เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 166 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 [2] 3 4
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 - 12 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 12 มี.ค. 2559 : 8:59:30 PM น. 316805 / 2676 e.n.nma.xto.y.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 16:47:23 น.
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 12 มี.ค. 2559 : 6:48:56 PM น. 395943 / 10403 jaleesa@yahoo.com
29 ต.ค. 2563 : 2:09:49 น.
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘   โดย jamesRFT เมื่อ 02 มี.ค. 2559 : 10:27:51 AM น. 129523 / 664 Zexenvendsox@sepoza.xyz
06 ก.ย. 2563 : 0:03:19 น.
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 01 มี.ค. 2559 : 11:49:51 PM น. 670787 / 491 Tefkaday@redidoma.com
12 ส.ค. 2563 : 8:35:47 น.
แบบสำรวจมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( มาตรฐาน 16 - 23) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 29 ก.พ. 2559 : 4:49:40 PM น. 222544 / 7411 ennm.a.xt.o.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:43:26 น.
แบบสำรวจมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( มาตรฐาน 1 - 15)   โดย jamesRFT เมื่อ 29 ก.พ. 2559 : 4:47:11 PM น. 215299 / 815 briancix@mail.com
21 ต.ค. 2562 : 22:16:18 น.
ตัวอย่าง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ก.พ. 2559 : 10:24:23 AM น. 134384 / 8129 uieuduieufekje@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 12:03:48 น.
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ชุดที่ 2   โดย JamesRFT เมื่อ 17 ก.พ. 2559 : 2:09:26 PM น. 134397 / 14 blakedix@yandex.com
16 พ.ค. 2561 : 9:56:09 น.
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   โดย JamesRFT เมื่อ 17 ก.พ. 2559 : 1:55:43 PM น. 103231 / 1449 sharice@firstaidkit.services
17 ต.ค. 2563 : 19:05:48 น.
บันทึกข้อตกลงการอนุุญาตของผู้ปกครอง Update   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 6:59:37 PM น. 108276 / 5387 e.nnm.axto.y.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 12:38:40 น.
บันทึกข้อความอนุมัติมาตรการรักษาความปลอดภัยโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   โดย jamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 12:50:01 PM น. 137907 / 0
บันทึกข้อความขออนุมัติให้พนักงานครู และพนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:59:56 AM น. 64913 / 473 Tefkaday@redidoma.com
19 ส.ค. 2563 : 21:47:57 น.
กำหนดการโครงการ ช่วงที่ 2 สถานที่ และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและผู้ปกครอง Update   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:40:58 AM น. 129859 / 7647 e.nn.ma.xt.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:47:44 น.
กำหนดการโครงการ (ช่วงที่ 1)  เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:40:00 AM น. 671121 / 4975 e.n.nmax.to.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:21:28 น.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ( นำมาปรับใช้ในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:34:00 AM น. 222894 / 989 hkrtqttqk@viagragenericmy.com
06 ก.ย. 2563 : 6:47:56 น.
แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมโครงการ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:30:35 AM น. 215670 / 8640 enn.m.a.x.t.oy.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:19:19 น.
ระเบียบ / ข้อบกพร่อง ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:21:48 AM น. 171772 / 20 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:20:12 น.
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการพาคณะเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง   โดย JamesRFT เมื่อ 06 ก.พ. 2559 : 11:05:53 AM น. 397765 / 542 Tefkaday@redidoma.com
16 ส.ค. 2563 : 6:14:23 น.
สรุปสาระสำคัญแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขคำสั่ง หรือ การยกเลิกคำสั่งของทางราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 03 ก.พ. 2559 : 2:23:17 PM น. 262803 / 796 sogaimopk@v1agraonline.com
02 ก.ย. 2563 : 13:40:52 น.
ตัวยอย่างระเบียบวาระการประชุม รองรับการบริหารจัดการ ศพด Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 10:46:39 AM น. 108598 / 6964 IrrasyIrreseiey@calis24.com
26 ต.ค. 2563 : 10:03:14 น.
แบบสำรวจ ประกอบมาตรการส่งเสริม (ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เด็กปฐมวัยใน ศฑด.) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 10:01:00 AM น. 138242 / 6588 en.nma.x.toy.@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 12:49:57 น.
มาตรการส่งเสริม : มาตรการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดย jamesRFT เมื่อ 23 ม.ค. 2559 : 9:46:34 AM น. 65132 / 573 Tefkaday@redidoma.com
16 ส.ค. 2563 : 22:32:51 น.
ประกาศรับ*นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีการศึกษา 2559   โดย jamesRFT เมื่อ 12 ม.ค. 2559 : 9:55:07 PM น. 130192 / 394 q.wert.yasasqwert.y.as.a.s@gmail.com
09 มี.ค. 2562 : 21:46:01 น.
ใบ*การเข้าเรียน  ศพด.  ประจำปีการศึกษา 2559  ( ภาคเรียนที่ 1/2559)   โดย jamesRFT เมื่อ 12 ม.ค. 2559 : 9:48:14 PM น. 671448 / 101 pollakjeanfrancois93@gmail.com
02 ก.ค. 2561 : 0:04:51 น.
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ความสามัคคีระดับอำเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 ม.ค. 2559 : 5:25:36 AM น. 138554 / 6170 e.nn.max.to.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 3:00:30 น.
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย และแนวทางการเขียนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ม.ค. 2559 : 8:47:03 AM น. 263256 / 6006 oicmlz@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 17:52:45 น.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจะแก้ไขคำสั่ง หรือ ยกเลิกคำสั่ง Update   โดย jamesRFT เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 : 6:30:24 AM น. 193898 / 11450 ennm.a.x.t.o.y@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 11:26:28 น.
ตัวอย่างโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาความสามัคคีระดับอำเภอ (ปี งบม.2558)   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 2:02:07 PM น. 65367 / 43 3sjm@s1dc4i98.com
18 ส.ค. 2563 : 20:49:19 น.
ตารางตรวจสอบบัญชีรายชื่อการขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ( รูปแบบส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 12:36:10 PM น. 130311 / 588 IrrasyIrresemk1@calis24.com
27 ต.ค. 2563 : 13:14:24 น.
สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการท้องถิ่น การเบิกจ่ายและการจัดงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 : 8:55:00 AM น. 671546 / 421 briancix@mail.com
21 ต.ค. 2562 : 20:49:07 น.
ตารางบัญชีรายชื่อนักกีฬาประเภทสากล / ประเภทพื้นบ้าน และขนาดชุดกีฬา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 7:02:29 PM น. 223746 / 4895 IrrasyIrrese0au@calis24.com
27 ต.ค. 2563 : 20:46:11 น.
รวบรวมบรรดา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบกพร่องในการปฏิบัติราชการ   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:36:34 PM น. 216072 / -2 xiaozhengm
30 ม.ค. 2559 : 8:58:05 น.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:25:38 PM น. 172471 / 6390 ennma.xt.oy@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 14:47:42 น.
ตัวอย่างสรุปสาระสำคัญแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:18:25 PM น. 309582 / 19 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:20:31 น.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ.2555 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 1:06:44 PM น. 318806 / 441 en.n.ma.x.toy@gmail.com
26 ต.ค. 2563 : 3:20:20 น.
แนวทางปฏิบัติ โครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์ภายในอำเภอ.   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 : 4:48:44 AM น. 399310 / 14 mioopkla133@yandex.com
04 ก.ค. 2561 : 2:29:58 น.
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกองผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาสังกัด อปท.   โดย jamesRFT เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 : 10:46:43 PM น. 671566 / 5 elbertawava@yandex.com
08 พ.ค. 2561 : 5:48:57 น.
โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   โดย jamesRFT เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 : 6:02:35 PM น. 193969 / 14 Tefkaday@redidoma.com
06 ส.ค. 2563 : 17:20:31 น.
ตัวอย่างแบบขอเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 : 5:44:16 PM น. 108852 / 8570 sdreeewsa@gmail.com
28 ต.ค. 2563 : 1:12:10 น.
ตารางฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน Update   โดย jamesRFT เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 : 6:06:16 PM น. 172671 / 658 IrrasyIrrese59x@calis24.com
28 ต.ค. 2563 : 6:17:28 น.
โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน   โดย jamesRFT เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 : 3:42:16 AM น. 309853 / 415 briancix@mail.com
21 ต.ค. 2562 : 19:35:24 น.
บรรดากฎกระทรวง และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา Update   โดย Owner Board เมื่อ 13 ธ.ค. 2558 : 7:17:53 PM น. 319135 / 5610 e.n.n.ma.xt.o.y.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:25:57 น.
คำนิยามทางการศึกษา ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   โดย Owner Board เมื่อ 13 ธ.ค. 2558 : 7:15:40 PM น. 399756 / 44 linkluku@gmail.com
12 ต.ค. 2562 : 21:32:22 น.
ดาวน์โหลด PowerPoint   โดย krucyber เมื่อ 26 พ.ย. 2558 : 5:24:22 PM น. 173049 / 441 Tefkaday@redidoma.com
18 ส.ค. 2563 : 16:05:06 น.
ตัวอย่างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 16 พ.ย. 2558 : 5:06:42 PM น. 140144 / 7530 en.n.m.a.x.to.y@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 2:14:44 น.
ตัวอย่างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลพุสวรรค์ ประจำปี 2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 12 พ.ย. 2558 : 4:03:41 PM น. 400498 / 6166 trygrous@mailsun.monster
28 ต.ค. 2563 : 5:03:59 น.
ปณิธานและผลการปฏิบัติราชการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 06 พ.ย. 2558 : 8:05:09 PM น. 310564 / 0
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ( ปีงบประมาณ 2559) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:32:19 PM น. 104169 / 6647 ffdsdwrerww@gmail.com
26 ต.ค. 2563 : 9:26:11 น.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:26:44 PM น. 263749 / 50931 e.nnm.a.x.t.oy.@gmail.com
29 ต.ค. 2563 : 3:10:46 น.
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี สถานศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 22 ต.ค. 2558 : 5:20:22 PM น. 194226 / 761 Essenoddenda@drizat.xyz
07 ก.ย. 2563 : 3:06:41 น.

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 [2] 3 4
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด