การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
เรารักในหลวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 10:51:12 AM น. 297 / 0
พระองค์ทรงทำงานหนักและเหนื่อยมากเพราะครอบครัวของพระคือประเทศไทยทั้งประเทศ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 10:50:15 AM น. 311 / 0
พระทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 10:48:39 AM น. 322 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหาร   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 10:47:50 AM น. 309 / 0
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 08 พ.ค. 2559 : 8:34:15 PM น. 323 / 0
เราจะทำตามพระราชดำรัส   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 08 พ.ค. 2559 : 8:33:25 PM น. 324 / 0
พระทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 08 พ.ค. 2559 : 8:32:30 PM น. 273 / 0
เรารักในหลวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 08 พ.ค. 2559 : 8:31:38 PM น. 307 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 06 พ.ค. 2559 : 10:20:35 PM น. 307 / 0
พ่อหลวงคือพ่อของคนไทยทั้งประเทศ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 05 พ.ค. 2559 : 6:51:02 PM น. 289 / 0
พระองค์ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งเป็นดิน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 05 พ.ค. 2559 : 6:50:04 PM น. 291 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของชาวประชา   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 05 พ.ค. 2559 : 6:49:14 PM น. 310 / 0
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 05 พ.ค. 2559 : 6:48:14 PM น. 290 / 0
พระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 05 พ.ค. 2559 : 6:47:02 PM น. 291 / 0
King พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทยผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำเลิศ เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกคราไป   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:58:58 PM น. 263 / 0
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:57:49 PM น. 270 / 0
พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วทั้งปฐพี   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:51:21 PM น. 318 / 0
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:48:42 PM น. 231 / 0
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:46:55 PM น. 237 / 0
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:46:13 PM น. 248 / 0
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:44:51 PM น. 274 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตอยู่ในดวงใจของปวงประชา ( ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ )   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:43:51 PM น. 270 / 0
องค์ราชัน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เราเทิดทูนและรักษา จนกว่าชีวาจะหาไม่   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:42:25 PM น. 288 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคง สถาพรสืบไป   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:41:30 PM น. 248 / 0
หากเราสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ลูกหลานไทยของเราอีกเลย   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:40:43 PM น. 252 / 0
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:39:52 PM น. 297 / 0
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:39:03 PM น. 294 / 0
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:38:20 PM น. 250 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:37:36 PM น. 253 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:36:24 PM น. 262 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:35:36 PM น. 308 / 0
ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:34:48 PM น. 261 / 0
ร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:34:04 PM น. 314 / 0
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯวิฆเนศ หงาบุตร เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:29:48 PM น. 340 / 0
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:28:23 PM น. 260 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:22:26 PM น. 261 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:21:33 PM น. 275 / 0
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:20:47 PM น. 259 / 0
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:19:50 PM น. 300 / 0
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม   โดย พลฯอรุณ กุลแดง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:18:44 PM น. 270 / 0
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   โดย พลฯอรุณ กุลแดง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:17:51 PM น. 289 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:16:53 PM น. 274 / 0
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:16:02 PM น. 286 / 0
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:15:07 PM น. 277 / 0
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:14:07 PM น. 278 / 0
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:13:02 PM น. 291 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:12:18 PM น. 276 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบุติ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:11:27 PM น. 288 / 0
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งช   โดย จ.ส.อ.สุดรักดิ์ อินทวงศ์ เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:10:41 PM น. 285 / 0
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 04 พ.ค. 2559 : 2:09:48 PM น. 289 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ