การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:07:38 AM น. 281 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:07:17 AM น. 278 / 0
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:06:56 AM น. 272 / 0
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:06:37 AM น. 280 / 0
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:06:14 AM น. 278 / 0
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเเล้วเราจะเพียงพอ และมีสุขอย่างยั่งยืน ตามคำพ่อหลวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:04:41 AM น. 284 / 0
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเเล้วเราจะเพียงพอ และมีสุขอย่างยั่งยืน ตามคำพ่อหลวง   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:04:16 AM น. 271 / 0
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:03:58 AM น. 267 / 0
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:03:39 AM น. 275 / 0
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:03:08 AM น. 328 / 0
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานมัยที่เเข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชน ชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:02:42 AM น. 238 / 0
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:02:16 AM น. 240 / 0
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯกฤตพร คานนท์ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 9:01:47 AM น. 257 / 0
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:27:54 PM น. 328 / 0
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:27:21 PM น. 269 / 0
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:26:38 PM น. 281 / 0
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:25:57 PM น. 280 / 0
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:22:57 PM น. 250 / 0
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:22:17 PM น. 292 / 0
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบัติ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:21:49 PM น. 275 / 0
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:21:06 PM น. 301 / 0
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:19:37 PM น. 293 / 0
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:18:32 PM น. 316 / 0
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:17:52 PM น. 274 / 0
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:17:16 PM น. 293 / 0
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:16:40 PM น. 324 / 0
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:16:07 PM น. 304 / 0
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:15:32 PM น. 276 / 0
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:14:48 PM น. 290 / 0
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:14:11 PM น. 332 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:13:30 PM น. 247 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:12:32 PM น. 272 / 0
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:11:46 PM น. 268 / 0
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:11:00 PM น. 287 / 0
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดิน   โดย พลฯวิฆเนศ หงาบุตร เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:10:24 PM น. 270 / 0
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:09:34 PM น. 298 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:09:08 PM น. 281 / 0
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:08:34 PM น. 280 / 0
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป   โดย ร.ต.มูญ ทองทรง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:07:59 PM น. 324 / 0
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์   โดย พลฯอรุณ กุลแดง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:07:27 PM น. 295 / 0
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:06:43 PM น. 278 / 0
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:05:15 PM น. 281 / 0
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:04:35 PM น. 300 / 0
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:03:54 PM น. 322 / 0
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:03:17 PM น. 294 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:02:22 PM น. 308 / 0
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบุติ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:01:43 PM น. 288 / 0
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง   โดย จ.ส.อ.สุดรักดิ์ อินทวงศ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:00:56 PM น. 327 / 0
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 4:00:11 PM น. 311 / 0
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 11 พ.ค. 2559 : 3:59:12 PM น. 283 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ