การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:39:41 AM น. 305 / 0
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:33:17 AM น. 330 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:32:21 AM น. 337 / 0
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:31:12 AM น. 352 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:30:12 AM น. 286 / 0
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:28:45 AM น. 302 / 0
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:26:34 AM น. 345 / 0
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:24:31 AM น. 318 / 0
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:23:19 AM น. 355 / 0
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:21:46 AM น. 349 / 0
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:19:45 AM น. 284 / 0
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ Update   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:18:22 AM น. 8952 / 2787 hehryjdsef3@gmail.com
11 ธ.ค. 2562 : 5:05:07 น.
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:16:13 AM น. 306 / 0
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:14:39 AM น. 309 / 0
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:13:20 AM น. 343 / 0
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:12:06 AM น. 317 / 0
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:08:22 AM น. 320 / 0
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:06:54 AM น. 292 / 0
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:05:10 AM น. 299 / 0
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 7:03:22 AM น. 327 / 0
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 6:59:52 AM น. 299 / 0
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 6:58:23 AM น. 290 / 0
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 6:55:47 AM น. 317 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:27:18 AM น. 294 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:26:59 AM น. 301 / 0
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:26:19 AM น. 329 / 0
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:25:45 AM น. 301 / 0
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:25:11 AM น. 292 / 0
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:24:54 AM น. 319 / 0
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:24:34 AM น. 4757 / 0
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:24:06 AM น. 323 / 0
ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:23:36 AM น. 330 / 0
รักชาติ รักแผ่นดิน คิดถึงสิ่งที่ในหลวงทำให้เราทุกคน แล้วประเทศชาติจะสงบสุข   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:23:14 AM น. 344 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:21:35 AM น. 329 / 0
สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:21:12 AM น. 316 / 0
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตา   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:20:52 AM น. 356 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:20:32 AM น. 345 / 0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:20:13 AM น. 287 / 0
ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:19:47 AM น. 336 / 0
ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:19:23 AM น. 324 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:19:00 AM น. 748 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสําราญ   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:18:36 AM น. 346 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี และอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อแผ่นดินไทย และเพื่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 9:18:09 AM น. 364 / 0
ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 8:04:13 AM น. 4757 / 0
พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 8:00:09 AM น. 323 / 0
เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:59:11 AM น. 330 / 0
ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:57:39 AM น. 344 / 0
ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:56:16 AM น. 329 / 0
อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:55:20 AM น. 316 / 0
เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป   โดย ส.ต.วินัย จะลอ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 7:53:47 AM น. 356 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ