ย. 2563 : 3:10:42 น.
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา / หัวหน้า จนท.พัสดุ / หัวหน้าหน่วยงานคลัง (กรณีมีข้าราชการโอน(ย้าย) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 เม.ย. 2559 : 2:29:44 AM น. 16468 / 656 urmarler@mail.com
17 ก.ย. 2563 : 2:48:31 น.
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:23:52 PM น. 163924 / 7411 rhjmdfdegrdgklfon@yahoo.com
18 ก.ย. 2563 : 12:31:19 น.
แนวทางการเขียนโครงการจัดงานวันสงกรานต์ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:19:04 PM น. 295369 / 1228 yohsgsdfeg5mail@gmail.com
18 ก.ย. 2563 : 10:39:22 น.
ตัวอย่างโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:04:40 PM น. 297844 / 7521 xerovsgw34@mail.com
18 ก.ย. 2563 : 15:24:14 น.
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียน (ปัจจุบัน) Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 3:49:04 PM น. 16562 / 525 axaxld@gmail.com
17 ก.ย. 2563 : 2:17:45 น.
บักทึกอนุมัติการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:45:36 PM น. 98711 / 6076 g2wyhhdvdvser@yahoo.com
17 ก.ย. 2563 : 16:03:08 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:38:45 PM น. 251684 / 3482 b5nendolsf2bof@gmail.com
17 ก.ย. 2563 : 13:02:42 น.
ตัวอย่างการนำจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปกำหนดตัวชี้วัด เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย   โดย jamesRFT เมื่อ 26 มี.ค. 2559 : 11:51:10 AM น. 130717 / 2856 pekasbxzj@viagraonlinemy.com
05 ก.ย. 2563 : 23:54:02 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2559 - 2561 )   โดย jamesRFT เมื่อ 25 มี.ค. 2559 : 1:00:41 AM น. 62417 / 40 linkluku@gmail.com
05 ต.ค. 2562 : 14:36:11 น.
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ( Key Performance Indicators )   โดย jamesRFT เมื่อ 24 มี.ค. 2559 : 7:43:24 AM น. 124050 / 480 Tefkaday@redidoma.com
14 ส.ค. 2563 : 7:54:30 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 มี.ค. 2559 : 6:42:59 PM น. 651832 / 139726 xvhysehol@viagraladyera.com
18 ก.ย. 2563 : 17:01:31 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 22 มี.ค. 2559 : 4:43:46 PM น. 214601 / 398 Tefkaday@redidoma.com
08 ส.ค. 2563 : 23:12:58 น.
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ประจำปี  2558   โดย jamesRFT เมื่อ 20 มี.ค. 2559 : 9:06:37 PM น. 187963 / 1224 assinnyerype@sepoza.xyz
08 ก.ย. 2563 : 2:05:00 น.
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 19 มี.ค. 2559 : 9:16:21 AM น. 207995 / 452 Tefkaday@redidoma.com
19 ส.ค. 2563 : 13:03:54 น.
บันทึกอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 16 มี.ค. 2559 : 9:37:52 PM น. 103561 / 283 aelbon@mantilia48.fancycarnavalmasks.com
09 มี.ค. 2562 : 18:01:39 น.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 4:26:53 PM น. 131007 / 453 Tefkaday@redidoma.com
05 ส.ค. 2563 : 2:01:35 น.
ใบส่งรายชื่อนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลพุสวรรค์  ปี ๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 11:30:45 AM น. 103676 / 665 vmiopfcgd@v1agraonline.com
05 ก.ย. 2563 : 15:41:57 น.

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด