การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:46:36 AM น. 140 / 0
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:45:46 AM น. 155 / 0
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:45:31 AM น. 151 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:45:14 AM น. 153 / 0
ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:44:57 AM น. 153 / 0
อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:44:39 AM น. 148 / 0
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:40:53 AM น. 132 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:38:22 AM น. 178 / 0
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:37:56 AM น. 157 / 0
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:32:46 AM น. 133 / 0
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:32:26 AM น. 150 / 0
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเร่าร้องว่าอย่างไร   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:11:26 AM น. 130 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:11:07 AM น. 162 / 0
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:08:14 AM น. 145 / 0
พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:05:35 AM น. 153 / 0
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป  มอบชีวิต ด้วยกายและใจ  จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร  จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:02:29 AM น. 169 / 0
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:02:02 AM น. 154 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 10:01:08 AM น. 159 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:56:14 AM น. 138 / 0
ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นที่ได้กรุณากับปวงชนชาวไทย และผืนแผ่นดินไทยอันหาที่เปรียบมิได้   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:55:55 AM น. 158 / 0
ขอพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระฤทัยแจ่มใสสดชื่น อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:55:28 AM น. 153 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระแม่ศรีแผ่นดินของชาวไทยตลอดไปเทอญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:53:23 AM น. 159 / 0
ผมจะปกป้องพระองค์ด้วยชีวิตของผม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:52:45 AM น. 166 / 0
รักในหลวงที่สุด พ่อของใครใครก็ต้องรัก   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 : 9:52:03 AM น. 137 / 0
พระพิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 1:00:50 PM น. 488 / 0
.เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 1:00:03 PM น. 528 / 0
อรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:59:34 PM น. 459 / 0
ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:59:03 PM น. 476 / 0
ม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:57:15 PM น. 421 / 0
แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:56:25 PM น. 405 / 0
บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:55:41 PM น. 420 / 0
ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืน   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:55:08 PM น. 417 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:54:08 PM น. 399 / 0
จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:53:30 PM น. 414 / 0
จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:52:35 PM น. 453 / 0
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:50:12 PM น. 382 / 0
อให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:49:40 PM น. 414 / 0
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:48:41 PM น. 422 / 0
ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:48:01 PM น. 407 / 0
น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้   โดย พลฯมะรอซี เจ๊ะแล เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:47:27 PM น. 440 / 0
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:46:47 PM น. 401 / 0
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:45:17 PM น. 394 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:43:51 PM น. 400 / 0
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:43:06 PM น. 426 / 0
ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:42:05 PM น. 439 / 0
มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:41:21 PM น. 411 / 0
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:40:47 PM น. 389 / 0
แผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:40:15 PM น. 442 / 0
พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:39:22 PM น. 412 / 0
พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 : 12:38:53 PM น. 385 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ