การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:38:19 PM น. 406 / 0
พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:37:32 PM น. 405 / 0
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:35:52 PM น. 423 / 0
พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:35:12 PM น. 444 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:34:15 PM น. 407 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:32:48 PM น. 379 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:31:54 PM น. 425 / 0
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:30:52 PM น. 425 / 0
บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:29:54 PM น. 411 / 0
พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:29:05 PM น. 411 / 0
ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา   โดย พลฯมะรอซี เจ๊ะแล เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:28:31 PM น. 400 / 0
ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:27:54 PM น. 401 / 0
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:27:17 PM น. 411 / 0
คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:26:31 PM น. 429 / 0
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:25:47 PM น. 366 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:25:04 PM น. 432 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:24:21 PM น. 445 / 0
แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:23:51 PM น. 413 / 0
พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:23:09 PM น. 396 / 0
ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:21:36 PM น. 406 / 0
.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:20:58 PM น. 384 / 0
ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:20:02 PM น. 419 / 0
ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:19:30 PM น. 427 / 0
พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:18:07 PM น. 391 / 0
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง ตราบนานเท่านาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:10:42 PM น. 135 / 0
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:25:40 PM น. 132 / 0
ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:25:18 PM น. 134 / 0
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:24:39 PM น. 134 / 0
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:24:22 PM น. 136 / 0
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:24:02 PM น. 146 / 0
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:23:44 PM น. 127 / 0
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:23:25 PM น. 125 / 0
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:22:47 PM น. 119 / 0
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:21:59 PM น. 122 / 0
พสกนิกรอุ่นใจไทยทั่วหล้า พระบารมีปกเกล้า   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:21:23 PM น. 141 / 0
พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:20:12 PM น. 116 / 0
ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:19:55 PM น. 117 / 0
ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:19:38 PM น. 148 / 0
คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:19:09 PM น. 115 / 0
พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:17:37 PM น. 121 / 0
คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:17:09 PM น. 152 / 0
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ในหลวงทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:16:17 PM น. 113 / 0
น้อมเกล้าสดุดี บารมีปกแผ่นฟ้า เทิดทูลองค์ราชา ให้ประชาอยู่ร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:15:52 PM น. 124 / 0
คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:15:34 PM น. 127 / 0
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:15:13 PM น. 118 / 0
พ่อทรงสร้าง สรรค์เกษตรทรงประเวศน์ ทุกแห่งที่ เพื่อประชา จะได้มีฐานะดี อยู่มั่นคง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:14:57 PM น. 117 / 0
ไทยทั่วฟ้าหมดทุกข์ สุขเกษมน้ำพระทัยในหลวง ปวงปรีดีเปรม อุ่นอิ่มเอมพ่อปกป้องเหล่าผองไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:14:39 PM น. 113 / 0
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:14:12 PM น. 151 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:13:53 PM น. 120 / 0
ขอให้พระองค์เกษมสำราญตลอดกาลนานเถิด   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 : 1:12:02 PM น. 125 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ