เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 166 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 [3] 4
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (สถานศึกษา)   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:14:59 PM น. 109149 / 1214 xerovsgw34@mail.com
12 ต.ค. 2563 : 11:10:51 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามโพรง   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:49:07 AM น. 66405 / 935 maybelle@hamsterbreeeding.com
19 ต.ค. 2563 : 20:10:07 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:42:24 AM น. 130812 / 439 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 16:50:54 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 10:39:25 AM น. 140527 / 4489 ybiyuyrix@genericversionviagra.com
06 ก.ย. 2563 : 4:09:45 น.
รายละเอียดการรายงานความต้องการเพื่ออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 21 ต.ค. 2558 : 12:01:34 PM น. 224800 / 2999 e.nn.m.a.x.t.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 6:47:37 น.
การอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยละเอียด   โดย jamesRFT เมื่อ 21 ต.ค. 2558 : 4:04:47 AM น. 66929 / 7343 sharice@firstaidkit.services
18 ต.ค. 2563 : 12:30:24 น.
คำตอบชุดที่ 3 ว่าด้วยคำชี้แนะแนวทางจากท่าน ดร.สุวรรณ เรื่อง เงินอุทิศ หรือ เงินบริจาค ตาม ข้อ 6 (1) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 11 ต.ค. 2558 : 6:11:59 AM น. 225090 / 5929 IrrasyIrresemxa@calis24.com
29 ต.ค. 2563 : 3:26:02 น.
คำตอบชุดที่ 2 ว่าด้วยคำชี้แนะแนวทางจากท่าน ดร.สุวรรณ เรื่อง เงินอุทิศ หรือ เงินบริจาค ตาม ข้อ 6 (1)   โดย jamesRFT เมื่อ 11 ต.ค. 2558 : 6:09:03 AM น. 217361 / 1221 en.nm.a.x.t.o.y@gmail.com
21 ต.ค. 2563 : 9:53:30 น.
คำตอบชุดที่ 1 ว่าด้วยคำชี้แนะแนวทางจากท่าน ดร.สุวรรณ เรื่อง เงินอุทิศ หรือ เงินบริจาค ตาม ข้อ 6 (1) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 11 ต.ค. 2558 : 6:06:35 AM น. 175206 / 3483 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 22:13:47 น.
รายละเอียดการจัดทำเอกสารและรายงานการเเงินและบัญชีของ ศพด.   โดย jamesRFT เมื่อ 11 ต.ค. 2558 : 5:54:39 AM น. 311969 / 133 vkteam2019@outlook.com
23 ธ.ค. 2562 : 17:26:06 น.
ขั้นตอนการดำเนินการ และการจัดทำเอกสารทางการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 11 ต.ค. 2558 : 5:43:04 AM น. 322064 / 5468 uieuduieufekje@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 13:14:38 น.
ปณิธานในการช่วยพัฒนาการศึกษา ที่บ่มเพาะความฝัน และความหวังว่ากว่า 20 ปี  ในสำนึกรักบ้านเกิด รักเพชรบุรี   โดย jamesRFT เมื่อ 10 ต.ค. 2558 : 8:52:22 AM น. 322118 / 7783 tybi@web20.club
18 ต.ค. 2563 : 6:39:36 น.
ว่าด้วย เงินรายได้สถานศึกษา ข้อ 6  แห่งระเบียบรายได้ฯ 2551 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 09 ต.ค. 2558 : 4:15:55 PM น. 402491 / 7707 IrrasyIrrese9l0@calis24.com
28 ต.ค. 2563 : 13:23:57 น.
ขั้นตอนและแนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  จากแผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ที่ลงข้อมูลไว้แล้ว) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 9:19:32 PM น. 225291 / 15606 en.nmaxtoy@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 1:03:48 น.
แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากสภาพปัญหาและความต้องการ (ตามแบบฉบับของ อบต.พุสวรรค์ ภายใต้แนวทางของท่าน ดร.สุวรรณ)   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 9:09:02 PM น. 217658 / 426 Tefkaday@redidoma.com
12 ส.ค. 2563 : 23:31:05 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อบต.พุวรรค์)   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2558 : 12:45:49 PM น. 217717 / 613 marlee@familygames.website
18 ต.ค. 2563 : 11:16:21 น.
แนะนำหลักสูตรอบรม "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ"   โดย krucyber เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 8:46:36 PM น. 312502 / 0
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบรายได้ฯ 2551   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:45:27 PM น. 140979 / 533 q76omp@albuterolasthma.com
18 ต.ค. 2563 : 12:39:58 น.
แต่งตั้งผู้มีอำนาจร่วมลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:29:37 PM น. 67078 / 391 usaelgabriel@drugrehabfdd.org
01 มี.ค. 2563 : 22:57:38 น.
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:05:19 PM น. 131063 / 16 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:34:39 น.
คณะกรรมการรับส่งเงินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 2:00:45 PM น. 672391 / 6 Tefkaday@redidoma.com
11 ก.ค. 2563 : 6:40:09 น.
ตัวอย่างบันทึก สรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:35:40 AM น. 131100 / 4150 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:38:12 น.
หนังสือภายนอก  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:28:17 AM น. 672449 / 8002 e.nnmax.to.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:15:28 น.
แบบบันทึกขออนุมัติข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 11:18:17 AM น. 225428 / 0
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในรูปแบบ อบต.พุสวรรค์ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2558 : 10:51:19 AM น. 217920 / 16124 sdreeewsa@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 2:58:00 น.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 9:59:19 AM น. 225439 / 439 Tefkaday@redidoma.com
17 ส.ค. 2563 : 0:43:24 น.
คณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 9:33:26 AM น. 672448 / 483 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 15:25:15 น.
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฯ 2551   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 8:36:53 AM น. 312856 / 443 usaelgabriel@drugrehabfdd.org
01 มี.ค. 2563 : 22:53:44 น.
สรุปขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาฯ 2551 (ช่วงที่ 2 ; หน้า 16 - 28)   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 7:02:29 AM น. 323148 / 32 hilnqehf@fastmailtoyougo.site
08 เม.ย. 2563 : 17:10:03 น.
สรุปขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินายได้สถานศึกษาฯ 2551 (ช่วงที่ 1 ; หน้า 1 - 15) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2558 : 6:59:45 AM น. 403506 / 6502 en.nm.a.x.to.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 1:26:21 น.
ช่วงระยะเวลาในการจัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาทั้งของส่วนการศึกษาและ สถานศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:39:50 PM น. 176099 / 447 Tefkaday@redidoma.com
19 ส.ค. 2563 : 23:47:35 น.
ช่งระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / การศึกษาของ อปท. เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:36:34 PM น. 312882 / 6305 e.n.nm.a.xtoy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 19:43:17 น.
ช่วงระยะเวลาการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาทั้งของส่วนการศึกษาและสถานศึกษา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:32:48 PM น. 323160 / 825 IrrasyIrresebjt@calis24.com
25 ต.ค. 2563 : 21:48:42 น.
สื่อการสอน "ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (รูปแบบของ อบต.พุสวรรค์) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 12:37:02 PM น. 403584 / 10385 IrrasyIrreseih1@calis24.com
29 ต.ค. 2563 : 3:35:07 น.
กิจกรรมครั้งที่ 1 การให้คำแนะนำเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แก่คณะศึกษาดูงาน ณ อบต.แก่งกระจาน   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 12:13:29 PM น. 403589 / 0
ข้อแนะนำเรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:45:43 AM น. 176135 / 5973 ennmax.t.oy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 3:10:23 น.
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้ครูมาปฏิบัติงานราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:31:55 AM น. 312933 / 11 ronSorp@vbdrug.com
30 พ.ย. 2560 : 13:33:56 น.
ขออนุมัติประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 11:17:18 AM น. 323236 / 2317 e.n.n.ma.xt.o.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:24:26 น.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 10:24:35 AM น. 218004 / 10385 e.n.n.max.t.oy@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:26:59 น.
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 10:04:24 AM น. 176163 / 5313 sdreeewsa@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 19:26:55 น.
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:48:51 AM น. 312956 / 20178 e.nnma.xt.oy@gmail.com
27 ต.ค. 2563 : 23:39:52 น.
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและผู้ปกครอง   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:31:41 AM น. 323262 / 3860 marta@kualalumpurtravel.network
19 ต.ค. 2563 : 22:22:05 น.
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2558 : 9:06:33 AM น. 403669 / 32276 e.n.n.m.ax.t.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 3:11:32 น.
ว่าด้วยระเบียบรายได้ฯ 2551 ข้อ 11 วรรคสอง ในคำสั่งแต่งตั้งเรื่อง การมอบอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นแก่หัวหน้าสถานศึกษา ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อำนาจในการดำเนินการพัสดุทุกขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 02 ต.ค. 2558 : 11:59:28 AM น. 176223 / 0
บันทึกอนุมัติ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรครูให้มีตำแหน่งต่าง ๆ ตามระเบียบรายได้ฯ 2551 และตามหนังสือสั่งการ ว1918 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 7:05:02 PM น. 313083 / 6066 en.nma.xt.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 7:36:30 น.
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 6:43:35 PM น. 403828 / 5098 ennm.axt.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:11:09 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:57:37 PM น. 403839 / 18 soliebgl@hotmail.com
08 เม.ย. 2561 : 2:31:09 น.
บันทึกอนุมัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาสู่การปฏิบัติ   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:07:19 PM น. 225528 / 786 marta@kualalumpurtravel.network
18 ต.ค. 2563 : 6:05:35 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาสู่การปฏิบัติ (สถานศึกษา) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 5:03:07 PM น. 218032 / 563 gerrila@mail.com
25 ต.ค. 2563 : 10:55:13 น.
บันทึกอนุมัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   โดย jamesRFT เมื่อ 01 ต.ค. 2558 : 4:52:01 PM น. 176249 / 436 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 23:26:53 น.

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 2 [3] 4
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด