การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:44:37 PM น. 304 / 0
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:43:37 PM น. 279 / 0
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”   โดย ส.ท.ฮาริส พรชัย เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:42:40 PM น. 367 / 0
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:41:47 PM น. 293 / 0
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย   โดย พลฯอรุณ กุลแดง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:40:42 PM น. 297 / 0
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:40:01 PM น. 293 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน   โดย พลฯศักดา หวังธนา เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:39:07 PM น. 297 / 0
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:38:17 PM น. 296 / 0
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:19:54 PM น. 309 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:23:44 AM น. 309 / 0
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:22:05 AM น. 412 / 0
ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:20:56 AM น. 391 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:20:34 AM น. 390 / 0
รวมใจภักดิ์ รักในหลวง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:20:17 AM น. 363 / 0
พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:19:58 AM น. 380 / 0
พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:19:27 AM น. 363 / 0
พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:19:06 AM น. 340 / 0
องค์ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:18:46 AM น. 395 / 0
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:17:38 AM น. 359 / 0
พระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:17:17 AM น. 355 / 0
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 10:16:55 AM น. 336 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:24:08 AM น. 329 / 0
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:23:40 AM น. 329 / 0
สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:23:21 AM น. 372 / 0
พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักดนตรี จิตรกร   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:22:58 AM น. 341 / 0
นไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:22:38 AM น. 334 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:22:16 AM น. 326 / 0
พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:21:49 AM น. 279 / 0
ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ   โดย จ.ส.อ.ประศาสน์   ดำเอี่ยม เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 9:21:26 AM น. 326 / 0
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:51:40 AM น. 321 / 0
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอพระถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวสยาม   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:51:17 AM น. 381 / 0
เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเด่น ทั่วโลกเห็น ยอมรับน้อมนับถือ สหประชาชาติประกาศลือ คือยอดกษัตริย์ นักพัฒนา   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:50:43 AM น. 360 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระจาริวัตรเกินขานคำใดขับ พระเมตตาเกินกว่าคณานับ พระบารมีจับใจชนคนทั้งเมือง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:50:23 AM น. 304 / 0
ดีแล้วที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย ได้เป็นลูกของพ่อหลวง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:50:04 AM น. 329 / 0
ในหลวงพ่อของแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชาวไทย   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:49:46 AM น. 336 / 0
ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:49:24 AM น. 351 / 0
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:48:55 AM น. 285 / 0
ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:48:38 AM น. 301 / 0
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:48:19 AM น. 344 / 0
เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:47:59 AM น. 317 / 0
ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:47:41 AM น. 354 / 0
LONG LIVE THE KING.   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:47:22 AM น. 348 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:46:44 AM น. 283 / 0
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:45:53 AM น. 8951 / 0
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:45:31 AM น. 305 / 0
ขอให้พ่อหลวงอยู่คู่กับเเผ่นดิน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:45:07 AM น. 308 / 0
ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:44:44 AM น. 342 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ สูงค่า สำหรับเราปวงชนชาวไทยทุกคน   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:44:20 AM น. 316 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเรา   โดย พลฯ ศิริชัย พลผอม เมื่อ 31 พ.ค. 2559 : 10:42:32 AM น. 319 / 0
พระเป็นพ่อของแผ่นดิน   โดย จ.ส.ต.ธราธร โพธิสารวงศ์ เมื่อ 30 พ.ค. 2559 : 6:50:56 PM น. 486 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ