การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:49:57 AM น. 336 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:39:37 AM น. 277 / 0
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:37:24 AM น. 327 / 0
คืนจากวิกฤตินานาประการ" ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง"   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:32:16 AM น. 316 / 0
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้น   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:25:35 AM น. 725 / 94 danieslallison99@gmx.com
06 เม.ย. 2562 : 5:14:04 น.
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:21:40 AM น. 337 / 0
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หาก เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:18:58 AM น. 353 / 0
เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:16:19 AM น. 331 / 0
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:12:23 AM น. 311 / 0
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:09:48 AM น. 294 / 0
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:07:20 AM น. 304 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:05:20 AM น. 328 / 0
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:27:55 AM น. 311 / 0
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:21:49 AM น. 270 / 0
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:10:16 AM น. 324 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:08:21 AM น. 342 / 0
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:57:01 AM น. 282 / 0
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:54:48 AM น. 315 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:52:16 AM น. 304 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งต่อประโยชน์ประชาชนสูงสุด   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:47:28 AM น. 316 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:42:47 AM น. 317 / 0
เราจงน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:37:30 AM น. 330 / 0
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:34:38 AM น. 294 / 0
พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:31:44 AM น. 273 / 0
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:30:07 AM น. 358 / 0
ราชาผู้ทรงธรรมเลิศล้ำประชาชน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:26:57 AM น. 285 / 0
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงดั่งดวงชีวี   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:25:44 AM น. 290 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:23:56 AM น. 287 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆ ปี   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:21:50 AM น. 291 / 0
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:19:43 AM น. 290 / 0
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:16:28 AM น. 304 / 0
เราคนไทยต้องรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:06:44 AM น. 282 / 0
ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:05:23 AM น. 275 / 0
ทุกคนร่วมสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:03:32 AM น. 293 / 0
รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:02:07 AM น. 282 / 0
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 7:00:01 AM น. 271 / 0
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:27:31 AM น. 259 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:22:56 AM น. 267 / 0
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:20:39 AM น. 303 / 0
สามสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:18:45 AM น. 266 / 0
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:15:41 AM น. 264 / 0
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:11:24 AM น. 292 / 0
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:06:27 AM น. 329 / 0
. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 8:04:45 AM น. 275 / 0
เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:53:08 AM น. 253 / 0
พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:45:27 AM น. 262 / 0
พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:31:10 AM น. 295 / 0
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:29:05 AM น. 281 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:22:58 AM น. 257 / 0
ขอให้ในหลวงทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 7:15:48 AM น. 299 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ