การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:08:45 PM น. 337 / 0
ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของในหลวง   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:07:50 PM น. 304 / 0
ขอให้พระเทวาธิราช ทรงปกป้องให้ในหลวงของเรามีพระชนมายุยืนนาน   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:07:01 PM น. 310 / 0
ขอให้ในหลวงอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินตลอดไป   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:05:50 PM น. 340 / 0
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:04:53 PM น. 331 / 0
ทุกพระองค์ไม่มีคำว่า วันหยุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:02:08 PM น. 305 / 0
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:00:31 PM น. 307 / 0
เรามีพ่อคนเดียวกัน คือ พ่อหลวงของเรา   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 1:58:23 PM น. 318 / 0
พระองค์ทรงงานตลอด พอรู้ว่าประชาชนเดือนร้อนร้อนที่ไหน พระองค์ทรงไปทุกที่   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 1:57:30 PM น. 297 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 1:56:27 PM น. 328 / 0
พระองค์ทรงเป็นหมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 1:55:21 PM น. 290 / 0
เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างนำทาง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาสำหรับประชาชนชาวไทย และทรงเป็นมากยิ่งกว่านั้น   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 1:54:21 PM น. 296 / 0
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างตามเศษฐกิจพอเพียง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:38:25 AM น. 316 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเหล่าทหารหาญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:36:46 AM น. 305 / 0
เรารักในหลวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:34:58 AM น. 313 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของชาวประชา   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:33:05 AM น. 286 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:31:55 AM น. 297 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:31:10 AM น. 299 / 0
พ่อหลวงคือพ่อของคนไทยทั้งประเทศ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:30:15 AM น. 288 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของชาวประชา   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:29:09 AM น. 277 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:28:04 AM น. 305 / 0
พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 8:27:01 AM น. 275 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเหล่าทหารหาญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย ร.ต.นันทปรีชา มณีวงษ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 7:58:29 AM น. 494 / 0
ความสมดุลที่คงอยู่เพราะความรักชาติรักกษัตริย์ของชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:36:12 PM น. 344 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:34:37 PM น. 323 / 0
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:33:20 PM น. 303 / 0
พระราชดำรัสของในหลวง ปวงชนชาวไทยทุกคนควรน้อมนำไปปฏิบัติ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:32:37 PM น. 318 / 0
แม้พรใดในหล้าที่ว่าใช้ ลูกขอให้พระองค์ สุขพระหฤทัยพระวรกาย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:32:04 PM น. 339 / 0
ขอให้พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมี ส่งผลให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:31:38 PM น. 323 / 0
พระองค์เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:30:46 PM น. 283 / 0
เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:29:26 PM น. 338 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:27:50 PM น. 355 / 0
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:27:09 PM น. 292 / 0
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:26:36 PM น. 324 / 0
ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯ ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:25:53 PM น. 318 / 0
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักและหวงแหนของเราไว้ได้   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:25:17 PM น. 328 / 0
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:24:44 PM น. 330 / 0
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:23:57 PM น. 346 / 0
ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:23:32 PM น. 305 / 0
คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:21:58 PM น. 288 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:21:35 PM น. 370 / 0
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:20:42 PM น. 300 / 0
พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:20:12 PM น. 303 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:19:46 PM น. 299 / 0
โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 2:19:02 PM น. 304 / 0
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 9:29:44 AM น. 335 / 0
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน   โดย พลฯวิฆเนศ หงาบุตร เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 9:28:10 AM น. 328 / 0
ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทางพระบาท ลาดดำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 9:25:07 AM น. 321 / 0
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 9:23:23 AM น. 291 / 0
รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 03 พ.ค. 2559 : 9:20:58 AM น. 320 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ