การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:06:32 PM น. 326 / 0
.ขอให้พระองค์ท่านสุขภาพ พลานามัยแข่งแรง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:05:12 PM น. 318 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 12:58:03 PM น. 289 / 0
ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 12:54:32 PM น. 316 / 0
.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 12:52:17 PM น. 292 / 0
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 12:49:59 PM น. 286 / 0
ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 12:48:44 PM น. 297 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 3:00:38 PM น. 329 / 0
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 3:00:00 PM น. 319 / 0
เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเด่น ทั่วโลกเห็น ยอมรับน้อมนับถือ สหประชาชาติประกาศลือ คือยอดกษัตริย์ นักพัฒนา   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:59:31 PM น. 316 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระจาริวัตรเกินขานคำใดขับ พระเมตตาเกินกว่าคณานับ พระบารมีจับใจชนคนทั้งเมือง   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:58:50 PM น. 317 / 0
ดีแล้วที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย ได้เป็นลูกของพ่อหลวง   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:58:10 PM น. 282 / 0
ในหลวงพ่อของแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชาวไทย   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:57:17 PM น. 345 / 0
ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:56:33 PM น. 287 / 0
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:55:48 PM น. 299 / 0
เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:55:07 PM น. 300 / 0
ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน   โดย จ.ส.อ.สุดรักดิ์ อินทวงศ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:54:17 PM น. 328 / 0
LONG LIVE THE KING   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบุติ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:53:33 PM น. 308 / 0
ผมรักในหลวง ครับ แล้วพวกคุณล่ะหยุดทะเลาะหยุดแบ่งแยกกันรึยังหันหน้ามาสามัคคีกันเถอะ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกๆคนไง   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:52:40 PM น. 278 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีอายุยืนนานตลอดกาลนาน   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:51:59 PM น. 342 / 0
เรามาช่วยร่วมมือร่วมใจ มาช่วยทำโพสให้ประชาชนชาวไทยรักกัน เพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:51:23 PM น. 284 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:50:37 PM น. 344 / 0
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:49:41 PM น. 280 / 0
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:48:58 PM น. 289 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯอรุณ กุลแดง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:48:03 PM น. 323 / 0
ขอให้พ่อหลวงอยู่คู่กับเเผ่นดิน   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:47:15 PM น. 288 / 0
ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:46:00 PM น. 299 / 0
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:45:18 PM น. 304 / 0
ขอบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทรงมีพระพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:44:34 PM น. 314 / 0
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:43:46 PM น. 330 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป   โดย พลฯวิฆเนศ หงาบุตร เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:42:57 PM น. 408 / 0
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:42:16 PM น. 308 / 0
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข   โดย ร.ต.มูญ ทองทร เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:41:16 PM น. 286 / 0
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:40:20 PM น. 326 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:39:37 PM น. 299 / 0
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:38:50 PM น. 294 / 0
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:38:12 PM น. 242 / 0
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:37:24 PM น. 298 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:36:38 PM น. 314 / 0
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:35:59 PM น. 300 / 0
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:35:05 PM น. 285 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ สูงค่า สำหรับเราปวงชนชาวไทยทุกคน   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:34:33 PM น. 284 / 0
พ่อหลวงท่านทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แก่เราชาวไทย   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:33:41 PM น. 281 / 0
จะรัก เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไว้ยั่งยืนยิ่งไม่มีเปลี่ยนแปลง   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:33:07 PM น. 274 / 0
พ่อคือพลังของแผ่นดิน ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:32:19 PM น. 282 / 0
พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:31:17 PM น. 280 / 0
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:30:37 PM น. 286 / 0
King ร้อยพันล้านดวงใจเทิดไว้ซึ่งองค์ราชัน ทรงสร้างสรรค์สิ่งดีดีไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 2:29:42 PM น. 273 / 0
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน   โดย ร.ต.นันทปรีชา มณีวงษ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 11:37:44 AM น. 605 / 0
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 10:53:02 AM น. 314 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ