การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประสิทธิภาพหน่วยทหาร พัน.สร.5

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

แจ้งข่าวสารอื่นๆ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก. ร้อย.สร.1
ร้อย.สร.สน.


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 1668 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 ... 34
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด   โดย ส.ต.มนตรี แซ่ตัน เมื่อ 02 มิ.ย. 2559 : 8:17:44 AM น. 272 / 0
ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป   โดย ส.ต.มนตรี แซ่ตัน เมื่อ 02 มิ.ย. 2559 : 8:17:23 AM น. 318 / 0
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดย ส.ต.มนตรี แซ่ตัน เมื่อ 02 มิ.ย. 2559 : 8:17:01 AM น. 310 / 0
Thailand 's king   โดย SM1.Sudrak เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 7:01:36 PM น. 564 / 1 LT.Nan
01 มิ.ย. 2559 : 19:04:10 น.
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:27:01 PM น. 342 / 0
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท   โดย จ.ส.อ.กิตตินันท์ เกษเพ็ชร เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:26:14 PM น. 339 / 0
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:25:29 PM น. 274 / 0
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:24:53 PM น. 7229 / 0
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:24:16 PM น. 293 / 0
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:23:39 PM น. 299 / 0
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้   โดย ร.ต.ศุกอรรถ จิตมนัส เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:23:03 PM น. 331 / 0
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:22:21 PM น. 308 / 0
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:21:38 PM น. 307 / 0
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:20:59 PM น. 279 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:20:12 PM น. 288 / 0
เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ไชยสมบุติ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:19:17 PM น. 314 / 0
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์  ๗๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทา   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:18:36 PM น. 288 / 0
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:18:01 PM น. 278 / 0
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:16:35 PM น. 306 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด Update   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:15:29 PM น. 4055 / 1309 rththtrehgtr@gmail.com
24 ก.ย. 2562 : 3:27:07 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:14:22 PM น. 308 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:13:43 PM น. 319 / 0
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:13:01 PM น. 332 / 0
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ   โดย พลฯศักดา หวังธน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:12:04 PM น. 316 / 0
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ   โดย ส.ท.ศราวุธ ปลั่งกลาง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:10:32 PM น. 303 / 0
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:09:42 PM น. 341 / 0
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:08:46 PM น. 332 / 0
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:07:53 PM น. 273 / 0
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:07:00 PM น. 323 / 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:06:04 PM น. 312 / 0
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:05:18 PM น. 720 / 0
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา   โดย ร.ต.นูญ ทองทรง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:04:28 PM น. 332 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์   โดย จ.ส.อ.สมจิตร ปานแก้ว เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:03:33 PM น. 349 / 0
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น   โดย พลฯครรชิต พิศุทธ์สินธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:01:02 PM น. 327 / 0
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 3:00:24 PM น. 308 / 0
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:59:39 PM น. 291 / 0
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:58:44 PM น. 301 / 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย   โดย จ.ส.อ.ปฐมภพ นมจันทร์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:56:46 PM น. 325 / 0
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข   โดย ร.ท.อนุศักดิ์ ใบมิเด็น เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:56:04 PM น. 309 / 0
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย   โดย พลฯวุฒิชัย โปหลง เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:52:38 PM น. 268 / 0
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล   โดย พลฯปิยะณัฐ เชื้อช่างเขียน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:51:32 PM น. 321 / 0
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์   โดย ส.อ.สิทธิชัย สีลามา เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:50:35 PM น. 340 / 0
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก   โดย จ.ส.อ.มนิตร ศรีวบุตร เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:49:48 PM น. 280 / 0
พระองค์ ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน   โดย ส.ต.มนตรี แซ่ตัน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:49:37 PM น. 372 / 0
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน   โดย จ.ส.ต.พรขัย สืบพันธุ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:48:59 PM น. 313 / 0
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์   โดย ร.ต.ยศธร สองแกระ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:48:12 PM น. 302 / 0
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของชาวไทยตลอดไป   โดย ส.ต.มนตรี แซ่ตัน เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:48:05 PM น. 351 / 0
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย   โดย จ.ส.อ.สมัค ตุ้งซี่ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:47:19 PM น. 313 / 0
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน   โดย ส.ท.วีรพล รัตนานุภาพ เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:46:24 PM น. 314 / 0
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม   โดย พลฯวิฆเนศ หงาบุตร เมื่อ 01 มิ.ย. 2559 : 2:45:15 PM น. 328 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 ... 34
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ