การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 3:58:36 PM น. 318 / 0
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 3:57:53 PM น. 309 / 0
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 2:43:06 PM น. 325 / 0
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 2:42:10 PM น. 302 / 0
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 2:41:33 PM น. 291 / 0
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 2:40:48 PM น. 291 / 0
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 2:39:55 PM น. 306 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:34:34 PM น. 281 / 0
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:32:07 PM น. 277 / 0
ขอให้พระองค์ หายจากอาการประชวร มีพลามัยแข็งแรง ขอให้นายหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:31:14 PM น. 294 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดีที่สุด   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:29:51 PM น. 256 / 0
เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประเทศชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:29:27 PM น. 258 / 0
พระองค์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมมาช้านาน และทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:29:01 PM น. 301 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหารหาญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:28:41 PM น. 302 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:28:22 PM น. 261 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:28:04 PM น. 263 / 0
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:27:40 PM น. 268 / 0
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:27:13 PM น. 311 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:26:52 PM น. 266 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:26:29 PM น. 319 / 0
ขอให้พระองค์ท่านสุขภาพ พลานามัยแข่งแรง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:25:37 PM น. 346 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:25:18 PM น. 260 / 0
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตร ายทั้งปวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:24:54 PM น. 265 / 0
ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:24:33 PM น. 283 / 0
ขอพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:24:08 PM น. 267 / 0
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:23:42 PM น. 304 / 0
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:23:22 PM น. 279 / 0
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:23:00 PM น. 292 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:22:33 PM น. 280 / 0
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:22:07 PM น. 295 / 0
.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:21:35 PM น. 286 / 0
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:21:10 PM น. 285 / 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:20:47 PM น. 300 / 0
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:20:17 PM น. 285 / 0
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:19:47 PM น. 295 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:19:21 PM น. 292 / 0
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคม   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:18:51 PM น. 298 / 0
พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนทราบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:18:16 PM น. 329 / 0
ท่านทรงสอนอะไรมากมายเหมือนพ่อสอนลูกพระองค์รักเราเหมือนลูกคนหนึ่งของพระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนของท่านทุกคนท่านช่วยให้พวกเรารู้จักคำว่าพอเพียง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:17:54 PM น. 298 / 0
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:17:29 PM น. 303 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:16:46 PM น. 334 / 0
เพื่อชาติยอมสะได้แม้ชีวิต   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:16:11 PM น. 324 / 0
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:15:14 PM น. 300 / 0
ม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:14:13 PM น. 301 / 0
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:13:14 PM น. 312 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดีที่สุด ด้วยชีวิต   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:12:33 PM น. 291 / 0
เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประเทศชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:11:52 PM น. 324 / 0
พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหารหาญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:10:43 PM น. 287 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:09:43 PM น. 291 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 1:07:58 PM น. 332 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ